Vítejte na stránkách

Satellite 1-416 

P. O. Box 176. Station „E“,

Toronto, Ontario, Canada, M6H 4E2

Telefon Toronto: (416) 530-4222

Telefon Praha: 222-261-811, 736-416-987

ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

E-mail: abe@satellite1-416.com

& abe@zpravy.ca

& satellite1-416@satellite1-416.com

Roční předplatné v Kanadě je

33 kanadských dolarů!

V ostatních zemích 50 dolarů!

V České republice 800 Kč

Na Slovensku a jinde v Evropě

V prázdninovém Satellitu je o festivalu v Karlových Varech. Smutná zpráva přišla z krajanské komunity. V Torontu zemřel Milan
Lev, dlouhodobý člen Československého baptistického sboru. V Kalendáři je rozpis Nokturen na příští sezónu. O tragédii z druhé poloviny 70. let nás informoval dr. L. Müller. Miroslav Petr má o ekologické oblasti Podyjí, Naďa Humlová zůstala tentokrát v Kanadě a Jana Fafejtová má o pražských vínech a vinicích. V Edmontonu byl kongres ČSSK, který udělil Chartě 77 udělil Masarykovu cenu.
 

Číslo 7. Ročník 27.

Toto vydáni je datováno 27. července 2017

Jak vyjdeme v roce 2017

# 7 - 27. 7. 2017

# 8 - 7. 9. 2017

# 9 - 5. 10. 2017

# 10 - 2. 11. 2017

# 11 - 7. 12. 2017


… a v roce 2018

# 1 - 11. 2018

# 2 - 8. 2. 2018

# 3 - 8. 3. 2018

# 4 - 5. 4. 2018

# 5 - 3. 5. 2018