Poštovní adresa:

365 St. Clarens Ave.

Toronto, Ontario, Canada, M6H 3W2

Telefon Toronto: (416) 530-4222

Telefon Praha: 222-261-811

ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

E-mail: abe@satellite1-416.com

& satellite1-416@satellite1-416.com

Roční předplatné je dobrovolné!

Pokud chcete poslat šek, označte ho

Satellite 1-416

Vítejte na stránkách
Měsíčníku Satellite 1-416 

16. listopadu 2023; číslo 9 (696) aktualizováno 22. 11. 2023

 
Pozdrav Martina Tlapy, 
nového českého velvyslance v Kanadě
Vážení a milí krajané,
dovolte mi Vás pozdravit v mé nové roli velvyslance České republiky v Kanadě. 
V pátek 17. listopadu, v den výročí sametové revoluce, jsem slavnostně předal kanadské guvernérce Její Excelenci paní Mary May Simon své pověřovací listiny a formálně se tak ujal velvyslanecké role. 
Velice si vážím toho, že mohu reprezentovat Českou republiku právě zde v Kanadě, kde jsem před třiceti lety svoji diplomatickou kariéru začínal, a se kterou má naše země dlouhodobě nadstandardní přátelské vztahy. 
Významnou roli v našich vztazích hrajete Vy, krajané. Dlouho před vypuknutím první i druhé světové války, kdy se Čechoslováci hrdě hlásili do řad kanadské armády či finančně přispívali na armádní výdaje a podporu nezávislého státu, jejich předci přicházeli do země javorového listu tuto zemi osídlit, najít práci, nový domov a vychovat zde budoucí generace. Vtiskli tím zemi do vínku také českou stopu, na kterou můžeme být právem hrdí. A stali se prvkem, o který se mohou vztahy Česka a Kanady vždy opřít. 
Jedním z klíčových úkolů činnosti českých zastupitelských úřadů během mého působení zde v Kanadě proto bude podporovat naši komunitu tak, aby česká tradice a jazyk nebyly v Kanadě zapomenuty. Hodlám také posílit komunikaci našich úřadů s Vámi, ať již formou osobních setkání při mých cestách do provincií, tak intenzivním sdílením informací a pořádáním zajímavých akcí. Vzhledem k rozložení krajanské komunity napříč obrovským teritoriem Kanady budu také usilovat o rozšíření sítě českých honorárních konzulátů tak, aby Vám služby českého státu byly blíže. Budu přitom doufat, že nám pomůžete šířit dobré jméno České republiky v Kanadě.
Česká republika má světu co nabídnout. Za posledních třicet let urazila velkou cestu a dnes je rozvinutou a moderní ekonomikou. Jako motto mého působení v roli velvyslance v Kanadě jsem zvolil „Lion & Leaf – an Innovative Partnership for the 21 century“. Věřím, že tím nejenom důstojně navážeme na mé předchůdce, ale prezentací toho nejlepšího co dnes může ČR nabídnout v oblastech vědy, technologií, výzkumu a kultury, představíme Kanadě naši zemi jako vynikajícího partnera pro spolupráci i v nových, perspektivních oblastech. Umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, vesmírné technologie i pokročilé zdravotnictví jsou sektory, ve kterých Kanada i ČR patří ke světové špičce a spolupráce nás vzájemně obohatí. Rád bych se zaměřil i na posílení turistické výměny, které by velmi prospělo obnovení přímé letecké linky. Budeme se snažit i o to, aby mladí Češi a Češky měli více příležitostí poznat Kanadu v rámci programu International Experience Canada, a aby naopak mladí Kanaďané poznali české vysoké školství i pokročilou vědu a výzkum. 
Na internetových stránkách velvyslanectví a účtech na sociálních sítích budeme zveřejňovat informace a pozvánky na kulturní, vědecké i obchodní akce. Budou určeny pro krajany, ale doufáme, že osloví i kanadské partnery. Rád bych Vás požádal o spolupráci při tomto úsilí. Každý z Vás krajanů je svým způsobem vyslancem své vlasti původu, resp. domoviny svých předků. Sdílením zajímavých informací, fotografií, či třeba hezkých zážitků s českou kulturou násobně zvýšíte viditelnost České republiky v Kanadě. Budu proto rád, pokud si informační kanály našich úřadů přidáte mezi Vaše oblíbené a pomůžete nám hrdě držet vysoko českou vlajku mezi javorovými listy.
Vážení krajané, nesmírně si vážím Vašeho vlastenectví, Vašeho úsilí při zachování české tradice a při pořádání českých akcí. Doufám, že budu mít možnost se během mého působení ve velvyslanecké roli s mnohými z Vás osobně setkat a navázat pevné přátelské vztahy.
Přeji vám pevné zdraví a naplnění všech vašich tužeb, které máte.
Váš Martin Tlapa,
velvyslanec České republiky v Kanadě

www.mzv.cz/ottawa
twitter.com/TlapaMar 
www.facebook.com/martin.tlapa
https://www.linkedin.com/company/98678373/

***
Nové divadlo - Popel a pálenka
Bengt Ahlfors se narodil v roce 1937 mezi Vánocemi a koncem roku. Vzpomínám si na jedno vánoční přání, ať je to od Vánoc do konce roku lepší než v tomto roku. Zřejmě to byl poslední šťastný předválečný rok. Původní název hry mně připomíná jiný poválečný film od Andrzeje Wajdy Popiół i diament (Popel a diamant). Tak je možná dobře, že se název divadelní hry několikrát změnil. V Čechách byla tato trochu vážná komedie uváděna pod názvem Paní plukovníková. Myslím si, že Bohdan Zatovkaňuk (na snímku vlevo)
 správně ještě jednou hru přejmenoval na Paní starostovou, i když dvě pistole, které visí na stěně by mohly vypovídat o militantní povaze zemřelého manžela, ale v tomto případě se jedná spíš o fetišismus než o funkční zbraň, kterou někdo používá. Jedním z uctívaných náboženských předmětů se stala pro paní starostovou i urna. Manželova urna, konečně patří jeho ženě, a ona se nechce o ní s nikým dělit. Zkrátka má nahradit mrtvého manžela. Není to dokonalé, proto má posloužit jako prostředník při budování okultistického vztahu kořalka. 
Přesto se zdá, že to funguje lépe než tomu bylo v době manželství. Urna nachází své místo v domácnosti mezi relikviemi, dá se s ní popíjet, hovořit a dokonce je možné, aby paní starostová, k ní byla pravdivá. Monolog se mění ve zpověď, zdánlivě nezávaznou. Tento přechod zvládla Lenka Nováková brilantně v druhé části. Jenže, jak říkají opilci, před sebou neutečeš. A paní starostová (Lenka Nováková na snímku vpravo) nemůže utéct nejen před sebou, ale i před svými dětmi, dcerou Evou (Zuzana Novotná) a synem, neschopným architektem Břetislavem (Jiří Jančárek ml.), kteří mají zájem spíše o pozůstalost než o otcův duchovní odkaz. 
O tom, že z dědictví by se mohlo i něco zakutálet k bývalé snaše Ester (Lenka Kimla), která zpovzdálí tahá za nitky a daří se jí pohybuje loutkami. Nenápadně má být paní starostová zbavena příčetnosti přes psychiatra a Esteřina přítele Samuela (Vlado Straka), který se však věnuje spíše horské turistice a má strach, že bude do něčeho zatažen a raději zůstává nezávislým doktorem. 
Přízrak z minulosti, který paní Starostovou dostihne je její bývalý milenec Viktor Hronek (Martin Přibáň), který se neočekávaně objeví na scéně. Jelikož nikdo neví, o koho se jedná dochází mezi členy rodiny k jeho špatné identifikaci a je považován mylně za zmíněného psychiatra, kterého však zná osobně pouze Ester. 
V programu k představení říká režisér Bohdan Zatovkaňuk, že si možná povšimneme, že někteří herci za čtyři roky mírně zestárli, měl jsem opačný pocit, že Nové divadlo nestárne a že je stále svěží. 
Aleš Březina Foto: Maria  Gabánková (další obrázky vpravo)
***
Nokturna v městě
22. října 2023
Zemlinského kvarteto a Peter Stoll
Miloš Krajný připravil na čtvrtou neděli v říjnu pro návštěvníky Nokturen lahůdku. V kostele u sv. Václava vystoupilo Zemlinského kvarteto, které nejprve zahrálo tři ukrajinské písně od mladého ukrajinského skladatele Nikity Mndovantse, následoval kvintet A-dur K581 od Wolfganga Amadea Mozarta, kdy kvartet se rozšířil o klarinetistu Petera Solla (nadvojsnímku od Marie Gabánkové). V druhé polovině kvarteto zahrálo Americký smyčcový kvartet F-dur od Antonína Dvořáka Přídavek byl tentokrát z opery Bedřicha Smetany.
*** 
29. října 2023
Klavirista Jan Čmejla
Druhý koncert se konal o týden později v neděli 29. října 2023. Zároveň jsme si připomněli 105. výročí vzniku Československa a její demokratickou první republiku, která trvala až do roku 1938. Mladý klavírista Jan Čmejla uvedl v první části Jeana Philipa Romeau výběr ze Suity G-dur, Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku a kratší skladbu Adama Skoumala Protože.
V druhé polovině to byly Rachmaninovy Variace na Chopinovo téma dílo číslo 22. 
Po prvé jsem se setkal se jménem Sergeje Rachmaninova před počátkem sedmdesátých let v Bratislavě, kdy Marian Varga při beatovém koncertě uvedl svou skladbu Hommage a J. S. Bach, tehdy jeho věčný konkurent Dežo Ursiny sliboval, že uvede Rachmaninova. Jestli existuje nějaká historická nahrávka, tak se mi ji nepodařilo nalézt. Oba se narodili v roce 1947. Dežo Ursiny zemřel v květnu 1995, Marian Varga v srpnu 2017. 
Teprve po koncertě Jana Čmejly jsem se dostal k životopisu Sergeje Vasiljeviče Rachmaninova. Narodil se před 150 léty 1. dubna 1873, ale neví se přesně kde. Některé prameny uvádějí Semjonovo, jiné Staroruskij ujezd, Rachmaninov sám uvádí, že na statku Oněg. Byl z bohaté rodiny, jeho otec carský oficír, odešel z armády a žil nezřízeným životem, kdy se věnoval hazardu, karbanu a lehkým ženám. Takže rodina postupně o majetek přišla a musela se přestěhovat do bytu v Petrohradu. Na Sergeje měla vliv jeho babička, která chtěla, aby ji přehrával hudbu, kterou slyšela v kostele. Na klavír hrál od pěti let. V roce 1882, nastoupil na petrohradskou konzervatoř. Jeho výsledky byly špatné, takže je falšoval před matkou, hrozilo mu odebrání stipendia. Matčin synovec Alexander Siloti ho tedy doporučil do Moskvy, přísnému učiteli Nikolaji Zvěrevovi. Díky němu se seznámil s nejlepšími moskevskými hudebníky Petrem Iljíčem Čajkovským, Antonem Rubinsteinem a Alexandrem Glazunovem. Čajkovskij dal dokonce souhlas k přepracování jeho symfonie Manfred. Rachmaninov se začal věnovat kompozici v roce 1892 složil Preludium cis-moll. V té době zemřeli jak Zvěrev, tak i Čajkovskij, zamiloval se do vdané Anny Lodžinské a složil pro ní První symfonii, která však nebyla dostatečně secvičená a přestože ji dirigoval Glazunov a špatně provedená, že Rachmaninov opustil sál a nervově se zhroutil. Následující tři roky prakticky nic nevytvořil. V roce 1902 se oženil se svou sestřenicí Natálii Satinovou a v roce 1909 podnikl první cestu do Spojených států. Byl silně ovlivněn církevní hudbou. Ke konci roku 1917, kdy se situace v Rusku zhoršila odjel na koncertní turné do Švédska, z kterého se již nevrátil a v roce 1918 se usadil ve Spojených státech. Pohyboval se mezi Spojenými státy a Evropou, hlavně Weggisem u Lucernského jezera. Po napadení Sovětského svazu přispíval do fondu válečné obnovy a sovětský režim ho vzal na milost, ačkoliv se před tím nemohl v Rusku hrá. Zemřel v Kalifornii, tři dny před sedmdesátými narozeninami. 
V podání Jana Čmejly jsem tedy slyšel živě Rachmaninova poprvé a bylo to skvělé.
A.Březina
Foto J. Čmejly M. Gabánková (nahoře), 
S. Rachmaninov (dole) tempierofilms.wordpress.com
***
Operní arie z Prahy
Trio Grace Quinsey (soprano), John Holland (bass-baryton) a klavírista William Shookoff se postarali o skvělý zážitek z koncertu, který se konal během Nokturen u sv. Václava 19. listopadu 2023. Jednalo se prakticky o kombinaci písní z Dvořákova Jakobína a Rusalky, doplněné Cikánskými písněmi. Dále o Mozartovy opery Figarova svatba a Don Giovani. Před přestávkou to byla ještě ze Smetanovy Prodané nevěsty arie  Kecala Jak vám pravím, pane kmotře a Mařenky, Kdybych se, co takového. Bylo zajímavé slyšet kanadské pěvce zpívat v češtině či němčině. 
Nejednalo se o strnulý koncert, ale důležitá byla i mimika a gesta vystupujících. Z Rusalky nadchla část Měsíčku na nebi hlubokém a z Cikánských písní to byla tklivá Když mne stará matka. 
Večer byl zakončen písní emigrantů My cizinou jsme bloudili z opery Jakobín  z roku 1889. 
abe
***
3. prosince  2023 - 17:00
Nokturna v městě
Czech-Slovak Dixieland
Čtvrtým koncertem Nokturen bude jazzový večer s Mirem Letkem a jeho orchestrem.

