Vítejte na stránkách

Satellite 1-416 

Pozor nová poštovní adresa:

365 St. Clarens Ave.

Toronto, Ontario, Canada, M6H 3W2

Telefon Toronto: (416) 530-4222

Telefon Praha: 222-261-811

ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

E-mail: abe@satellite1-416.com

& satellite1-416@satellite1-416.com

Roční předplatné v Kanadě je

12 kanadských dolarů!

V ostatních zemích 15 dolarů!

V České republice 200 Kč

Na Slovensku a jinde v Evropě 10 eur

Vítejte na stránkách

Deníku Satellite 1-416 

7. května 2020

Jak vyjdeme

v tištěné formě v roce 2020

2 -  18. 6. 2020

letní číslo

# 3 - 24. 9. 2020

podzimní číslo

# 4 - 3. 12. 2020

zimní vánoční číslo
Domácí kino

Člověk sbírá celý život filmy. Když jsem přišel v roce 1980 do Kanady viděl jsem malý zázrak. Někteří zámožní lidé měli videorekordér. Soutěžily spolu dva systémy VHS a Beta. VHS byl méně kvalitní, ale levnější. Netrvalo dlouho a snad z prvních peněz jsem si pořídil také VHS. Nahrával jsem všechno možné a dnes mám jednu stěnu plnou kazet. Celovečerní filmy, hokejová utkání, zprávy z roku 1989, vysílání české televize OKNO v Torontu. Důvodem bylo, že si to jednou v penzi pustím. Pak dokonce pan Mara otevřel obchod s českými filmy Video El Canada.

A díky tomu jsme měli domácí kino.

Pádem železné opony se začalo jezdit do Čech a já si začal vozit DVD. Stalo se, že mi přátelé začali i DVD dávat, ačkoliv jsem se na některé filmy dodnes nemohl podívat. Jednou jsem si vezl celou sadu pohádek. Jako nedůvěryhodný člověk jsem byl odsunut na celnici. DVD jsem v celním prohlášení přiznal, tak jsem se ničeho neobával. Celník zlomyslně kýval hlavou, tak jsem začal vysvětlovat, že o filmech píši. Úředník si dal DVD stranou a něco počítal. Pak mně dal účtenku na padesát dolarů. Udiveně jsem se zeptal, proč když cena filmů nebyla přes limit 500 dolarů. Celník se vítězně zasmál: „Limit platí jen pro osobní potřebu. Vy to máte pro business!“ Tak jsem se dostal do seznamu pašeráků.

Většinu DVD mám stále, i když s dobou mnohdy ztratily kvalitu. Dnes si většinou lidé stahují filmy z internetu. Letos jsem se těšil na plzeňský festival Finále, ale zatím se nekonal, festival dokumentárních filmů Hotdocs se rovněž nekonal, ale festival českých filmů Czech that Film, kde jsme měli být jako mediální partneři je na internetu. Festival Hotdocs bude rovněž na internetu: podrobnosti naleznete na této webové stránce:

https://www.hotdocs.ca/p/hot-docs-festival

Festival Czech that Film již začal. Minulý týden jsme mohli vidět zajímavý film Staříci (Old-Timers). Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), válečný veterán a bývalý politický vězeň. Je mu už hodně přes osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík a do značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední misi svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny z 50. let potrestat. Vlastimil přemluví Antonína, aby mu s akcí pomohl. Tonda si vypůjčí od vnuka starou obytnou dodávku a upraví ji tak, aby se v ní mohl Vlasta pohybovat. Oba starci vyrážejí na pro ně velmi obtížnou cestu za odplatou (synopse z ČSFD). Režie Martin Dušek a Ondřej Provazník.

Není tak těžké identifikovat osud filmového prokurátora Mráze s obávaným prokurátorem z padesátých let Karla Vaše (1916-2012), který se podílel na justiční vraždě generála Helidora Piky. Mimo to se Vaš rovněž podílel na masakru 2000-3000 německých civilistů v Postoloprtech a podílel se na desítkách trestů smrti. 11. srpna 1951 byl zatčen a odsouzen 31. července 1951 na doživotí. Později mu byl trest snížen na 25 let. V šedesátých letech byl propuštěn a bylo mu vráceno členství v KSČ. Ve školním roce 1972/73 na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze přednášel a zkoušel z předmětu Dějiny mezinárodního dělnického hnutí a KSČ.

