Vítejte na stránkách

Satellite 1-416 

Pozor nová poštovní adresa:

365 St. Clarens Ave.

Toronto, Ontario, Canada, M6H 3W2

Telefon Toronto: (416) 530-4222

Telefon Praha: 222-261-811

ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

E-mail: abe@satellite1-416.com

& satellite1-416@satellite1-416.com

Roční předplatné v Kanadě je

12 kanadských dolarů!

V ostatních zemích 15 dolarů!

V České republice 200 Kč

Na Slovensku a jinde v Evropě 10 eur

Oznámení z konzulátu

Dnes jsme dostali potvrzení zprávy, že přednáška paní Alexandry Alvarové, která měla být na na Torontské univerzitě v úterý 31. března 2020 se kvůli COVID 19 nekoná.

***

Česká republika vypravila zvláštní let pro české občany nacházející se na území Kanady. Letadlo odlétalo z Montrealu do Prahy 29. března 2020 večer. Další speciální lety pro české občany již vypravovány nebudou a komerční lety budou nadále omezovány.

***

Zemřela Hana Pelnářová

Ve věku 98 let zemřela v sobotu 28. března 2020 paní Hana Pelnářová. K jejím devadesítým narozeninám napsal před časem Josef Čermák tento článek: Mohli jste ji vidět na koncertech, valných hromadách a schůzích. A také třeba na listině dárců, zveřejněné The Gretchen Ross Production Centre, dlouho na devadesát nevypadala, ale zápisy v matrice a křestní listy nelžou.

Narodila se 10. července 1922. Myslel jsem, že se narodila v Praze. Nenarodila. V Praze totiž před 90 lety byla vedra a tak Hanina maminka jela porodit k svému strýci v Kostelci na Hané. Pochází – stejně jako její zesnulý manžel, dr. Přemysl Pelnář (syn slavného primáře Josefa Pelnáře a mimo jiné konzultujícího lékaře při poslední nemoci T. G. Masaryka), specialista v oboru chorob z povolání, o kterém mimo jiné přednášel na McGill University – z významného a starobylého rodu. Na jeho straně, žena Jana Koziny, popraveného 28. listopadu 1695, byla rozená Pelnářová. Známá historie Hanina rodu začíná v roce 1604 Martinem Glumpárem. Její pradědeček, Jan Kvitoslav, byl po léta ředitelem gymnazia v Hradci Králové, kde mezi jeho žáky  byly dvě hvězdy české literatury, Alois Jirásek a J. S. Machar. Jeho syn Ladislav byl slavný advokát, mezi jehož klienty byli Hana Kvapilová, Max Švabinský, Marie Hýbnerová. Ladislav hrál významnou roli i v kulturním českém životě, spolu s Jaroslavem Kvapilem, Václavem Štechem a Gustavem Schmoranzem založil Spolek Národního divadla, byl zvolen do Říšské rady (ve volbách porazil Františka Soukupa) a českého parlamentu. Jeho syn – a Hanin otec – Vladislav Klumpár se specializoval na korporační a pojišťovací právo a svoji právnickou kariéru zakončil prezidentstvím Ustřední sociální pojišťovny. V roce 1938 se stal – jako expert – členem vlády Rudolfa Berana a později generála Aloise Eliáše (popraveného na Heydrichův rozkaz). V té době pomáhal dodávat zprávy agentům Benešovy vlády v Anglii.  Bylo to v té době, kdy Hana na Lánech navštívila se svými rodiči tehdejšího protektorátního prezidenta  Emila Háchu. Z Haniny matčiny strany je známá něžná milostná historie jejího pradědy Vladislava Josefa Tilsche a Jindřišky Macháčkové  a smutný příběh (psal o něm Arne Novák) Jindřiščiny sestry Terezie Marie a Jana Nerudy. Život otce Jindřišky a Terezie Marie byl ještě podivuhodnější. Josef Macháček se mimo jiné proslavil tím, že před zbraslavskou hospodou svého císaře oslovil: „Jen chvíli počkej, císaři, republika musí přijít.“ Také se zúčastnil revolučních bouří v roce 1848 (byl vězněn v pracovním vězení na Hradčanech), byl zvolen do Říšské Rady ve Vídni, hrál vůdčí roli v organizacích jako Společnost Národního divadla, Hlahol, Sokol a Umělecká beseda. Jan Neruda o jeho rodině napsal: Ta rodina byla nejskvělejším střediskem českého společenského života v první polovině šedesátých let. Všichni jsme byli na ni hrdí, protože byla elegantní reprezentantkou našeho češství. A jak se nezmínit o Hanině strýci, vynálezci silonu a měkkých kontaktních optických čoček, Ottovi Wichterleovi?

Saga rodu pokračuje. Hana a Přemysl měli dvě děti, Tomáše a Ivanu, oba úspěšně působící v USA, kde rovněž působí Tomášovy děti, psycholožka Michele a vnuk Matthew.

***

Zemřel polský skladatel Krysztof Penderecki

Rovněž 29. března 2020 zemřel autor známých Lukášových pašijí Krysztof Penderecki. Narodil v Dębici v Podkarpatském vojvodství. Jeho otec, Tadeusz Penderecki, byl právník, matka Zofia (rozená Wittgensteinová). Dědeček, Robert Berger, byl talentovaný malíř. V době Krzysztofova narození byl ředitelem místní banky. Předci
Pendereckého se do Dębice přestěhovali v polovině 19. století z Vratislavi. Babička byla arménského původu s původem pocházela z perského Isfahánu. Krzysztof ji často doprovázel do kostela Arménské apoštolské církve v Krakově.

Rozměrná skladba Pašije sv. Lukáše (1963–1966) přinesla Pendereckému obrovskou popularitu nejen pro svůj hluboce náboženský obsah, ale i pro avantgardní hudební jazyk. Obecenstvo vnímalo tuto skladbu jako vzpouru proti komunistickému režimu v Polsku. Ve skladbě jsou použity nejrůznější hudební styly. Experimentální skladebné postupy existují v konfrontaci s barokní formou i s občasným použitím tradiční harmonie a melodie. Penderecki v této skladbě používá seriální techniku, při čemž jedna z tónových řad zahrnuje i motiv BACH. V závěru skladba vrcholí čistým akordem E-dur.

Penederecki zkomponoval i řadu dalších skladeb na sakrální témata. Na počátku sedmdesátých let zkomponoval také Dies irae (známé také jako Osvětimské oratorium), Magnificat a Canticum Canticorum Salomonis (Šalomounova Píseň písní).

(wiki)

***Aleš Březina

Denní Satellite  1-416

***

Od dcery redaktorky Nového domova Miriam Pospíšilové jsme dostali smuteční parte Věru Pavelkovou jsme znali jako Věru Kohoutovou.
Předchozí vydání denního Satellitu

24. března 2020

25. března 2020

26. března 2020

27. března 2020

30. března 2020 

Vítejte na stránkách

Deníku Satellite 1-416 

30. března 2020

Jak vyjdeme v tištěné formě v roce 2020

2 -  18. 6. 2020

letní číslo

# 3 - 24. 9. 2020

podzimní číslo

# 4 - 3. 12. 2020

zimní vánoční číslo