***
Návštěva Kateřiny Tučkové
V pátek 3. listopadu 2023 odpoledne se konalo v zasedací místnosti českého konzulátu setkání se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou. Vystudovala dějiny umění a bohemistiku na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity a doktorská studia na Ústavu pro dějiny umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V této práci se zabývala skupinou Radar. Tato skupina Radar působila na přelomu padesátých let. Do podvědomí vstoupila tato skupina v roce 1961 v Galerii Československý spisovatel a skládala se hlavně z těchto výtvarníků: O. Sukup, Z. Mlčoch, F. Hudeček, T. Rotrekl, F. Skála, M. Mikulová, J. Mikula, J. Bartoš, D. Foll, V. Bláha, J. Chadima, F. Gross, V. Kovářík, J. Prošek, L. Zívr.
V rozhovoru v Torontu zmínila hlavně tři svoje knihy Vyhnání Gerty Schnirch, jedná se o její druhý román. Tato kniha vyšla v nakladatelství Host v roce 2009. Jedná se zde o fiktivní příběh německé dívky která prošla pochodem smrti v květnu 1945. Sama osobně prošla stejnou trasu, aby román, co nejvíce odpovídal skutečnosti. Snažila se při tom z archívu získat, co nejvíce informací. Adaptace románu byla uvedena v brněnském HaDivadle. Kniha byla nominována na Cenu Jiřího Ortena a Cenu Josefa Škvoreckého. Zároveň ji však někteří vlastenci kritizovali, že se staví proti odsunu Němců. 
V románu Žitkovské bohyně se zaměřila na rod léčitelek z Bílých Karpat, které se nacházejí zhruba mezi Uherským Hradištěm a Trenčínem. Dnes se jedná o chráněnou oblast. Nejvyšší horou je Velká Javořina 970 metrů nad mořem. Léčitelky, které jsou nazývány bohyně, předávaly svá tajemství z generace na generaci, přežily období honu na čarodějnice, náboženský útlak, soudy během 19. století i protektorát. Nepřežily však komunistický režim. 
V roce 2022 vyšel román Bílá Voda. Kromě samotného příběhu ženy Lagnerová, která odejde do kláštera v Bílé Vodě jsou v knize  i dějiny řeholních řádů, od jejich zrušení v roce 1950 přes jejich obnovení až po současnost. Bílá voda se nachází v severním výběžku Slezska a je obklopená ze tří stran státní hranicí s Polskem. 
Všechny tři knihy jsou k dostání v digitální verzi. 
Aleš Březina, 
Foto M. Gabánková -  Na snímku Kateřina Tučková (vlevo) a Šárka Vamberová-Ponroy
***
Úcta k moudrým a statečným ženám
Legenda tvrdí, že Božena Němcová položila trnovou korunu při pohřbu Karla Havlíčka Borovského na jeho rakev. 
Byla to moudrá a statečná žena!
***
Dne 13. listopadu 2023 byla potvrzena smrt kanadsko-izraelské aktivistky Vivian Silver. Zahynula při útoku Hamasu 7. října 2023. Narodila se ve Winnipegu. Přestěhovala se do Izraele v roce 1974. Byla výkonnou  ředitelkou Negev Institute for Strategies of Peace and Development (NISPED), ústavu, který propaguje mír skrze vzdělání, praktickou účast v komunitních projektech. Organizovala projekty v Izraeli, v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Starala se o vzdělání lidí, kteří přicházeli z Gazy a bojovala za to, aby byli spravedlivě odměňováni za svou práci. Obhajovala práva žen. Měla dobrý vztah k beduinům. Byla součástí organizace B'Tselem, která se zabývá lidskými právy v Izraeli. Tato organizace byla ostře proti izraelskému obsazování území na Západního břehu Jordánu. Patřila k zakladatelkám hnutí Women Wage Peace, aby se spravedlivě ukončil Izraelsko-Palestinský konflikt. Bojovala také za to, aby pacienti z Gazy dostali ošetření v Jeruzalémě. Dokázala vzdorovat násilí nenásilnou cestou. Za svoje přesvědčení zaplatila životem.
Byla to moudrá a statečná žena!
***
Ruská umělkyně, která nahradila cenovky v supermarketu vzkazy požadujícími ukončení války na Ukrajině, byla ve čtvrtek 16. listopadu 2023 odsouzena k sedmi letům vězení. Informovala o tom agentura Reuters, CNN a další servery.
Soud v Petrohradě vynesl rozhodnutí několik hodin poté, co umělkyně, třiatřicetiletá Alexandra Skočilenko, učinila u soudu závěrečné prohlášení. V něm požádala předsedajícího soudce, aby projevil moudrost a soucit a osvobodil ji, uvádí agentura Reuters.
Skočilenko byla shledána vinnou z vědomého šíření nepravdivých informací o ruské armádě. Kromě sedmiletého vězení dostala též zákaz používání internetu na tři roky. Verdikt její příznivci označili za hanebný výsměch spravedlnosti.
Státní zástupce, který ji obvinil ze spáchání toho, co označil za závažný zločin z „politické nenávisti“ vůči Rusku, pro ni požadoval osm let vězení.
Její příznivci po vynesení rozsudku opakovaně skandovali „Hanba, hanba!“ Skočilenko se usmívala a rukama ukázala tvar srdce, zatímco stála v kleci v soudní síni. Později si z tváře setřela slzy.
Boris Višněvskij, politik z opoziční strany Jabloko, řekl, že i vrazi někdy dostávají méně než sedm let, zatímco Skočilenko je dostala za umístění pěti malých papírků v supermarketu na místa, kde by normálně visely cenovky.
„Toto není spravedlnost, to je odplata,“ řekl online zpravodajskému kanálu SOTA.
Skočilenko je držena ve vyšetřovací vazbě od dubna 2022, což je období, kdy se její zdraví podle nezávislého investigativního listu Novaja Gazeta zhoršuje. Přiznala, že 31. března 2022 nahradila cenovky v supermarketu kusy papíru, které vyzývají k ukončení války a kritizují úřady. Obvinění z vědomého šíření nepravdivých informací ale odmítla.
Ve své poslední výpovědi u soudu před čtvrtečním vyhlášením rozsudku Skočilenko zpochybnila vnímanou hrozbu, kterou její jednání představuje. Podle CNN prohlásila: „Jak málo věří náš státní zástupce v náš stát a společnost, pokud věří, že naše státnost a veřejná bezpečnost může být zničena pěti malými kousky papíru?“
Kritici tvrdí, že případ je součástí zásahu proti každému, kdo vystoupí proti ruské „zvláštní vojenské operaci“ na Ukrajině. Ten už vedl k téměř 20 000 zatčením a více než 800 trestním případům.
Ve svém závěrečném prohlášení Skočilenko soudci řekla, že je pacifistka, která si nade vše váží lidského života. „Ať přijmete jakékoli rozhodnutí, zapíšete se do historie,“ řekla soudci podle nahrávky projevu, kterou pořídili její příznivci.
Právníci umělkyně řekli soudu, že jejich klientka nespáchala žádný zločin a nepřežije vězení kvůli celiakii, těžké nesnášenlivosti lepku. Amnesty International ji prohlásila za „vězně svědomí“.
Je to moudrá a statečná žena! (Pozn. red.)
Autor: Anna Ahneová - Zdroj World News 24, foto internet
***
Na pozadí těchto žen, které se existenciálně nasazovaly a nasazují, jsem s pocitem studu přijal zprávu, že Česká republika byla jednou ze čtrnácti zemí, které hlasovaly proti jordánské rezoluci požadující příměří v Gaze. A ministryně obrany Jana Černochová požadovala dokonce vystoupení z OSN. 
Její výroky ji nejen diskvalifikují morálně, ale i intelektuálně. V pořadu Českého rozhlasu Radiožurnál paní ministryně spolu s ředitelem a prezidentem obranného průmyslu Jiřím Hynkem obhajovala, aby se investovalo do zbrojního průmyslu hlavně prostřednictvím bank. Zdůraznila, jak byl důležitý zbrojní průmysl za první republiky. Jaksi zapomněla na skutečnost, že český zbrojní průmysl byl součástí německé mašinérie během druhé světové války. 
O ministryni Janě Černochové si nemyslím, že je to moudrá žena. 
Aleš Březina
***
Několik politických podivností
Jak poznat, že to jde s politikou z kopce? Prvním varováním bývá lehkost, se kterou si politici dělají, co se jim zachce. Když se k tomu přidá lhostejnost veřejnosti, které je jedno, co politici dělají, důsledkem je řada politických podivností.
Moc bez odpovědnosti činí z politické práce zábavu, povyražení. Politika, který se rád poslouchá, nelze přesvědčit, že mlčet je zlato.
Slyšíme ho vykládat cokoli, co mu zrovna slina přinese na jazyk. V lepším případě jsou to nic neříkající fráze, banality a sebechvála, jež pouze zapáchá. V horším případě se ale jedná o signály.
Pokud politika baví cestování, není v naší moci ovlivnit, kam se našim jménem vypraví a s kým se vyfotografuje. Někdy je z takové vrcholné turistiky jenom ostuda, jindy si to ale odskáče ekonomika a speciální kapitolou je válečná turistika, čili svého druhu zábava adrenalinová. Je to něco jako bungee jumping, přičemž jsme to my, koho politici postrčí z mostu, abychom se odvážně nedobrovolně zhoupli na pofiderním laně.
Politickou podivností je praxe, kdy si politici zakazují přihlížet k tomu, co lidé chtějí. Natolik si oškliví populismus, že co chceme pro jistotu ani netuší a nehrozí, že by se na to zeptali.
Tím se vysvětluje, že politici neřeší existující problémy, nýbrž problémy neexistující, které si sami vymýšlejí. Obecně platí, že politici jsou srozuměni s tím, co kvůli nim nefunguje a jsou nervózní z toho, co funguje bez nich.
Jak na to ale politiky upozornit? Politika nikdy nebyla tak neosobní, jako je dnes. Máme vládu, která se po svém jmenování vyfotografovala s rouškami, takže u většiny ministrů ani nevíme, jak vypadají. Společné foto bez onoho „mafiánského“ maskování už buďto nepořídili, anebo není důvod ho dávat do novin.
Když nevíme, jak politici vypadají, co dělají ani co si myslí, média místo politiky logicky upřednostňují jiná témata. Třeba nadšení z fotbalisty, který hlásí, že je na kluky, senzační sestřelování čehosi, co může být i UFO, anebo investigaci, jak se nám do potravin salámovou metodou vkrádá licencovaný hmyz.
Že vláda zaparkovala na vedlejší koleji, zdá se nikomu nevadí. Politici si pak takovou destinaci nemohou vynachválit. Nejsou obtěžováni všetečným dozorem a mohou se bavit tím, jak nám mydlí schody. Těžko říct, co by vláda mohla udělat, abychom si ji všimli. Asi nic menšího než podat demisi.
Ivan Hoffman Autor je komentátor Deníku
Foto: Šárka Ševčíková, kancelář presidenta republiky Český rozhlas
***
Voda
Voda jako taková je pro náš život nesmírně důležitá a život bez vody nelze prožít. Tři čtvrtiny země jsou tvořeny vodou, většinou slanou. Také člověk je z velké části tvořen vodou, bývá to až kolem sedmdesáti procent. Úbytek vody o jedno procento navozuje u člověka pocit žízně. S vodou musíme zacházet opatrně a hlavně šetrně. Člověk v ČR spotřebuje kolem čtyřiceti kubíků vody za rok. Právě ve vodě vzniká život a vše živé na naší planetě vodu potřebuje. Voda plní mnoho funkcí: je nezbytně nutná k životu, je to domov, místní a celosvětový zdroj, dopravní tepna a regulátor klimatu. Voda je hlavní součástí vnitřního prostředí organismu. Podporuje vstřebávání živin, přenáší minerály, vitaminy a další látky, které se s přijatou potravou dostávají na správná místa tj. do mozku, buněk a svalů. Bez vody bychom se nemohli pohybovat, ani dýchat, neboť v nás všechny životaschopné funkce odehrává právě ona. Zmínila jsem se, že většina vody na zemi je vodou slanou, Voda sladká představuje mnohem menší množství, z celkové vodní kapacity jsou to pouze dvě a půl procenta. Zásobárny sladké vody jsou ledovce, nejvíce u severního a jižního pólu. Neodmyslitelná pro život je též voda podzemní, která z celkového vodního množství představuje plných 30%. Zmiňme se též o vodě povrchové a atmosférické, té bývá kolem jednoho procenta. Kromě slané a sladké vody existuje i voda brakická, což je jakési smíchání vody slané a sladké, ta se nachází například u ústí řek při jejich vstupech do moří a oceánů. 
Letošní rok svými neuvěřitelně dlouho trvajícími tropickými teplotami a se zcela chybějícím deštěm, nás skoro všechny přinutil myslet na vodu a to v jejích nejrůznějších funkcích a podobách. Prostě stále jsme hlídali mráčky a stále doufali, že některý z nich nás spasí deštěm – většinou se tak letos nestalo. A Českem se ani nikde nepotuloval obchodník s deštěm Richarda Nashe, aby déšť přivolal, jak tomu bylo ve slavném americkém filmu s dokonalými herci Burtem Lancastzerem a Katharinou Hepburnovou. Prostě panovalo jen vedro, vedro a vedro. Americký film byl příjemný romantický western, ve kterém nakonec zapršelo a ve kterém pršela i naděje pro dceru Curryových, Lizu, která se do obchodníka s deštěm zamilovala. Takže lze tvrdit, že zde se voda představuje jako dokonalá a romantická. Důležitost vody neopomíjejí ani pohádky, pověsti, balady a další česká literatura. V pohádce „O kohoutkovi a slepičce“ je slepička ochotná za kapku vody pro kohoutka splnit úkoly i dost nesplnitelné. Nakonec voda kohoutka zachrání před udušením. V dalších pohádkách má voda ještě mnohem větší sílu, jako malá holka jsem takovýchto pohádek přečetla celou řadu. V nich se pravidelně objevuje motiv záchrany mrtvého člověka a to pomocí vody mrtvé a živé. Kde se oba druhy vody braly, v pohádkách upřesněno nikdy nebylo. K. J. Erben použil ve své baladě „Zlatý kolovrat“ dokonce jen vodu živou, o vodu mrtvou zájem neprojevil. 
U vody jsme schopni uvést obrovské množství jejích vlastností, zde jen několik: voda může být klidná, divoká, průzračná, kalná, hluboká, mělká, tichá, burácející a to vycházíme jen z vody v přírodě O vodě jsem začala a v dalším textu chci čtenáře obohatit o některá zajímavá místa v Čechách „plná“ vody. A vybrala jsem si hlavně zajímavá jezera.
Kamencové jezero – je v Chomutově v severozápadních Čechách, v bývalém kamencovém lomu a má v sobě jedinečnost a světový unikát. Rozloha je 16,3 ha. Ve světě už žádné další není. Jedno bývalo ještě v Kanadě, ale to už dávno vyschlo. Naše jezero je velice tajemné, má maximální hloubku 4 m, přičemž tehdejší zdejší lom na síru a uhlí měl 18 m. Jezero nemá ani odtok ani přítok., je zcela závislé na vodě dešťové. Jezero v sobě nemá žádný život, což s největší pravděpodobnosti je způsobeno kdysi blízkým uhelným dolem s uhlím a s nánosem síry. O vodě v jezeru lze v nadsázce tvrdit, že jde o mrtvou vodu, nepřátelí se s žádnými zdejšími živočichy ani rostlinami. Dokonce i plovatka, velmi otužilý živočich, umírá ve zdejší vodě do šesti hodin. A pak že nemáme mrtvou vodu v Česku! Jezero slouží k rekreaci a má jedinečnou vodu bez jakýchkoli zdraví škodlivých látek. Tajemství jezera si lze vychutnat i projížďkou na loďce.
Černé jezero – jedná se o naše největší ledovcové jezero na Šumavě a vůbec největší v celé ČR. Vzniklo bez přispění lidí, má 18,5 ha, max. hloubku 39,8 m a vzniklo v poslední době ledové. Je asi 6 km od Železné Rudy, 320 metrů nad jezerem se tyčí Jezerní hora. Jezero má dokonale černou barvu, což je dáno odrazem blízkých okolních stromů. Dno jezera je skalnaté a je pokryto do výšky 9 m kalem z pylu. Jezero má dva přítoky a zamrzá v době od dubna do prosince podle každoroční teploty. Černé jezero od nepaměti přitahovalo umělce, jmenuji namátkou Jana Nerudu „Romance o Černém jezeře“, Adolfa Heyduka „U horského jezera“, Jaroslava Vrchlického „Černé jezero“, Antonína Dvořáka hudební cyklus o Šumavě. Na tajemství uvedeného jezera navázala neblaze i naše StB když v roce 1964 zinscenovala aféru s nálezem dokumentů z 2. světové války pod krycím jménem „Neptun“.
Čertovo jezero – nachází se na Šumavě u obce Špičák, má hloubku 36,5 m, plochu 9,7 ha. Jeho voda odtéká do Černého moře, zatímco z Černého jezera do moře Severního. Stěny obou šumavských jezer jsou jediná místa na Šumavě, na kterých se tvoří laviny. V blízkosti Čertova jezera je zajímavé místo „Na rozcestí“ neboť zde prochází hlavní evropské rozvodí Labe – Dunaj. Kolem jezera vznikla už v dávných dobách řada legend a pověstí, také ta, že jezero zde vyryl sám ďábel. U obou jezer jsem byla a myslím si, že se zde ďábel asi dost nadřel, ale jezero vytvořil přenádherné.
Máchovo jezero – ještě v době po 1. světové válce se o něm hovořilo a to i úředně, výhradně jako o „Velkém rybníku“, má 312 ha vody, nachází se u České Lípy. Založení se vztahuje k 14. století a k vládě Karla IV. Před rokem 1920 bylo jezero, resp. Velký rybník a okolí v majetku Valdštejnů, kteří se o dobrý stav velice zasloužili. Panovala značná snaha o letní lázeňské pobyty se zapojením města Doks – to se však ne zcela zdařilo i když už od roku 1866 vedla do Doks železnice. Vlastní město bylo v této době značně zaostalé, bez kanalizace, vodovodu a dalších vymožeností nutných k rozšiřování lázeňské nabídky. Nepomohla ani zavedená rekreační doprava parníčkem. Název Máchovo jezero má až od roku 1961 jako pietní vzpomínku na K. H. Máchu, který tento kraj včetně jezera nesmírně miloval, trvale ho navštěvoval a obohatil ho o svůj „Máj“. Na severní straně jezera se tyčí Jarmilina skála, kde Jarmila ukončila svůj mladý život. V letech 1936 – 38 zde stál pomník připomínající K. H. Máchu, ten ale henleinovci shodili do jezera, později byl vyzdvižen a je uložen v Bělé pod Bezdězem, na své původní místo se už nevrátil. Jestli zatím popsaná česká jezera vyzařují tajemno, pak jezero Máchovo to celé také potvrzuje a to nejenom svou existencí, ale i romanticko lyrickým dílem „Máj“ K. H. Máchy. Veškeré tajemno je dokonale ukryto ve verši „Dalekáť cesta má – marné volání“.
Obrovské jezerní tajemno vyjádřil také A. Heyduk v jedné ze svých sbírek: „Ven jsem vyšel z lesů šera, vlažný vítr krajem táh, dumnou písní u jezera těkal vody po vlnách. Smutno vládlo v horském kraji, smutny byly stěny skal, v dálce kdesi na šalmaji pastýř táhlý nápěv hrál. O břeh bílý vlny bílé a mě v sen to vlákalo, zdálo se mi oné chvíle, že jezero plakalo.“ 
Jana Fafejtová - Praha
***
Protest Jiřího Gruntoráda
Před uzávěrkou jsem dostal z Libri Prohibiti tuto zprávu:
Milí přátelé,
signatářky a signatáři Charty 77, ale i nesignatáři (signatářů se můj dopis ovšem týká více).
Když jsem vám v lednu loňského roku poslal dopis Petra Pospíchala spolu s usnesení vlády k výročí Charty 77, mohli jste v Petrově dopisu číst i tuto větu: „Tak doufejme, že se tyto hodnoty projeví i v činech“. Pravda je, že se projevily, a to způsobem neočekávaným.
Jde o dlouho se vlekoucí problém nepodařeného zákona č. 252/2011 Sb., který přijal „Parlament České republiky, jsa veden vůlí vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie“. Účastníkům odboje a odporu proti komunismu sice přiznává nárok na průměrný důchod, ale nikoli všem, ačkoli zákonodárci patrně tento úmysl měli, protože jinak by toto ustanovení postrádalo smysl.
Loni v srpnu jsem napsal (spolu s Danou Němcovou a devíti členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných) dopis premiérovi, kde jsme ho žádali, aby se zasadil o řešení problému. Cituji z něj: „Pokládáme za nedůstojné, aby lidé – mimochodem významní představitelé české kultury, kteří se nikdy nepodvolili komunistické propagandě – které český stát poctil vyznamenáním za jejich odpor komunistickému režimu, byli nyní trestáni znovu, protože nesplňují nároky na alespoň průměrný důchod. Není přece jejich vina, že před svým nuceným odjezdem do exilu nemohli být zaměstnáni podle své reálné kvalifikace a i z podřadných zaměstnání, která mohli vykonávat, byli vyhazováni, ani to, že nuceně strávili dlouhé roky v exilu.“
Jakub Kajzler, hlavní poradce předsedy vlády, nám napsal, že řešením je, požádat o zmírnění tvrdosti zákona. Dopis je sice věcný, ale vyjádření úcty si představuji jinak. Žádost podal (z pěti lidí, o kterých jsme věděli) jediný Karel Charlie Soukup, a ministr práce a sociálních věcí Jurečka odpověděl na žádost „o zmírnění tvrdosti zákona“ našeho spolusignatáře a bojovníka proti komunistickému režimu šokujícím způsobem. 

