Vítejte na stránkách

Satellite 1-416 

365 St. Clarens Ave.

Toronto, Ontario, Canada, M6H 3W2

Telefon Toronto: (416) 530-4222

Telefon Praha: 222-261-811, 736-416-987

ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

E-mail: abe@satellite1-416.com   & satellite1-416@satellite1-416.com

Roční předplatné v Kanadě

je 18 kanadských dolarů!

V ostatních zemích 20 dolarů!

V České republice 400 Kč

Na Slovensku a jinde v Evropě 15 eur

V 3. čísle Satellitu naleznete o představení Nového divadla Rošáda. Dva články jsou věnovány Kongresu ČSSK. Máme zde zpravodajství z plzeňského
festivalu Finále. Naďa Humlová nás zavede do Marseille a Jana Fafejtová nás provede sportovní Prahou. Pohledu na přírodu se věnuje ekolog Miroslav Petr z Hradce Králové a máme zde i několik otázek pro právníka Jaroslava Horkého a pochopitelně nechybí příspěvek Josefa Čermáka. Ve sportovní příloze je o MS v hokeji a o skončené fotbalové lize.
 

Číslo 3. Ročník 29.

Toto vydáni je datováno 23. května 2019

Jak vyjdeme v roce 2019

# 2 - 28. 3. 2019

# 3 - 23. 5. 2019

# 4 - 15. 8. 2019

# 5 - 3. 10. 2019

# 6 - 5. 12. 2019


… a v roce 2020

# 1 - 6. 2. 2020

# 2 - 7. 5. 2020

# 3 - 24. 9. 2020

# 4 - 26. 11. 2020

Vážení přátelé,

jelikož nemáme státní příspěvek pro příští rok, tak v roce 2019 vyjdeme šestkrát a v roce 2020 čtyřikrát. V londýnském slovenském vysílání BBC dodávali: „Ak Pán Boh dá!“ Dovršíme tak 30. ročník Satellitu, 40 let mé práce v krajanských novinách a na konci roku 2020 to bude jubilejní šestisté vydání novin. Pokud nám zašlete předplatné, počítáme ho tak, že každé číslo stojí tři dolary. Za rok 2019 je předplatné 18 dolarů a v roce 2020 je 12 dolarů. Pokud nám přijde větší částka převedeme ji na tiskový fond a jestli to bude možné

v roce 2021 budeme vycházet pouze na internetu.

Aleš Březina - redaktor Satellitu


28. května 2019 23:00