Zajímavý je závěr jeho životopisu (wiki): 6. února 2001 byla podána obžaloba pro trestný čin vraždy. Dne 15. června 2001 byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na sedm let za falšování důkazů, porušení trestního řádu (inscenace procesu), manipulace výpovědí a intervence rezidenta NKVD. Na základě odvolání odsouzeného byla věc přezkoumána Vrchním soudem v Praze. Dne 15. ledna 2002 byl rozsudek zrušen a trestní stíhání zastaveno z důvodu promlčení, překvalifikováním vraždy úkladné na vraždu prostou. Rozsudek nabyl právní moci. Dovolání Nejvyššího státního zastupitelství k Nejvyššímu soudu bylo 12. června 2002 zamítnuto jako neopodstatněné. Po promlčení byl na Vaše chystán atentát, k jeho uskutečnění ale nedošlo. Zabití Karla Vaše připravovali generál Miroslav Kácha a plukovník Pravomil Raichl. V den, kdy se měl atentát uskutečnit, však dostal plukovník Raichl infarkt myokardu a zemřel.

Ještě jsem vyhledal podrobnosti o generálu Káchovi. Jednalo se o politického vězně, který byl po listopadu 1989 tvrdým kritikem toho, že komunistické zločiny zůstaly nepotrestány. Plukovník Pravomil Reichel se narodil jako Josef Čermák v obci Skůry u Slaného v roce 1921. Raichl emigroval do USA, žil v Chicagu, později v Portlandu, kde studoval politologii a vojenskou historii. V devadesátých letech se vrátil zpět do Česka. Během let v Česku se rozhodl spáchat atentát na komunistického prokurátora Karla Vaše, protože nechtěl, aby jeho činy zůstaly nepotrestány. Atentát měl naplánovaný na 25. února 2002, jenže ještě ten den zemřel na infarkt. Atentát tedy nikdy neuskutečnil.

Druhý vynikající film, který jsme mohli a ještě můžeme vidět se jmenuje Karel, já a ty (Karel, Me and You), zde je synopse ČSFD: Uvěřitelný film o pauze v manželství, stálosti vztahů, empatii a mnoha dalších věcech. Inteligentní, přemýšlivá, jemná komedie  V hlavní roli. Saša (Jenovéfa Boková) cítí, že se její vztah s manželem Karlem (Miloslav König) vyčerpal, a tak od něj na čas odchází. Nachází chvilkový azyl u Dušana (Miroslav Faderholz), starého známého, který jim kdysi hrál na svatbě. Oba se snaží zorientovat ve svých vztazích a vzájemně jsou si v tomto tápání oporou. Celovečerní debut Bohdana Karáska klade důraz na přirozenost dialogů i hereckých výkonů. S neokázalou elegancí a subtilním humorem představuje svět třicátníků, kteří hledají, nacházejí a někdy i ztrácejí přátele i životní partnery.
Mohu říci, že již dlouho jsem neviděl tak dobrý film. Film o lásce erotice a lidských vztazích. Při tom neuvěřitelně cudný a nízkorozpočtový. Od prvního do posledního okamžiku sledujeme bez dechu děj filmu, kde se toho vlastně moc neodehrává, ale kladou se otázky. Podobně jako třeba ve filmu Dvanáct rozhněvaných mužů se kladou pouze otázky a hledají odpovědi. Jestliže americký film byl z jedné místnosti, prostředí soudní poroty, pak Karáskův film se odehrává v několika místnostech, ale je rovněž postaven na dialozích, na dialozích o smyslu života, lásky, věrnosti… Možná svým humorem i něčím připomíná první filmy Miloše Formana. Snímek Karel, já a ty můžete vidět do 10. května 2020.

Foto: Z filmu Karel, já a ty - Marienbadfilm a Bohdan Karásek

***

V pondělí jsme přinesli článek o sobotním rozhovoru ve vysílání Radiožurnálu (pondělí). Dostali jsme odpověď

od ombudsmana Českého rozhlasu:

Vážený pane Březino,

děkuji Vám za kritický pohled na rozhovor Tomáše Pavlíčka s Dušanem Neumannem. Dovolte, abych Vám sdělil své stanovisko k němu. Rozhovor byl odvysílán v publicistickém bloku, nelze na něj proto pohlížet jako na zprávu, jejíž formulace vyžaduje přísné ediční zásady. Platí pro něj to, co sám uvádíte - respondent představil svůj subjektivní pohled na věc.  Není mi znám důvod, proč by se na názory Dušana Neumanna, publicisty žijícího ve Spojených státech, mělo pohlížet jako na názory Českého rozhlasu. Pokud by tomu tak mělo být a názory externích spolupracovníků ČRo by měly být takto označeny, dostal by se Český rozhlas do neřešitelné situace, kdy by prakticky neustále popíral vlastní prohlášení. Můj závěr tedy zní, že Dušan Neumann odpovídal na položené otázky na základě vlastního hodnocení situace. Výkon moderátora pokládám za standardní. Váš dopis jsem předal vedení Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátorovi Tomáši Pavlíčkovi.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.

ombudsman

Český rozhlas

***

Vážený pane doktore,

děkuji za odpověď. Při své stížnosti jsem vycházel ze zkušenosti ze zcela jiné doby, kdy byly naprosto odlišné podmínky, v jiné zemi a pro jiné rozhlasové stanice.