Oslovil jsem proto místopředsedu vlády Víta Rakušana, který loni v lednu na tiskové konferenci mluvil o tom, že všichni signatáři Charty 77 si zaslouží úctu, a komentoval tak usnesení vlády č. 23 k 45. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77. V dopise jsem mu vysvětlil, že Jurečkův dopis takovým vyjádřením úcty není, a že věc je třeba řešit. I tento dopis je v příloze.
Když mi Vít Rakušan vzkázal, že usnesení vlády č. 23 je platné, a že se věcí bude zabývat, prodloužil jsem lhůtu k řešení do 14. listopadu. Ani to nevedlo k výsledku, takže nyní plním, co jsem slíbil. Nyní již nejde o starobní důchod Karla Soukupa, ale o morální integritu celé vlády. Myslím, že požadavek na odstoupení Mariana Jurečky z funkce ministra je přiměřený situaci, a pokud je schopen reflektovat své počínání, vyhoví mi. Proto dnes v 17:00 hodin zahajuji hladovku za jeho odstoupení a doufám, že to v dohledné době udělá. Samozřejmě mi nebude vadit, když ho předseda vlády z funkce odvolá. Je to konec konců v zájmu této vlády i této země.
Pěkně zdraví Jirka Gruntorád, signatář Charty 77 a idealista
V Praze, odpoledne 17. listopadu 2023
Článek k hladovce Jiřího Gruntoráda od Adama Drdy

