Poštovní adresa:

365 St. Clarens Ave.

Toronto, Ontario, Canada, M6H 3W2

Telefon Toronto: (416) 530-4222

Telefon Praha: 222-261-811

ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

E-mail: abe@satellite1-416.com

& satellite1-416@satellite1-416.com

Roční předplatné je dobrovolné!

Pokud chcete poslat šek, označte ho

Satellite 1-416

Vítejte na stránkách
Měsíčníku Satellite 1-416 

21. července 2022; číslo 10

 
Od harmonia ve Vršovicích 
k varhanám v torontském Knoxu
Na rohu Černomořské a Charkovské ulice ve Vršovicích byla pamětní deska, která říkala, že zde pobývala někdy kolem roku 1911 Naděžda Konstantinovna Krupská, manželka Lenina. K této desce jezdily autobusy se sovětskými turisty. Ve skutečnosti tam nebylo nic zajímavého a na protějším rohu stála kdysi hospoda, později se z hospody stala evangelická modlitebna, kde bylo vepředu napravo vedle Stolu Páně harmonium. Modlitebna (hospůdka) byla útulná, vzadu u dveří byla kamna na uhlí, takže vždy i v zimě v neděli zde bylo teplo. Malý vršovický sbor vystačil s harmoniem a pěveckým sborem. Později se zde objevily obrazy malíře Miroslava Rady. Starý znak bible s kalichem byl nahrazen moderním obrazem. Hospoda se pomalu měnila v modlitebnu. 
O varhanách a kostelních zvonech si vršovický sbor mohl nechat jen zdát. 
Jako dítě z města jsme jezdili o prázdninách do Strážného a tam na druhé straně kopce byl v Horních Herlíkovicích ve stráni malý luteránský kostelík z roku 1904 a v něm se konaly každou neděli v devět ráno bohoslužby. A bylo to se vším všudy. Ačkoliv návštěvníci byli většinou z nedalekého Horského domova, jak se říkalo několika chatám, které nějakým zázrakem zůstaly evangelické církvi, zvonilo se na celé Krkonoše. Hosty jsme byli snad jenom my. Na docházku dbala teta Marta, která opouštěla chalupu v Šestidomí poslední a zkracovala si cestu jak říkala přes kopec mokrou trávou. Zvonilo se nejen pouze na začátek bohoslužeb, ale i na konec, takže jsem byl přítomen i druhému zvonění do kraje, kam jsme se nějakým způsobem dostali. 
Občas se nám podařilo dostat se během bohoslužeb na kruchtu k varhanám, kde se hezky šlapalo na pedál. To bylo svěřeno pomocníku varhanáře. Tomu všemu přihlížel majestátně ze stěny Martin Luther a nad kazatelnou byl nápis Dein Reich Komme, čemuž jsme nerozuměli, jako nám bylo divné, že na věži kostela je kříž. Později jsme se dověděli, že nápis znamená část Otčenáše Přijď království tvé a ten kříž, že je to luteránský kříž, což nás uspokojilo. 
Jak čas běžel, tak do Herlíkovic jsme začali místo v létě jezdit o Vánocích na lyže a kostel byl přes zimu zavřený. Za to byl i v zimě otevřený kostel u Martina ve Zdi. 
Traduje se, že zde hrál na varhany i Albert Schweitzer, ale podle dostupných informací to bylo v kostele sv. Michala v Praze v Jirchářích v letech 1923 a 1928, kde je také pamětní deska. 
Kostel u Martina ve zdi pamatuje řadu historických událostí, včetně slavení první Večeře Páně pod obojí v roce 1414. V šedesátých letech měl skvělé varhany a dokonce zde nahrával své skladby i Supraphon. Podle Ivany Michalovičové, která vystupovala v Torontu s Petrou Kulajovou zde byla uvedena i skladba Petra Ebena na téma Komenského Labyrintu světa a ráje srdce.
