Vítejte na stránkách

Satellite 1-416 

P. O. Box 176. Station „E“,

Toronto, Ontario, Canada, M6H 4E2

Telefon Toronto: (416) 530-4222

Telefon Praha: 222-261-811, 736-416-987

ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

E-mail: abe@satellite1-416.com

& abe@zpravy.ca

& satellite1-416@satellite1-416.com

Roční předplatné v Kanadě je

33 kanadských dolarů!

V ostatních zemích 50 dolarů!

V České republice 800 Kč

Na Slovensku a jinde v Evropě 25 eur

Listopad bude skutečně měsícem filmu a proto je listopadové číslo věnováno hlavně událostem, které budou v Torontu. Satellite se stal mediálním partnerem Torontského filmového festivalu EU. Tomuto festivalu je věnována i první stránka, protože ČR bude reprezentovat film Jana Němce „Vlk z Královských Vinohrad“. Na festivalu bude Slovensko zastupovat film Jana Hřebejka „Učiteľka“. Český konzulát připravil v kině Revue (25. 10. 2017 v 16 hod.) zvláštní představení filmu, který byl oceněn 12 českými lvy „Masaryk“. A v rámci polského festivalu bude v kině Regent
uveden „Český film“ od Krystyny Krauze. Jsou to vlastně dva filmy „Náš Vašek“ a „Bratříček Karel“. První je o vztahu českého a polského disentu, druhý je věnován Karlu Krylovi. Kromě toho je možnost vidět v Mississauze představení Nového divadla „Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo“. Již ve čtvrtek se také můžete zúčastnit koncertu v Gallery 345 na Sorauren Ave. ve prospěch obětí v Mexiku a jsou ještě volné lístky na nedělní představení Svadby pod Tatrami v hale kostela sv. Pavla na 1424 Davenport Rd. Představení začíná v 14 hodin. Bohatý víkend pak zakončí koncert Ivana Ženatého a Dimitrije Vorobieva v kostele sv. Václava  v rámci Nokturen. Satellite dále přináší rozbor povolební situace v ČR. Rosťa Firla má svoje oblíbené téma o houbách. Jana Fafejtová v podzimním zamyšlení má o Dušičkách a také se vrací k pochodu Praha-Prčice. Pro mne je poznatkem, že Prčice jsou ženského rodu tedy ta Prčice, nikoliv ty Prčice, jak jsem si mnoho let myslel. Miroslav Petr nás zavede na střední Slovensko. V hokeji je zpravodajství z NHL a ve fotbalu jsou tabulky české a slovenské ligy.
 
 

Číslo 10. Ročník 27.

Toto vydáni je datováno 2. listopadu 2017

Režisér Jan Němec

Jak vyjdeme v roce 2017

# 10 - 2. 11. 2017

# 11 - 7. 12. 2017


… a v roce 2018

# 1 - 11. 2018

# 2 - 8. 2. 2018

# 3 - 8. 3. 2018

# 4 - 5. 4. 2018

# 5 - 10. 5. 2018

# 6 - 14. 6. 2018

# 7 - 9. 8. 2018

#  8 - 27. 9. 2018

#  9 - 1. 11. 2018

# 10 -  6. 12. 2018

November 1, 2017 at 11:06 PM