Podle poslední zprávy České televize. Jiří Gruntorád ukončil hladovku v neděli 26. listopadu 2023, protože Česká vláda odvolala své prohlášení, že se hlásí k odkazu Charty 77.
***
Po 34 letech je zde stále komunistická justice
Někdejší chartista, disident a jeden z hybatelů 17. listopadu 1989 Petr Pazdera Payne nečekal, že ještě 34 let po sametové revoluci budou mezi špičkami justice zůstávat lidé, kteří za komunismu soudili odmítače povinné vojenské služby, emigranty a jiné tehdy nepohodlné osoby. „Považuji za zvrácené, že nejvyšším státním zástupcem je předrevoluční vojenský prokurátor a komunista Igor Stříž, který posílal do vězení mladé muže odmítající kvůli svému přesvědčení základní vojenskou službu,“ říká Payne.
Celý rozhovor s Petrem Paynem. 
***
Václav Táborský - 95
21. října 2023 jsem dostal e-mail od Václava Táborského: 
Ahoj Aleši, vidím že jsem Tě zanedbal. Jsem v Praze kde budu 25.10. 2023 S kamarády oslavovat vydání mého třetího “životopisu” Točoman se dotáčí. Jinak na svou pětadevadesátku letos na Václava jsem zase seskočil padákem (tandem skydiving) na Wasaga Beach. Přikládám dvě fotky jedna těsně po seskoku, kde parašutista pod námi zachytil moment našeho výskoku a letadlo je už nad námi. Na druhé se vznášíme nad Georgian Bay a Nottawasaga River. 
Jednu knihu máš u mne. Vracím se 1. 11.
Vašek 
***