- Cyklus pro varhany a recitátora byl přenesen do notové osnovy v roce 2002, avšak historie vzniku díla sahá více než 30 let nazpět, kdy na konci 60. let v rámci koncertu, pořádaném sdružením Lyra Pragensis v kostele u sv. Martina ve zdi, improvizoval Eben na texty z Komenského Labyrintu poprvé. Tehdy se jednalo spíše jen o hudbu v pozadí textu. Důležitým mezníkem ve vývoji cyklu byl rok 1991, kdy měl 1. dubna premiéru celovečerní koncertní pořad improvizací na texty Labyrintu v rámci mezinárodního festivalu varhanní a cembalové hudby v australském Melbourne; tyto improvizace byly již přímým předchůdcem dnešního cyklu. Od té doby provedl Eben improvizační pořad mnohokrát v různých koutech světa a samozřejmě i u nás. Provedení z 22. ledna 1996 je zaznamenáno na zvukovém nosiči (role recitátora se ujal Ebenův syn Marek). Na přání varhaníků – interpretů a v souladu se skladatelovým záměrem byl cyklus kodifikován do not. Proveden byl v premiéře švédským varhaníkem Johannesem Landgrenem 26. května v Göteborgu.
Cyklus sestává ze čtrnácti hudebních čísel, prokládaných úryvky z Komenského díla. Eben v několika částech různým způsobem zpracovává mj. chorály z Komenského Amsterodamského kancionálu (1659), v jedné z částí je použita známá moravská lidová píseň Ej, lásko. V některých částech zpracovává Eben témata a motivy vlastní. Osobitým způsobem jsou vyjádřeny dramatické pasáže textu, jako například deformace lidských tváří (Masky), svištění šípů (Šípy smrti), sklouzávání z kola Štěstěny. V původních improvizacích šlo Ebenovi především o práci s motivy, kterými chtěl vystihnout symboliku Komenského obrazů a proměnit je v obrazy hudební, proto Eben vyjádřil přání k interpretům, aby motiv či melodie vždy jasně a zřetelně vystupovaly do popředí. „Celá atmosféra textu není idylickou procházkou světem, ale hořkým, satirickým, bizarním a někdy takřka apokalyptickým pohledem na svět – a takový je i charakter hudby.“
Podobně jako závěr Komenského díla, ani Ebenův cyklus nekončí efektním bouřlivým finále, nýbrž vyznívá smířlivě, nadějně, konejšivě. Meditativní závěr patří k tomu nejjímavějšímu v Ebenově tvorbě. -
Ironie času si zahrála i s varhanami, jak ve Vršovicích, tak u Martina ve zdi. V bývalé hospodě, později v modlitebně se dočkali skutečných varhan, které dodal zahraniční sponzor. Považovali si jich. Jenže přišla revoluce a vršovičtí přišli o svoji hospůdku (modlitebnu) v restitucích a museli se stěhovat do katakomb v bývalém protiatomovém krytu v Tulské ulici do paneláku, který byl původně určen zaměstnancům ministerstva vnitra a varhany u Martina ve zdi zničil škůdce nebo čas, přesně nevím a tak se varhany stěhovaly z Vršovic do Martinské ulice, kde jsou doposud.
Nakonec varhany v kostele u Martina ve zdi neskončily ve šrotě, ale odvezla je nějaká firma na Slovensko, kde je zrekonstruovali a dodnes prý používají.