Výkon moderátora Tomáše Pavlíčka rovněž považuji za standardní, ale v takovém případě by bylo dobré, kdyby k vyváženosti publicistické části použil ještě jeden názor v tomto případě třeba Igora Lukeše z Bostonu. Pokud dojde k takovému jednostrannému subjektivnímu hodnocení, navrhuji udělat rozhovor s ním (nebo s někým jiným) v některém příštím publicistickém pořadu.

Český rozhlas této metody používá v domácím vysílání, kdy se snaží být objektivní. Proč nepoužít stejného přístupu při tak choulostivé otázce jako je současná epidemie ve Spojených státech nebo prezidentské volby.

Chápu, že moderátor nemůže vědět například, kolik bylo obětí chřipky H1N1 v roce 2009 ani já sám jsem to nevěděl, ale měl to vědět spolupracovník Dušan Neumann, když tento údaj použil.

Takhle zůstává veřejnost bohužel neinformována a posluchači získají dojem, že se epidemii ve Spojených státech nedalo předcházet. Tato skutečnost se pak zpětně odráží i ve společnosti v ČR, kde část veřejnosti je rozzlobená, že omezení byla zbytečná, což se odráží i v tlaku na pomalá rozvolňovací opatření, která byla správná a díky nim byly ztráty na lidských životech minimální.

S pozdravem

Aleš Březina

Satellite 1-416

***


Oznámení o českém filmu na internetu,

který je možné sledovat tento týden

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali ke sledování českých filmů promítaných v rámci úspěšného filmového festivalu Czech That Film, který pokračuje i letos v poněkud pozměněné podobě. Film můžete zhlédnout online za menší poplatek.

Pokud máte zájem se na filmy podívat z pohodlí Vašeho domova, níže najdete informaci, která je také zveřejněna v češtině na našich oficiálních webových stránkách www.mzv.cz/ottawa spolu s programem a anotací k jednotlivým filmům.

Přejeme Vám všem příjemný zážitek!


Czech That Film Festival ONLINE

Screening conditions: The price for watching the film is 4 USD (approx. 5.50 CAD). Payment is made through the payment gateway directly on the website of Czech That Film and immediately after the payment, the film is available for launch.
You can find the Czech That Film festival on social media: FacebookInstagram or Twitter.
We wish you a pleasant experience while watching Czech films from the comfort of your home.
 

Embassy of the Czech Republic in Ottawa
 


KAREL, JÁ A TY | KAREL, ME AND YOU

Directed by Bohdan Karásek, 2019, 111 min.

Saša feels that her marriage to Karel has come to a dead end, so she decides to move out for a while, finding refuge with Dušan. Both are trying to work out their relationships and provide support for each other as uncertainty gets the better of them.

***

Watch Hot Docs at Home on CBC, a multiplatform festival-at-home experience providing Canadians with front-row access to select titles from the 2020 Hot Docs Festival premiering Thursday nights.

Following the postponement of the 2020 Hot Docs Festival due to the COVID-19 pandemic, a small selection of exclusive first-run feature documentaries that would have debuted at the Festival will now premiere on CBC, the free CBC Gem streaming service and documentary Channel. CBC will also partner with Hot Docs to expand the at-home audience experience with interactive, livestreamed Q&As with filmmakers and other original digital content at CBC Docs.


How to Watch

On CBC: Exclusive feature-length documentaries from the 2020 Hot Docs Festival will premiere on CBC Thursdays at 8 p.m. Details below.

On CBC Gem: A special Hot Docs at Home playlist will offer the new collection from Hot Docs, a selection 2020 Festival short docs including Hollie’s Dress and Nancy’s Workshop, and docs from past Festivals.

WATCH ON CBC GEM

On documentary Channel: The exclusive 2020 Hot Docs Festival premiere films will be rebroadcast Thursday at 9 p.m. ET/10 p.m. PT. An expanded schedule of Hot Docs programming, showcasing feature-length documentaries from past Festivals, will be available until May 10. Visit documentary Channel for details.