***
Poslední výdání Nového domova
zde
***
Úmrtí
Karel Schwarzenberg
(1937-2023)
Karel Schwarzenberg dle rodové tradice Karel VII. ze Schwarzenbergu, v německojazyčných zemích (kromě Rakouska) také Karl Fürst zu Schwarzenberg, celým jménem Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu (německy Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Fürst zu Schwarzenberg), byl český politik, spoluzakladatel a první předseda TOP 09, poslanec a senátor, ministr zahraničí, místopředseda Nečasovy vlády, kancléř prezidenta Václava Havla a kandidát TOP 09 v prezidentské volbě v roce 2013. Jeho manželkou byla  dvakrát  Therese Schwarzenbergová (sňatky v letech 1967 a 2008).
V prvním kole přímé volby prezidenta v roce 2013 se umístil na druhém místě s 23,40 % hlasů za Milošem Zemanem. Ve druhém kole volby získal Karel Schwarzenberg 45,19 % odevzdaných hlasů. Pro vítězného kandidáta Miloše Zemana hlasovalo 54,80 % voličů. Byl příslušníkem české (původně orlické) větve rodu Schwarzenbergů. Jeho dědičný šlechtický titul (v zemích, kde nebylo jejich užívání zákonem zrušeno či zakázáno) byl „kníže ze Schwarzenbergu, vévoda krumlovský, okněžněný hrabě ze Sulzu a lankrabě klettgavský“. Byl též rytířem rakouského Řádu zlatého rouna.
Vzpomínka Petra Pospíchala
***
Jan Aláč
1935-2023
We are sad to announce that on November 17, 2023, at the age of 88, Jan Alac (Georgetown, Ontario) passed away. Family and friends are welcome to leave their condolences on this memorial page and share them with the family.
He is survived by : his sons, Thomas, Martin (Janette) and John (Hanna); his siblings, Ulinka, Katka and Marienka; his grandchildren-in-law, Daniel (Jacqui), Patrick, Susan (Andrew), Holly, Becca, Katherine, Michael, Alexandra, Caroline (David), Beatrice, Samuel, Mattias, Jillian and Gloria; his great grandchildren, Theodore, Henry, Sonya, Shane and Lira; and his wife Otilia Wetrowec. He is also survived by 14 grandchildren.
Visitation will be held on Friday, November 24th 2023 from 5:00 PM to 8:00 PM at the Jones Funeral Home (11582 Trafalgar Rd, Georgetown, ON L7G4Y5). A funeral service will be held on Saturday, November 25th 2023 at 1:30 PM at the same location.
In memory, contributions to the Czechoslovak Baptist Convention and Canadian Bible Society would be appreciated.
Rodina Aláčových byla velkým podporovatelem karajanského života, Československého baptistického sboru i našich novin.
Na snímku z 10. prosince 2022 manželé Aláčovi při zpěvu vánočních koled. Foto: mg.
****
Václav Šťastný 
1949-2023
Alias Lucky Jim se narodil 3. února 1949 v Holýšově u Plzně. Jeho vzpomínky na domovinu se však váží především k pražskému Smíchovu, kde prožíval své klukovské dětství. Již v pubertálním mládí vyrážel za romantickými výpravami do přírody s maminkou, bratrem Petrem a nevlastním otcem. Ponejvíce to bylo do Častoboře u Slap. Zde s kamarády snil Vašek své klukovské sny. O kterých netušil, za jakých okolností se naplní. Bylo mu 19 let, když do Československa vtrhla spojenecká vojska. Rozhodoval se čtrnáct dní a 5. září zvedl kotvy. Přes Maďarsko, Rumunsko, Jugoslávii a Rakousko se protloukl do Kanady, kde 24. října 1968 přistál na torontském letišti. A tady se začíná odvíjet Vaškovo Kanadské bloudění. 
Václav žil značnou část svého života na Yukonu. Jednou za mnou přišel se sáněmi a psem. Sáňky měla kolečka a osobní zavazadla měl v černém igelitovém pytli. Položil ho tak nešťastně vedle mého pytle se smetím a mne nenapadlo nic lepšího než tento jeho pytel vyhodit s mým odpadem. Když jsem to zjistil. Popeláři již byli pryč. Mávl rukou a se psem a sáněmi odjel zpátky do Dawson City. Udělali jsme spolu rozhovor o životu na Yukonu, který technik ze Svobodné Evropy pan Kaňka označil za jeden z nejlepších, jaké kdy odvysílal. Později jsem ho potkal ve Vancouveru a zbytek života strávil v Arizoně. 
Vzpomínky na Yukon jsou v jeho knize Kanadské bloudění, jejíž reedice vyšla v roce 2012.
abe

Jana Převratská 
(1945-2023)
Dne 25. září 2023 zemřela v Kanadě Jana Převratská, naše kamarádka a signatářka Charty 77. Zemřela pokojně v kruhu přátel po dlouhé vážné nemoci, bylo jí 78 let.
Myslím, že k této strohé zprávě se sluší připojit, že Jana byla v Chartě velmi aktivní, byla neobyčejně statečná, na otázky StB neodpovídala, protokoly nepodepisovala. Komunistický režim ji velkým tlakem, kdy byla vyhazována z jakéhokoli zaměstnání, vyslýchána dlouhé hodiny, opakovaně zavírána na 48 hodin, podrobována osobním a domovním prohlídkám, donutil v roce 1982 k vystěhování do Kanady. Zasloužili se o to jednak aktivní příslušníci StB, dokonce stíhaní pro trestné činy v rámci akce Asanace (jejich jména najdete na webu Českého rozhlasu), jednak agent StB Josef Hrubý (1943-2015), krycí jméno Fox, známý pod přezdívkou Žluťák.
Zde jsou některé další informace:
https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/703306-jana-prevratska
a zde mimo jiné jména pěti stíhaných příslušníků StB:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stb-charta-77-akce-asanace-nucena-emigrace-marie-prevratska_1810221230_vman
Pěkně zdraví
Jirka Gruntorád, poštmistr

Sport
Češi i Slováci postupují na ME v Německu. 
V pondělí večer čeští fotbalisté potvrdili postup na ME v Německu, když porazili Moldavsko 3:0. Branky dali Douděra, Chorý a Souček. Předtím dokázali Češi remízovat ve Varšavě s Polskem 1:1. Vedoucí branku Poláků dal v 38. minutě Piotrowski za Čechy vyrovnal v úvodu druhé půle Souček. 
Slovensko slavilo o den dřív vítězstvím nad Islandem 4:2. Islanďané sice vedli v Bratislavě brankou Óskarssona, ale Haraslín dvěma góly, Kucka a Duda z penalty se postarali o vítězsví Slováků. Druhý gól Islanďanů zaznamenal za stavu 3:1 Gudjohnson v 74. minutě. Ani v závěrečném utkání ve skupině Slovensko nezaváhalo a porazilo venku Bosnu a Herzegovinu 2:1.
Podrobnosti z fotbalu naleznete zde:
Fotbal
Hokejové tabulky zdehttp://www.mzv.cz/ottawahttp://www.facebook.com/martin.tlapahttps://www.linkedin.com/company/98678373/https://www.bubinekrevolveru.cz/gruntoradova-hladovka-zprava-ze-17-listopadu-2023https://cnn.iprima.cz/fremr-a-spol-jeste-34-let-po-revoluci-zapasi-nekdejsi-disident-s-kostlivci-komunismu-v-justici-417941https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=hr2lr7&mc=Ig&s=BC8bKyW&u=Q3mWE&z=EMZJ9s0&https://denikreferendum.cz/clanek/35824-obcan-karelhttps://ct24.ceskatelevize.cz/tema/703306-jana-prevratskahttps://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stb-charta-77-akce-asanace-nucena-emigrace-marie-prevratska_1810221230_vmanhttps://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stb-charta-77-akce-asanace-nucena-emigrace-marie-prevratska_1810221230_vmanhttp://fotbal.zpravy.cahttp://hokej.zpravy.cashapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6shapeimage_2_link_7shapeimage_2_link_8shapeimage_2_link_9shapeimage_2_link_10shapeimage_2_link_11