Prvenství varhanních koncertů tedy zůstalo v Praze kostelu sv. Jakuba ve Štupartské ulici. Původní varhanní skříň z roku 1705 je dílem známého českého varhanáře Abrahama Starka z Lokte. Během staletí prodělaly varhany mnohé změny. V roce 1754 dochází k první přestavbě, kterou provedl kralický varhanář František Katzer. V roce 1906 upravuje varhany pražská varhanářská firma Josef Černý a Josef Rejna. Další zásah proběhl v roce 1941. Podle návrhu Bedřicha Antonína Wiedermanna byly varhany přizpůsobeny pro moderní kompozice. Poslední rozsáhlou přestavbu provedl v letech 1981-82 závod Varhany Krnov. V nové rejstříkové dispozici byly obnoveny všechny původní Starkovy hlasy, z větší části i s původními píšťalami a ponechány i četné zajímavé romantické barvy. Současný nástroj má 4 manuály, 91 znějících rejstříků a 8277 píšťal. Poslední oprava varhan skončila v létě 2011. (wiki)
Jde o největší varhany v Praze a druhé největší v Česku. Podle wikipedie jsou největšími varhanami v České republice varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci, které dokončil v roce 1745 varhanář Michael Engler. V letech 1959 - 1970 byly zrekonstruovány a zvětšeny a dnes mají 135 rejstříků a 10 400 píšťal, přičemž největší má průměr 56 cm a nejmenší 3 mm.
Vůbec největší varhany světa jsou v koncertní síni v Atlantic City; mají 33112 píšťal, ta největší měří přes 19 metrů. Druhé v pořadí s 28604 píšťalami byste našli ve Philadelphii. (opět wiki).
Když mi v červnu zavolal Martin Bonhard, že přijedou dvě české varhanice Petra Kujalová a Ivana Michalovičová, které budou vystupovat po bohoslužbách v slovenském kostele svatého Cyrila a Metoděje a o týden později v kostele sv. Václava, napadlo nás, že v torontském presbyteriánském kostele Knox Church jsou málo používané varhany. Poměrně rychle po domluvě s vedením kostela se nám podařilo zorganizovat odpolední koncert zde. Díky tomu, že se den před koncertem udělaly důkladné zkoušky, proběhlo vše bez zádrhelů. Obě varhanice hrály společně ve třech skladbách pro čtyři ruce. Ve Fantazii f-moll W. A. Mozarta, v Preludiu a fuga c-dur od dvorního varhaníka císaře Josefa II. Johanna Georga Albrechtsbergera (1736-1809), který působil ve vídeňském kostele svatého Štěpána a nakonec v Sonatě d-mol Gustava Adolfa Merkla (1827-1885), kterého ovlivnili Schumann a Mendelsohn. 
Překvapením byla druhá skladba od Andreje Očenáše (1911-1995) Organ Pastels, kterou zahrála Petra Kujalová. Tento v Čechách ne příliš známý slovenský skladatel byl také učitelem rockového hudebníka Mariána Vargy, který vynikal hrou na Hammondovy varhany. Od úmrtí Mariána Varga uplyne 9. srpna 2022 pět let. 
Vliv vážné hudby můžeme pozorovat u mnohých rockových hudebníků jako například u Czeslawa Niemena nebo vliv Leonarda Bernsteina na Keitha Emersona v jeho legendární skladbě Amerika. Bezesporu z vážné hudby čerpal i varhaník Alan Price v skladbách Dům u vycházejícího slunce (The House of the Rising Sun) a Zaklínám tě (I Put a Spell on You). Snad z nejznámějších skladeb šedesátých let ovlivněných varhanní hudbou je song od skupiny Procol Harum A Whiter shade of Pale (Světlejší odstín bílé), kde na varhany hraje Matthew Charles Fisher.
 