Upcoming Films


THU, MAY 7 // Meat the Future

 1. Canada

 2. 2020

 3. 90

 4. Director:

 5. Liz Marshall

CBC & CBC Gem at 8PM (8:30 NT); documentary Channel at 9PM ET/10PM PT

The transition from hunter/gatherer societies to agricultural economies was an incredible disruption of how humans produced and consumed food. World meat consumption is predicted to double by 2050, and bring with it a climate catastrophe, if we continue with our current model of factory farming. But a potential solution to this impending disaster is being developed in labs: “clean meat.” Bill Gates and Richard Branson are among the billionaires investing in food science that can grow meat from animal cells without the need to slaughter animals. As the price per pound drops monthly and some of the world’s top chefs cut into this cultured protein, feedlots might become a thing of the past. Following the innovative Berkeley start-up Memphis Meats as they ramp up production in a full-scale factory and navigate the quickly changing regulations in this emergent industry, it becomes clear we’re on the cusp of an edible revolution. Alexander Rogalski

Read more


THU, MAY 14 // They Call Me Dr. Miami

 1. Canada

 2. 2020

 3. 77

 4. Director:

 5. Jean-Simon Chartier

CBC & CBC Gem at 8PM (8:30 NT); documentary Channel at 9PM ET/10PM PT

Plastic surgeon Michael Salzhauer built a successful private practice in south Florida, catering to a beach-based clientele obsessed with attaining a “perfect” body through breast augmentation and Brazilian butt lifts. But his millions of social media followers know him as Dr. Miami, an entrepreneur who embraces hip hop and Snapchat as a way to bring new audiences into his operating room and expand his brand. At first glance he seems like a natural result of an airbrushed selfie-obsessed culture. Yet when he’s not at his clinic, he’s a dedicated husband, father of five and practicing Orthodox Jew who observes the Sabbath. Salzhauer is his own hype man, but it's the insights from his wife and teenage daughter that raise the most pertinent observations about body modification and vanity in modern society. Dr. Miami’s seemingly contradictory identities is what makes him a fascinating subject in this nuanced character study of blurry moral boundaries. Alexander Rogalski

Read more


THU, MAY 21 // Influence

 1. Canada, South Africa

 2. 2020

 3. 106

 4. Directors:

 5. Richard Poplak

 6. Diana Neille

CBC & CBC Gem at 8PM (8:30 NT); documentary Channel at 9PM ET/10PM PT

As the information age transforms our societies and political arenas, democracies are being tested in a post-truth era. Advertising agencies, originally developed to help capitalist industries capture market share, have begun to apply their finely tuned propaganda machine to elections. British firm Bell Pottinger was one of the world’s most prominent public relations and reputation management agencies. Their keen ability to develop and disseminate personal branding for disgraced politicians, dictators and companies was highly sought after by the rich and powerful. They seemed unstoppable, until one of their campaigns incited a flashpoint of racial tensions in South Africa and became an unmitigated disaster for these veteran spin doctors. Archival material provides a factual background to interviews with the firm’s founder, Lord Tim Bell, and those who worked with, for and against him. This riveting examination of the emergence of weaponized communication is both a historical account and dark warning. Alexander Rogalski

Read more


THU, MAY 28 // The Walrus and the Whistleblower

 1. Canada

 2. 2020

 3. 90

 4. Director:

 5. Nathalie Bibeau

CBC & CBC Gem at 8PM (8:30 NT); documentary Channel at 9PM ET/10PM PT

Marineland has been a Niagara Falls tourist magnet since 1961, a place where families flocked to see dolphins, whales and walruses perform with their human trainers. For more than a decade, Philip Demers worked there as a trainer; when he developed a unique bond with a walrus named Smooshi, their relationship wooed the public and garnered international media attention. But in 2012, Demers and several co-workers quit their jobs and broke their silence, alleging that the captive animals were suffering from negligent treatment and unhealthy living conditions. Their firsthand accounts provided key evidence for animal rights activists who lobbied to shut Marineland down. After turning on his employer and demanding protection for the animals, Demers was served with a lawsuit, but saw his social media following explode. Highlighting the consequences of whistleblowing and the politics of enacting lasting change, this timely tale poignantly tallies the cost of speaking your truth in an age of instant communication. Alexander RogalskiMay 7, 2020 at 3:14 PM

 

Oznámení:

Akuna (Mississauga)

přijme recepční

tel: 416/727-8161