Dotěřní prodavači v Indonésii

…a že jich bylo! Nešlo se jich zbavit, byli všude a ti nejvíce dotěrní, byly malé děti! Tahaly za rukáv, držely nás za nohy, sahaly na ruce i na oblečení a prosebnými očima žadonily…“kupte si, kupte si, aspoň jeden kousek“. Své zboží měly v tašce přes rameno, a postupně je vyndávaly a nabízely. Stejný scénář jsem už zažila i jinde po světě, ale tady, na ostrově Bali, těch dětských očí s prosbou o koupi bylo příliš mnoho. Nebylo jim úniku. Čekaly u autobusů, stály před dveřmi domu, dokonce se postavily i před taxíka a nenechaly auto odejet, dokud si něco nekoupíme. Řidič jen přihlížel, nechal řešení situace na nás, na pasažéry. Nebylo úniku. Jednou ráno jsem se procházela po pláži a najednou odněkud se jich hned několik vynořilo a ke mně přidalo. Gestikulací jsem jim říkala, že nemám u sebe žádné peníze, že nemohu nic koupit a i přesto mi šly stále v patách, až jsem došla k příbytku. A co teď? Koupit od jednoho nějaký ten suvenýr a nic od druhých, by bylo neférové a co potom s věcmi? Do baťohu a další dva měsíce se s nimi tahat? Vyřešila jsem to drobnými penězi. Jedny oči chlapce ale stále vidím před sebou… Kamarád a já jsme se vraceli společně ještě s dalšími dvěma páry z exkurse na kávové plantáže, byla nás malá skupinka; nasedáme do vanu a okolo nás minimálně deset dětských postaviček se usilovně snažilo nám prodat aspoň něco ze své tašky. Sice stále stejné věci - dřevěné tácky, podložky pod sklenice, vázičky - ale tentokrát mě upoutal malý košík z kousků dřeva, který se dal složit do placaté polohy. Moudře vymyšleno, nezabíral by případně moc místa v kufru. Dívala jsem se na něj jen o pár vteřinek déle, než na ostatní věci, chlapec si toho všiml a už mi nepustil. Stále za mnou, byl velmi vytrvalý. A i když už jsme všichni došli k autu a nasedali, stále mi byl v patách a úpěnlivě na mně koukal a natahoval své ruce s košíkem, abych si koupila. Ostatní děti prodávání už dávno vzdaly. Řidič zařadil, pomalu jsme nabírali rychlost a i přesto, chlapec stále běžel podél auta a jeho prosebné oči mi neustále provázely. Nakonec jsem řekla řidiči, aby zastavil, a košíček jsem si od něho koupila. Ty oči… Prostě jsem je nemohla nevyslyšet. Třeba rodina měla večeři. Dostalo se mi děkovného úsměvu. Košíček mám doma mezi cestovními relikviemi a často si na chlapce vzpomenu. Není to jen on, koho vidím před sebou, ale všechny i ty druhé, kteří na místo toho, že by měly být ve škole, brázdí ulicemi a v každém koutku města hledají vstřícného turistu, který by byl ochoten udělat s nimi obchod. Suvenýry a i jiné nabízené zboží, jak jsem viděla i na trhu, není sice nutností, ale je vkusné, hezké, potěší a ceny? Hmmm, tady hodně záleží, jak dovedete anebo jestli se vám chce smlouvat a potom to je kdo z koho. Je to zde běžnou praxí a cena je vždy hodně nadsazena. Já to ráda dělám, ovšem, když ale vidím, že cena je lidová, tak zaplatím požadovanou částku. Tak jak zprvu mi tito malí prodavači připadali jako hmyz, kterého jsem se nemohla zbavit, tak jsem si tyto děti nakonec velmi zamilovala. Viděla jsem v nich stále prosakující nevinnost útlého věku, chápala jsem jejich situaci, nepoznaly nic jiného, než že musí přinést domu nějakou tu korunu. Ovšem… nemohu pomoci všem.

I když Indonésie vyváží surovou ropu, přírodní plyn, kávu, kakao a další spotřební produkty, tak zákony a vládní uspořádání systému nedávají šanci prostým lidem si vydělat na slušné živobytí, takže jsou hodně závislí na výdělcích z turistického ruchu. Pláže a letoviska na jednom z ostrovů Indonésie Bali jsou světově proslulá a přilákají velké množství turistů. V roce 2002 na jedné  z nich – pláž Kuta – teroristé spojeny s al-Queda, hodili bomby do dvou nočních klubů a jednu před americký konsulát v Denpasar, hlavní město ostrova. Zemřelo 202 lidí a počet turistů znatelně klesal. My jsme na velké, čisté a moderní letiště v Denpasar přiletěli z East Timoru. Z naší původně plánované cesty lodí nakonec sešlo díky nepokojům na hranicích a tak jsme volili cestu bezpečnější. A tady to už začalo! Jen jsme prošli letištní halou ven, hned tucet taxikářů kolem nás a každý měl tu nejlepší cenu. Až nakonec kamarád dupnul a zařval a bylo to. Hned ztichli. Sice jsme uvažovali v městě několik dni zůstat, ale je to milionové město, a i když bohaté na balinéskou kulturu a atmosféru, je to město s mnoha lidmi, denním hlučným provozem a my jsme už chtěli někam do klidu, kde není prach, rozbité chodníky a trochu si oddechnout od velkoměstského ruchu. Proto jsme ještě týž den autobusem odjeli do města Ubud, které je velmi oblíbenou turistickou destinací. Je vzdálené jen šedesát km od Denpasaru a hlavně jen s desetinou obyvatel hlavního města. Je považováno za centrum umění a kultury, místem, kde rádi pobývají umělci a je i místem pro meditaci; doplňujícími kulisami jsou nesčetné galerie, musea i kavárny lemující jeho hlavní třídu. Je obklopeno rýžovými poli a farmami. I když není u moře, tak návštěvníků sem přijíždí každým rokem více než do Denpasar. Městečko je též proslulé svým lukrativním ubytováním/resorty včetně masáží a další péče. My jsme se ale ubytovali v domácím prostředí – homestay – přijatelné, s koupelnou i normálním záchodem, ale malé ještěrky geko byly velkými příživníky. Nic neobvyklého v tropických krajích. Byly všude, ale nejvíce lezly po stěnách. Dobře, že s sebou mám vždy spacák, pod deku na posteli bych nevlezla, kdo ví, co kdyby i tam nějaká zalezla. S kamarádem jsme se hned vydali na prohlídku našeho okolí, ale velmi rychle jsme si uvědomili, jak moc je zdejší společnost závislá na turistech. I v těchto večerních hodinách nás obklopili mladí muži a zřejmě z důvodu přežití za každou cenu, se z nich stávají agresivní prototypy prodavačů. Nějak nám to nesedělo a tak jsme se raději vrátili. Hmmm, sama bych večer ven z bezpečnostních důvodů určitě nešla, ale na druhé straně je mi jich líto. Jakou budoucnost mají před sebou?

Druhý den jsme se vypravili na trh, ale i tady to bylo stejné. Nakoupili jsme si trochu jídla, hlavně chléb, sýr a ovoce. Bylo zde hodně stánků a každý ukazoval, domáhal se - pojďte ke mně nakoupit! Co se týče suvenýrů, viděli jsme velmi vkusné výrobky z proutí, ze dřeva, i z keramiky, ano, musím jim to pochválit. Hned jak jsme do této části trhu vstoupili, hned zas ty oči! A co jich opět bylo! Přiznávám, ten den jsem měla slabší chvilku a tak jsem nakupovala, na trhu ze mne měli radost. Všechno jsem potom dala do balíku a poslala poštou do Kanady. Dárky pro rodinu i známe. Pro mne je tím největším dárkem, když si na všechno mohu „sáhnout“, vidět na vlastní oči, prožít situaci, to jsou zážitky, které mi zůstanou na celý život. No ale, nějaký malý suvenýr si také ráda vždy přivezu.

Indonésie je největší souostrovní stát na světě, s více jak 17 000 ostrovů a s počtem obyvatel 273.8 milionů. Mezi ně patří např. Sumatra, Java, Bali, Sulawesi, část ostrova Borneo i New Guinea Papua. Je to také ale země s nejvyšším počtem muslimské populace, 87% a z toho jsou 99% Sunnité. Celkem je v zemi 245 neoficiálních náboženství, ale stát uznává jen šest – islám, křesťanství, hinduismus, budhismus, confucianism a lidové. Křesťanství vyznává 10.5 %, hinduismus 1.7%. Na ostrově Java žije 60% indonéské populace, je i centrem politického a ekonomického dění. A teď si představte, 120 milionů lidí žije na ploše menší než je půlka Anglie! Žije tu hlava na hlavě, potvrzeno, není se co divit, že drastická chudoba a špatné ovzduší si tady našli své místo. I když v současnosti se země modernizuje, tak kořeny problémů už jsou hluboce zasazené ve společnosti. Indonésie byla vždycky lákadlem kolonizátorů, kteří zanechali po sobě kulturní známku své jedinečnosti v podobě chrámů a svatyní, které jsou po ostrově velmi volně rozesety.

První zmínky o muslimské emigraci jsou ze 13. století, usadili se na severním konci Sumatry a koncem 16. století byl islám dominantním náboženstvím na Sumatře a na Javě. Rozšířilo se velmi rychle. Evropští kolonizátoři se objevili v 16. století, nejdříve to byli Portugalci, ti měli hlavně zájem o koření – hřebíček, muškátový oříšek a cubeb pepř. Je to druh pepře, který se pěstuje jen na Sumatře a na Javě, proto se mu někdy říká Java Pepper. Z Evropy už vymizel, ale je stále rozšířeným kořením v Indonésii. Po Portugalcích následovali Holanďané a Angličani. Teprve až invaze Japonců během 2. světové války ukončila holandskou nadvládu a tím i podpořila doutnající nepokoje Indonésanů za samostatnost. Dva dny po kapitulaci Japonců v srpnu 1945, Indonésie prohlásila svoji samostatnost a Sukarno se stal prvním jejím presidentem. Holanďané se sice snažili o znovu nastolení své nadvlády, ale neúspěšně, takže v prosinci 1949 prohlásili, že uznávají Indonéskou samostatnost. Unity in diversity, bylo a stále je motto Indonésanů.