Autorství je připisováno rovněž klavíristovi a zpěvákovi Gary Brookerovi, který letos 19. února zemřel. 
A je více než symbolické, že odpolední koncert v Knox Church končil touto skladbou. Za její uvedení a zaranžování Petře a Ivaně děkuji!
Doufejme, že koncert pomůže oživit varhany v tomto kostele. Je přece škoda, když odpočívají a chátrají. 

Aleš Březina – Toronto
Foto: Kostel v Herlíkovicích - zdroj www.KrasneCesko.cz
Foto z 14. července 2022 v Knox Church Maria Gabánková
Martin Bonhard představuje Petru Kujalovou (na horním snímku vlevo) a Ivanu Michalovičovou
Při klepnutí na dolní obrázek si můžete přehrát skladbu Procol Harum A Whiter shade of Pale (Světlejší odstín bílé) v podání Petry Kujalové a Ivany Michalovičové.
Jinak se tato skladba nachází na této lince
***

Nový domov 2.0

Internetové vydávání Nového domova oslavilo své první výročí, což je důvod ke gratulaci. Po krátké době se nám podařila dohoda, že tento věstník vychází na začátku měsíce a my třetí týden v měsíci. Tentokrát se Martina Tomšů vrací k Českému a Slovenskému dni, který se konal po 74. a po dvouleté přestávce. Je zde bohatá obrázková příloha. Jsou zde informace o tom, co se děje na Masaryktownu. Dále je zde upozornění na červencové události na Bradle, které se konají od 29. do 31. 7. 2022. Naleznete zde i povídání o Knihovně dětských knih v Montrealu. Hodně je zde věnováno českým a slovenským školám v severní Americe. Je zde vzpomínka na Annu Janoušovou a Jerry Tmeje. 

Nový domov 7/2022****
E-mail ze Sudbury
Nazdar Aleši!
Měsíc je v úplňku; náš vnuk Teodor, který se už půl roku věnuje astronomii a raketám věnuje velkou pozornost, vyjmenovává měsíční krátery i pohoří a zná víc než jsem znal, když jsem se zabýval astronomií po letu Sputnika. 
Libuji si, že mi záliba hledět nahoru zůstala na celý život. 
Onehdá jsem rozvažoval, že Beatles mi taky vydrželi, co muzika století, v mém případě celých šeddesát let a dodnes je slýchám v rádiu, tedy nejsem sám, protože co posluchači nežádají se do rádia ani nedostane; u nás v Sudbury je rozhlasová stanice 103.9 která hraje hudbu let šedesátých, sedmdesítých a osmdesátých jako by potom už nová hudba nebyla, s čímž souhlasím. 
Rostikovi se v sobotu vrátili z Panamy do Ottawy, teď organizují domácnost po čtyřleté nepřítomnosti a děti poslali na tábor; Petrovi taky odjeli tábořit zase kamsi jinam. 
S Evou si libujeme, že máme dovolenou, což máme furt; dozrávají plodiny, které Eva upravuje do pochoutek vesměs pečených, dneska chystá borůvkový koláč, protože borůvek je až modro, jsou veliké a sladké, zatím jsme nepotkali medvěda v lese, ačkoliv medvědí jsou také jejich sběratelé. 
Přwji Ti klidný červenec a všecko dobré doma i venku
Rosťa Firla – Sudbury
***
Milý Rosťo,
pokud pejsek ty krásné borůvky nepočůral, tak Ti je docela závidím. Před týdnem jsme byli tady v Torontu v obchodě a tam měli zaručeně přírodní borůvky, krásně volněly, malý košíček a tak jsme neodolali. Když jsme se potom podívali na účet, stálo tam černé na bílém $ 19.95. Zkrátka inflace. Ta borůvky v lese zřejmě zatím nijak nepostihla. 
Aleš 
***
 Sport
Předkoly začaly Evropské poháry. V Lize mistrů zvítězila v Helsinkách nad HJK 2:1 a Slovan Bratislava v Budapešti nad Ferencvarosem rovněž 2:1. Slovácko bude hrát v 3. předkole Evropské ligy. V Konferenční lize hrála Sparta doma s norským Vikingem 0:0. Kuriozitou bylo, že norští fanoušci po zápase uklidili stadion. Slavia vyhrála na Gibraltaru nad St. Joseph’s 4:0, Ružomberok prohrál doma s Rigou 0:3. Trnava porazila waleský Newton 4:1 a Dunajská Streda zvítězila na Faerských ostrovech nad Vikingur Göta 2:0.
 fotbal.zpravy. ca 
 Aleš Březina

