Vítejte na stránkách

Satellite 1-416 

P. O. Box 176. Station „E“,

Toronto, Ontario, Canada, M6H 4E2

Telefon Toronto: (416) 530-4222

Telefon Praha: 222-261-811, 736-416-987

ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

E-mail: abe@satellite1-416.com

& satellite1-416@satellite1-416.com

Roční předplatné v Kanadě je

18 kanadských dolarů!

V ostatních zemích 20 dolarů!

V České republice 400 Kč

Na Slovensku a jinde v Evropě 15 eur

První číslo Satellitu je věnováno 50. výročí smrti Jana Palacha. Najdete zde i program festivalu Czech That Film, který bude v Torontu v dubnu letošního roku.

U sv. Václava se konal křest třetího vydání knihy Josefa Čermáka Všecko začalo s princem Rupertem. Měli jsme možnost vidět dvoje Nokturna“  Jiřího Grosmana a duo Adam Zukiewicz a Peter Stoll.. Jana Fafejtová má článek o orlojích v Čechách a Naďa Humlová nás zavede do Portugalska. Máme novou sérii, kdy radí český právník. Petr Pospíchal se zabývá vraždou starosty v Gdaňsku a o poslední ráně Euroamerikanismu. Máme rozhovory s hráči z NHL a tabulku české a slovenské hokejové ligy.

 

Číslo 1. Ročník 29.

Toto vydáni je datováno 31. ledna 2019

Vítejte na stránkách

Satellite 1-416 

 

Jak vyjdeme v roce 2019

# 1 - 31. 1. 2019

# 2 - 28. 3. 2019

# 3 - 23. 5. 2019

# 4 - 15. 8. 2019

# 5 - 3. 10. 2019

# 6 - 5. 12. 2019


… a v roce 2020

# 1 - 6. 2. 2020

# 2 - 7. 5. 2020

# 3 - 24. 9. 2020

# 4 - 26. 11. 2020Vážení přátelé,

jelikož nemáme státní příspěvek pro příští rok, tak v roce 2019 vyjdeme šestkrát a v roce 2020 čtyřikrát. V londýnském slovenském vysílání BBC dodávali: „Ak Pán Boh dá!“ Dovršíme tak 30. ročník Satellitu, 40 let mé práce v krajanských novinách a na konci roku 2020 to bude jubilejní šestisté vydání novin. Pokud nám zašlete předplatné, počítáme ho tak, že každé číslo stojí tři dolary. Za rok 2019 je předplatné 18 dolarů a v roce 2020 je 12 dolarů. Pokud nám přijde větší částka převedeme ji na tiskový fond a jestli to bude možné

v roce 2021 budeme vycházet pouze na internetu.

Aleš Březina - redaktor Satellitu

Před padesáti léty…

Uběhlo půl století od okamžiku, kdy se student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach nadechl éteru, polil hořlavinou a zapálil. Bylo to 16. ledna 1969 v horní polovině Václavského náměstí. O tři dny později v neděli odpoledne jsme se v aule fakulty na Albertově dověděli, že popáleninám, které si způsobil podlehl. V sobotu dne 25. ledna 1969 se konal jeho pohřeb. Smuteční průvod vedl Prahou přes Staroměstské náměstí k Filosofické fakultě, kde se s Janem Palachem rozloučilo několik řečníků včetně Luboše Holečka. Jan Palach byl pohřben poblíž hlavního vchodu do Olšanských hřbitovů. Pohřební bohoslužbu vykonal farář Českobratrské církve evangelické v Libiši Jakub S. Trojan. Roku 1973 byly Palachovy pozůstatky zpopelněny a popel uložen ve Všetatech. Otázkou je, jestli se tak stalo se souhlasem někoho z rodiny, která byla pod silným nátlakem nebo bez jejího souhlasu, jak je uvedeno ve Wikipedii. Na místě Palachova hrobu se objevil hrob Marie Jelínkové. Opět je zde otázka, jestli to byla skutečná postava nebo fiktivní. Wikipedie uvádí, že se jednalo o prázdný hrob. Přesto toto místo bylo považováno za Palachův hrob a lidé sem nosili stále květiny a svíčky. V lednu 1989 se stal Jan Palach inspirací pro demonstrace, které jsou označovány jako Palachův týden. Přestože byla zadržena a vzata do vazby řada disidentů jako Václav Havel, Dana Němcová, Stanislav Penc, Petr Placák nebo Alexandr Vondra, komunistický režim se již nevzpamatoval a definitivně zkolaboval ke konci roku. Urna s popelem Jana Palacha se vrátila na Olšanské hřbitovy v roce 1990. Na podzim 2018 se mne dotázal Vladimír Kabelík, jestli bych měl zájem o fotografie z doby od úmrtí Jana Palacha do jeho pohřbu. Na moji žádost mi jich sedmnáct zaslal. Čtyři z 25. ledna 1969 jsme otiskly v 1. čísle ročníku 2019. Zbylé jsou na našich webových stránkách.

K oběti Jana Palacha je i tato úvaha.

Aleš Březina – foto: Vladimír Kabelík

***

March 27, 2019 at 6:53 PM