Java vedle své rapidní modernizace je také ostrovem přírodních krás. Ať to jsou útesy, pláže, Indický oceán anebo sopečné vršky, je to podmanivá krása a stále si říkáte:“… určitě zas přijedu“. Třešničkou na dortu je pak exotická květena a skromná obydlí zde žijících. A pro pány? Hmm, ženy a dívky v jejich tradičním oblečení a s květinami ve vlasech jsou k nepřehlédnutí a jak by určitě mnohý z nich podotkl, je radostí na ně pohledět. Pokud máte to štěstí a uvidíte je i tančit, to je potom nezapomenutelný zážitek.

S kamarádem jsme jeli i na malou exkurzní cestu v okolí Ubudu. Navštívili jsme několik chrámů, jeden vytesaný do skály byl dva tisíce let starý, další pak z 11. Století a několik ještě i mladších. Impresivní stavby s mnoha ozdobami. U jednoho z nich bylo jezírko s očistnou vodou, mohli jsme se ponořit a očistit se od všech hříchů, ale samozřejmě, že za peníze. Kamarád měl na sobě krátké kalhoty, musel si koupit sarong a uvázat si ho kolem pasu, jinak by ho do komplexu nepustili. Já jsem měla sice sukni, ale tričko s malým výstřihem, a to stejné platilo i pro mne. Sarong jsem si uvázala kolem ramen. Na tohle jsme byli zvyklí, každá země má své tradice a musí se respektovat. Sarong jsme používali ještě vícekrát, je dobré si ho nést jako permanentní složku výstroje v batohu. Součástí výletu byla i vyhlídka u jezera Batur na stále činnou sopku stejného jména, výška 1717 m. Naposledy soptila v roce 2000. Původně byl plánován dvou hodinový výstup až nahoru, středně náročný, ale po poradě s průvodcem z toho sešlo, protože byla trochu mlha, cesta je štěrkovitá a klouzalo by to. To uznávám. Dále prý naše sandály nebyla vhodná obuv. No, sandálům jsem věřila, že by to daly, ale ta mlha to byl problém. Když jsme přijeli k jezeru a k vyhlídce, začalo i poprchávat a mlha natolik zhoustla, že jsme sopku viděli jen v okamžicích, takže bohužel ani ten výhled nebyl. Škoda, tato vulkanická oblast včetně jezera, je jednou z velkých přírodních atrakcí tohoto ostrova. No a ještě k tomu jsem při focení zmokla. Dalším problémem byl hmyz, který byl všude přítomný, pomalu jak na kanadském severu v létě. Takže nejenom dotěrní prodavači, ale i dotěrný hmyz. Těžko oběma odolávat, někdy má jeden štěstí, ale tentokrát jsem pár štípanců dostala. Zpátky cestou do Ubud jsme zastavili u poschoďových rýžových polí, pohled na ně mě velmi uklidňuje. Voda v kanálkách protékala a vesničané v holinách a s bůvoly se brouzdali vodní plochou. V realitní kanceláři se nabízejí rýžová pole ke koupi na výstavbu. Druhý den jsem v novinách četla, že Indonésie dováží rýži z Vietnamu, že nemá dost vlastní produkce. Paradox. U rýžových polí jsme se zastavili ještě i druhý den, chtěli jsme utéci městskému ruchu a tak jsme si vyšli za město na malou procházku a na pokec s lidmi. Opět, byla to uklidňující podívaná, jedno políčko vedle druhého, terasovitě uspořádané, s občasným stavením, či jen malou chatrčí mezi nimi a s perfektně vybudovaným zavodňovacím zařízením. Vesnická idyla. Jeden člověk, co na poli zrovna pracoval, nám pak řekl, že tato pole jsou zde již několik století. Ten, kdo má políčko, tak určitě hladem nezemře, když turisté přestanou jezdit. Na druhou stranu, lidí je zde ale hodně a políček málo, ne všichni mohou na nich pracovat a tak se snaží uživit se jinak a návštěvníci a turisté se stanou jejich obětmi.

Poslední zastávka byla na kávových plantážích. Dojížděli jsme k farmě a vůně kávy byla silně cítit, dávali nám vědět, že praží čerstvou. Byla to jen prostá, malá farmička, ale dostali jsme ochutnávku právě připravené chutné kávy a pytlíky s kávovými zrny na prodej stály v pozoru na stole. Odolala jsem, i když velmi nerada, ach ta vůně!..ale nekoupila jsem. Ještě dlouhá cesta byla před námi. Posledních pár kilometrů do Ubud jsme projížděli malými vesničkami, kde podél silnice stály krámky jeden vedle druhého, ale turisty jsem skoro žádné neviděla. Po chvilce řidič zastavil a vypustil nás na pospas do rukou neodbytných malých dětí – prodavačů se suvenýry. Tady, při této příležitosti, jsem si koupila onen košíček od chlapce s „očima“, jak jsem se o něm již zmínila na začátku. Dalo se zde koupit i vkusně nakrájené a urovnané ovoce, ale otázkou vždy je, jakou vodou se ovoce umývalo, zdali měla žena při jeho krájení čisté ruce apod. Ne, ne, ne, nechtěli jsme dostat střevní potíže, už jednou se nám to nevyplatilo.

Jsem si jista, že v přepychových resortech se vším luxusem a pohodlím, které tady na ostrově jsou, tento dětský hmyz neprodává, mají vstup zakázán. Potom my, co cestujeme autobusy a na vlastní pěst se touláme a poznáváme jejich zemi, to „odneseme“. Ne, ale i tak, neměnila bych. Tyto děti už patří k folklóru Indonésie, tak jako ta rýžová políčka i dívky s květinami ve vlasech. A i ti komáři. Resorty, to není ta pravá Bali a dokonce si myslím, že bych ty ušmudlané děti už postrádala.

Poslední den v Ubud jsem se vypravila do Sacred Monkey Forest Sanctuary, kamarád se léčil z nachlazení. Byla to přírodní rezervace pro macaque opice, pro které je rezervace domovem. A že jich tam bylo! Věděla jsem, že na opice si musím dát pozor, už jednou v Gibraltaru mě potvůrka vlezla až do tašky a vzala mi několik pomerančů, takže tentokrát jsem přišla bez jídla i bez pití. Bohužel pršelo, bylo zrovna období dešťů, chodila jsem s deštníkem, ale nevadilo. Rezervace byla plna zajímavých stromů, kdy se často jejich povrchové kořeny různě proplétaly, mezi nimi v zákoutích byly svatyně, exotická květena všude kolem a mezi tím vším volně se pohybující opice. U vchodu bylo několik varování, že občas mohou i zaútočit, nebo se jím zalíbí vaše sluneční brýle a dokonce i na kabelky mají někdy zálusk. Mají ale rády buráky i banány a nikde nebyl nápis: „Nekrmit“. Sledovala jsem, jak návštěvníci tahají z kapes to či ono, opice určitě hladem netrpěly. Občas se některá z nich zastavila i u mne, prověřovala si mě, ale viděla jsem je již několikrát v útočné formě a tak jsem se měla na pozoru. Asi jsem neměla nic, co by jí zajímalo a tak zase odhopkala dál. Hrají si spolu, byly roztomilé. Do chrámu jsem nešla, neboť bych musela mít opět sarong a ten jsem s sebou neměla. Ve svém vlastním tempu jsem se prošla i městečkem, koupila jsem si sukni z batiku, který je zde velmi populární a vyhledávaný. Zrovna jí švadlena došívala a já tak měla sukni na výměnu.

Další den jsme se vydali zas o kus dál až na pobřeží do Lovina. Je to oblast, která sestává z několika pláží dohromady a od sebe vzdálených jen několik km. Ubytovali jsme se opět v homestay, které nám bylo jedním známým doporučeno a hned už při příjezdu u autobusu čekalo spoustu mladistvých a nabízeli své služby. Ubytování a taxi. Měli jsme kliku, jejich návrhy jsme nemuseli využít, autobusem jsme dojeli až k našemu příbytku. Bungalov byl jen pár metrů od pláže, byl prostý, ale čistý, horká voda sice jen večer, ale kolikrát za den se jeden sprchuje? Já jsem jen doufala, že se budu moci vykoupat v moři, ale … jednak byly obrovské vlny, ale i špinavá voda, takže z koupání sešlo. Na pláži se kolem dokola povalovala spousta plastového odpadu, a k tomu ke všemu, jen jsem na pláž přišla, hned už tu zas byli „upíři“. Tentokrát nabízeli škeble, korálky, ale i masáže, sortiment se změnil. Doufala jsem, že možná do rána se situace vylepší, ale doufala jsem marně. Druhý den ráno bylo moře stejně bouřlivé a špinavé. Voda nebyla sice studená, ale vlézt se mi do něj nechtělo. Tak jsem se v něm jen aspoň chvíli při kraji brouzdala. Přijeli jsme ve špatnou dobu, leden i únor jsou měsíce dešťů, to není doba k pobytu na pláži. Ten nebyl stejně hlavním bodem našeho cestování, ale kdyby to bývalo vyšlo, bylo by to fajn. Zůstat déle se nám již nechtělo, co tady? Těšili jsme se na koupaní, bohužel, nevyšlo to, tak zas pojedem o kus dál.