****
Úmrtí 
Fotbalista Milan Dvořák
1934-2022
Když jsem potřeboval několik desítek potvrzení, abych mohl v roce 1980 opustit Československo, byla jedna bumážka i od Vojenské správy na Praze 4. Byl to zvláštní pocit, ale konečně si na mne tzv. ČSLA přestala dělat nárok. Se smíšenými pocity jsem zašel do budovy v Podolí a na rozdíl od dřívějších setkání s podobnými úřady, kdy mne třeba na Vojenskou správu pro Prahu 10 přivezli v poutech, mne přivítal muž za přepážkou. Začal jsem dialog: „Tak se loučíte s nejstarším brancem na Praze 4!“ Dostalo se mi nečekané odpovědi: „A nevíte, jak rádi! Kam se to stěhujete?“ „Do Kanady, do Toronta!“ Trochu závistivě a trochu přejícně vzal papír, který vyplnil: „Tam to budete mít pěkné! To je velice příjemná země. Obzvláště Ontario, mnohem příjemnější než Amerika!“ Tentokrát mně nedala zvědavost: „Jak to víte?“ „Ale jezdili jsme tam každý rok…“ To mne vyprovokovalo k další otázce: „A jak?“ „S Duklou jsme hráli nejen v Americe, ale i v Kanadě. Tam se mi moc líbilo.“ Vzal papír a dal na něj razítko vojenské správy a od toho okamžiku jsem již nebyl brancem. Rozloučili jsme se a popřál mi hodně štěstí. Zeptal jsem se: „Jak se jmenujete?“ „Milan Dvořák…“
Bylo to snad nejjednodušší jednání s úřady v roce 1980. 
Milan Dvořák začínal v Bohemians než ho přetáhla v roce 1954 pražská Dukla, kde hrál do roku 1970, s fotbalem skončil ve Viktorii Žižkov v roce 1971. Hrál na MS ve Švédsku, kde vstřelil vedoucí branku z penalty proti západnímu Německu a další připojil při památném vítězství proti Argentině 6:1. V památném utkání Dukly proti Manchesteru United v Praze v roce 1957, který Dukla vyhrála 1:0 vstřelil vítěznou branku. Celkově však postoupil Manchester 3:1 a v dalším kole se střetl s CZ Bělehrad, kdy při cestě zpátky letadlo tragicky havarovalo v Mnichově. 
V nekrolozích se vzpomíná ještě jedna branka, kterou vstřelil 1. září 1957 proti Slavii v Edenu ze 60 metrů, když vrátil do branky Dolejšího výkop. Břetislav Dolejší na tento okamžik nerad vzpomínal, protože se nemohl vyhnout podezření, že to udělal s Dvořákem schválně. Tehdy Dukla vyhrála v Edenu 2:1. 
Milan Dvořák zemřel 21. července 2022.
Aleš Březina
***
Ještě můžete podepsat naši rezoluci
 
Putin půjde ještě letos od vesla 
Zde je potřebná linka

https://www.petice.com/rezoluce_putin_pjde_jet_letos_od_vesla

Rezoluce:
Putin půjde ještě letos od vesla
Deset bodů
Jak začít
1. Dát absolutní podporu dezertérům z Ruské armády a všem odpíračům vojenské služby v putinovském Rusku. 

2. Umožnit politický azyl v České republice ruským občanům, kteří o to požádají, protože nesouhlasí s Putinovou klikou

3. Umožnit vysílání rozhlasové stanice Echo Moskvy z Prahy a k tomu použít vysílače na středních, dlouhých a krátkých vlnách, které do nedávna používal Český rozhlas. Požádat EU, aby toto vysílání bylo přenášeno z různých regionů hraničících s Ruskem, aby bylo dostupné, pokud možno v celém Rusku. Nechat na redaktorech, jestli budou pracovat z exilu nebo z ilegality. Dodat všemi cestami do Ruska a ruským vojákům různá (třeba i starší) tranzistorová rádia

4. Televizní kanály, na kterých vysílala do nedávna RT (Russian TV) nahradit televizní stanicí Dožď, která byla rovněž zakázána.

5. Podpořit vývoj aplikací, které umožňují připojit se v Rusku ze zahraničních IP a naopak vytvářet nezávislé weby, které by nebylo možné z Ruska blokovat.

6. Požádat českou pravoslavnou církev, aby podpořila více než 250 pravoslavných duchovních v Rusku, kteří odmítli postoj představitelů ruské pravoslavné církve podporujících Putinovu juntu. Požádat je, aby se jejich protiválečné prohlášení četlo ve všech kostelech při bohoslužbách.

7. Uznat vězněného disidenta Alexeje Navalného jako oficiálního vůdce ruské opozice.

8. Požádat českého prezidenta Miloše Zemana, aby se veřejně omluvil Naděždě Tolokonnikové a skupině Pussy Riot a pozval je k oficiální návštěvě ČR.

9. Požádat americké úřady, aby zveřejnily obsah jednání ze setkání Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem 16. července 2018 a z dalších čtyřech jejich setkání.

10. Pomoci vytvořit ruskou exilovou vládu, ve které by byl jedním z členů Putinův odpůrce Garri (Garry) Kimovič Kasparov.

Aleš Březina
***
Text rezoluce v angličtině bude dodán později
***
Text rezoluce v něnčině
Resolution: Putin wird noch in diesem Jahr das Ruder abgeben

Zehn Punkte, wie man anfangen soll

1. Absolute Unterstützung für Deserteure aus der russischen Armee und alle Kriegsdienstverweigerer in Putins Russland. 

2. Gewährung von politischem Asyl in der Tschechischen Republik für russische Bürger, die darum bitten, weil sie mit der Putin-Clique nicht einverstanden sind

3. Ermöglichung der Sendung des Radiosenders "Echo von Moskau" von Prag aus unter Verwendung der bis vor kurzem vom Tschechischen Rundfunk verwendeten Mittel-, Lang- und Kurzwellensender. Aufruf zur EU, dass sie dafür sorgt, dass diese Sendung aus den verschiedenen an Russland angrenzenden Regionen übertragen wird, damit sie möglichst in ganz Russland zu empfangen ist. Den Redakteuren es zu überlassen, ob sie aus dem Exil oder aus dem Untergrund herausarbeiten wollen. Versorgung aller Routen nach Russland und der russischen Soldaten mit verschiedenen (auch älteren) Transistor-Apparaten.

4. Ersetzung der Fernsehkanäle, auf denen RT (russisches Fernsehen) bis vor kurzem ausgestrahlt wurde, durch den Fernsehsender Дождь, der ebenfalls verboten wurde.

5. Unterstützung der Entwicklung von Applikationen, die es ermöglichen, sich von ausländischen IP-Adressen aus mit Russland zu verbinden und im Gegenzug unabhängige Websites zu erstellen, die von Russland aus nicht blockiert werden können.

6. Anfrage an die tschechische orthodoxe Kirche, ob sie die mehr als 250 orthodoxen Geistlichen in Russland unterstützen könnte, die die Position der russischen orthodoxen Kirchenleitung, die Putins Junta unterstützt, abgelehnt haben. Es wäre gut, sie zu bitten, ihre Anti-Kriegs-Erklärung in allen Kirchen während der Gottesdienste zu verlesen.

7. Anerkennung des inhaftierten Dissidenten Alexej Nawalny als offizieller Leiter der russischen Opposition.

8. Den tschechischen Präsidenten Miloš Zeman aufzufordern, sich öffentlich bei Nadezhda Tolokonnikova und Pussy Riot zu entschuldigen und sie zu einem offiziellen Besuch in die Tschechische Republik einzuladen.

9. Die US-Behörden aufzufordern, den Inhalt des Treffens zwischen Donald Trump und Vladimir Putin am 16. Juli 2018 und der anderen vier Treffen zu veröffentlichen.