Naším příštím cílem byla Yogyakarta, město v centrální Javě na jižním pobřeží, plné kulturních památek, ale hlavně to bylo odpichové místo k návštěvě největší budhistické svatyně/chrámu v Indonésii – Borobudur – postaven v sedmém až osmém století. Je to monumentální stavba, a jedna z největších atrakcí země. Možná i tou největší. Nedaleko pak od něho je hinduistický komplex – Prambanan - stavěný mezi osmým a devátým stoletím, taktéž monumentální stavba.

O tom o všem a ještě i víc až příště.

Přeji vám poklidné podzimní lenošení.

Naďa Humlová - Listopad 2023

***

Konec podzimu se blíží

Listí se stromů už spadlo na zem, ale sníh zatím ne, i když dva dní před tradičním svátkem Martina jsme dostali bílou nadílku - 10 cm, která za pár dní zmizela a dosud svítí slunce do kraje. Čas letní se změnil na zimní, a teď je poledne v poledne, Stěhovaví ptáci odletěli a medvědí zalezli do brlohu k zimnímu spánku a kecy o globálním oteplování neslyší.

Rozvažuji, který nový film stojí za zmínku. Hodně pozornosti získal Oppenheimer, i když v mé filmotéce pro budoucí reprízu místo nezískal; podle mého je film o zhotovení atomové bomby svízelný, protože posuzuje technický pokrok jako zamrazitelný, což není reálné. Navíc, kdyby Hitler či Stalin získal atomovou bombu první, pak by celá Evropa mluvila německý (anebo ruský), což se díky Americe nestalo, když vyvinula pod taktovkou Oppenheimera bombu první, donutila Japonce kapitulovat a zachránila tak demokracii na osmdesát let. Hned po skončení války byl Oppenheimer hrdina i celebrity, ale když Sověti odpálili tuto bombu o pár let později, stal se Robert Oppenheimer čarodějem, který dopustil únik atomového tajemství, protože měl kdysi levicové styky a sympatie; inu ta tříhodinová epopej co Oppenheimer zanedbal, mi nedala žádné P ze 3P, co od filmu očekávám, tedy pobavit, poučit a povzbudit.

Leč při dívání na film, jsem vzpomněl na daleko výmluvnější zdroj informací o fyzice a výzkumu nukleární energie: kniha, kterou jsem četl jako mladík od amerického autora Mitchell Wilsona v českém překladu zvaná  Vysoké napětí a medle jsme ji znova přečetli a ta kniha nezestárla ani za 60 let zatímco film Oppenheimer bude zcela zapomenut do příštích švestek.

Hned po Martinovi, což je zároveň Rememberance Day 11/11. jako den vzpomínání na vojáky zabité v první světové válce a slaví se už 105 let za všechny padlé vojáky, tedy den potom jsme pověsili šňůru vánočních světýlek na jehličnan před domem a započala předvánoční sezóna v obchodech i v rodinách.

Máme rádi ten předvánoční čas, a na počátek Adventu počkáme do začátku prosince, protože Advent začíná čtyři neděle před dnem vánočním. Ale je to svátek a tradice prastará, víc jak tisíc let, a co je tak staré - to je cenné.

Přeju klidnou druhou půli listopadu a vše dobré!

Rosťa Firla – Sudbury

***
MAN seeking a FEMALE relationship
I'm Dennis, a 65-year-old man in search of a lasting connection filled with trust, companionship, and love with a special woman. I'm an old fashioned man, affectionate and romantic, hoping to find a life partner and best friend to share the rest of my years. Should you have an interest in this adventure, feel free to drop me a message to know about you. My email is :- wade152@hotmail.com.

Preferred age range is 58 - 70 years old.

 

Na dotazy čtenářů odpovídá

český právník Jaroslav Horký

Moji rodiče byli občany Československa. Narodili v Praze. Já však již v USA. Mohu získat občanství?

Od 1. 1. 2014 je udělování státního občanství České republiky upraveno v zákoně č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Zákon o státním občanství České republiky výslovně stanoví, že na udělení
státního občanství České republiky není právní nárok. Je potřeba posoudit z více hledisek možnosti získání občanství pro Vás a Vaše děti.

Ve Vašem případě půjde patrně o získání občanství České republiky prohlášením. Je nutné znát data pozbytí občanství Vašich rodičů v návaznosti na jejich naturalizaci, popřípadě jejich znovu nabytí občanství a také datum Vašeho narození. Doporučuji se obrátit na Vámi zvoleného právního zástupce znalého českého práva. Ten v součinnosti ze zastupitelským úřadem učiní kroky směřující k nabytí občanství.

Rozvedla jsem se a manžel se vrátil do Čech. Odvezl mi veškeré šperky po babičce, který jsem měla po rodičích. Nedaří se mi ho vůbec kontaktovat. Co mám dělat?

I v tomto případě doporučuji zvolit právního zástupce, který Vás bude zastupovat v řešení této situace. Patrně nezbyde jiná než soudní cesta. Bude nutno prokázat, že tyto věci byly skutečně ve Vašem výlučném vlastnictví. Dále bude nutné zvážit také finanční náklady na celý spor. Někdy náklady mohou převážit přínos z celé věci.

 

Kalendář

16.- 30. listopadu 2023

Spadina Theatre

a

1. -17. prosince 2023

online

EUFF 2023


Filmový Festival Evropské Unie

Po roce je zde opět Filmový festival EU

Česko bude reprezentovat film Petra Václava Il
Boemo. Je to historický film o životě a tvorbě hudebního skladatele Josefa Myslivečka. Snímek byl natočen v česko-italsko-slovenské koprodukci a byl vybrán na festival v San Sebastianu, kde měl svou premiéru 19. září 2022. Film bude uveden v Torontu 27. listopadu 2023 ve 20:30 v Aliance France (24 Spadina Rd.)

Vstup na jednotlivá představení je zdarma, ale za 10 dolarů je možné zakoupit lístek, který vám zaručí vstup do sálu.

Festivalové filmy lze zakoupit také v intetnetové verzi za 12 dolarů, pět filmů je za 50 dolarů a celý festival je za 100 dolarů.

Slovensko je zastoupeno filmem Petera Kerekese 107 matek (Cenzorka) z roku 2021 dokument se odehrává v ženské věznici v Oděse na jižní Ukrajině byl oceněn na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. V Torontu bude uveden ve středu 29. listopadu 2023 v 18 hodin.

V Ottawě je tento festival v Art Gallery, Alma Duncan Salon 10 Daly Avenue, Level 3.

Il Boemo bude promítán v sobotu 25. listopadu 2023 ve 20:30.

107 matek (Cenzorka) bude uvedeno ve středu 22. listopadu 2023 rovněž ve 20:30.

Ceny vstupenek v Ottawě jsou odlišné.

Program festivalu v Torontu

***

16. 11. 2023

Spain – Ramona * 20:30
17. 11. 2023

France – Freestyle * 18:00

Greece – Listen * 20:30

18. 11. 2023
Cyprus - The Man With The Answers  * 18:00

Bulgaria – Mother *  20:30

19.11.2023

Austria - Elfriede Jelinek - Language Unleashed  * 18:00
Italy - The Spring Of My Life * 20:30

20. 11. 2023
Lithuania – Runner * 18:00
Netherlands - Yasmine’s Wedding * 20:30

21.11.2023

Estonia – Kalev * 18:00
Malta - A Viper’s Pit * 20:30

22. 11. 2023
Luxembourg - Io Sto Bene  *  18:00

Portugal - Remains Of The Wind * 20:30
23. 11. 2023

Belgium - The Last Temptation Of The Belgians *  18:00
Hungary - Semmelweis  * 20:30
24.11.2023

Slovenia – Riders  * 18:00
Germany - Till The End Of The Night  *  20:30

25. 11. 2023
Finland - Rap And Reindeer  * 18:00

Poland - Leave No Traces  * 20:30
26. 11. 2023

Croatia – Carbide * 18:00

Ireland - Double Blind  * 20:30

27. 11. 2023

Romania – Mikado  * 18:00

Czech Republic - Il Boemo *  20:30

28. 11. 2023

Denmark - Miss Viborg  * 18:00
Latvia - Soviet Milk  * 20:30
29.11.2023

Slovakia - 107 Mothers  * 18:00

Ukraine - Luxembourg Luxembourg  *  20:30
30. 11. 2023

Sweden - Comedy Queen   * 20:30

***

 

Nové divadlo: Paní starostová

Lenka Nováková (Paní starostová)

a Radka Tamchynová (Pomocnice v domácnosti)

Lenka Nováková  a Zuzana Novotná (dcera)

Jiří Jančárek ml. (syn)

Jiří Jančárek ml. a Martin Přibáň  (Viktor Hronek)

Martin Přibáň  a Radka Tamchynová

Vlado Straka (psychiatr) a Lenka  Kimla (bývalá snacha)

Lenka Nováková,  Lenka  Kimla a Vlado Straka

Lenka Nováková a Martin Přibáň

Závěrečná děkovačka

Foto: Maria Gabánková

"ED VOKURKA VIRTUOSO VIOLIN"

Master violinist Ed Vokurka takes you on a trip down memory lane!

Monday, November 27, 2023 at 7PM-10PM, DROM TABERNA
Restaurant/Jazz Bar

#458 Queen Street W. (between Bathurst St & Spadina Ave), web: < dromtaberna.com >

Event by Abbey Leon Sholzberg, Ed Vokurka, Joseph Musil, John Fletcher, and the special guest Rachel Melas.