Der Bildung einer russischen Exilregierung zu helfen, der unter anderem Putins Gegner Garry (Garry) Kimovich Kasparov anhören würde.
Přeložila D. Hamrová

***
Sbírka ČSSK
Vážení přátelé, 
na video schůzi 27. února 2022  Výkonného výboru Českého a Slovenského sdružení v Kanadě (ČSSK) bylo rozhodnuto urychleně zahájit sbírku finančních prostředků pro potřeby Ukrajinců, kterým bude umožněna urychlená imigrace do Kanady podle slibu kanadské vlády. Peníze ze sbírky budou předány Canada Ukraine Foundation, která Vám vydá daňové potvrzení a potvrdí ČSSK jak byly finanční prostředky použity. Já jako pokladní Výkonného výboru ČSSK jsem byla pověřena tuto sbírku zahájit. 
Příspěvky můžete poslat  šekem nebo e-převodem - Interac:1) Vystavte šek na Czech and Slovak Association of Canada a pošlete na adresu Helena Flack, 5489 Old Mill Way, Manotick, ON K4M 1C1, nebo na
Czech and Slovak Association of Canada, P.O. Box 1507, Manotick, ON K4M 1B2, nebo
2) Pošlete e-převod na adresu hflack@rogers.com
Prosím, rozšiřte tento e-mail co nejvíce: např. pošlete na adresy maximálního počtu krajanů, které znáte, rodičům místní české školy, přátelům, i anglickým, atd.
Ukrajinci potřebují naši pomoc !                                                     
Děkuji všem za naši organizaci a srdečně zdravím,
Helena Flack – Manotick
*** 
Nakonec pozdrav od Nadi Humlové
Jak jednou někdo velmi moudrý řekl, že den bez zasmání, je den promarněný... Posílám Vám na to konto Renčína. Ten je stále jednak aktuální a zasmání/chechot zabezpečuje. V době, kdy ve světě se stále něco děje, jeden Renčína a jemu podobně, plus dobré vtipy denně potřebuje. 
Snad už brzy se dám opět do psaní a i někam do světa zas vyrazím! Ono je stejně lepší posílat fórky, než rozebírat politickou scénu.
Mějte se hezky, srdečně zdravím! 


http://www.KrasneCesko.czhttps://zpravy.org/2022/Knox.mp3https://e73f94f1-2337-4f89-b6b8-c22edfa22620.filesusr.com/ugd/01b339_cfc7985170d74e8fb91e8545d87ac13f.pdf?http://fotbal.zpravy.cahttps://www.petice.com/rezoluce_putin_pjde_jet_letos_od_veslamailto:hflack@rogers.comshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5

Celková tvorba do roku 2020

www. paintinggallery.net


Výstava Crossings Toronto 2022

www.paintinggallery.ca

Volodymyr Zelenskyj

v seriálu na Visiontv.ca

v úterý - čtvrtek 22:00-23:00

***

Ti, kteří nás podporují

Na dotazy čtenářů odpovídá český právník Jaroslav Horký


1/ Mám nemocné rodiče na Moravě. Mohu se za nimi vydat?

Můžete. Nic Vám v tom nemůže zabránit. Pokud jde o nezbytné životní situace ve Vaší rodině. Je potřeba si nejdříve však ověřit na stránkách ministerstva zahraničí jaká omezení se Vás budou týkat při návštěvě naší republiky. Ať už to budou karanténní opatření, apod. Situace se každým dnem mění, a proto je nutné tyto změny sledovat.

2/ Moje maminka byla narozená v České republice a moje děti mají zájem občanství. Je to možné?

Určitě to možné je. V současnosti získat občanství prohlášením je o hodně jednodušší, než to bylo dříve.  Vyžaduje to však   administrativní zátěž. Je potřeba obstarat veškeré doklady k prokázání nároku týkající se občanství České republiky. Pokud tytu dokumenty nemáte k dispozici, musí se vyhledat v České republice a navazující v zemi kde žijete.  Doporučuji se obrátit na zastupitelské úřady České republiky. Ty Vám mohou dát bližší informace. Potřebné dokumenty za Vás neobstarají. Nemají na to kapacity. Je potřeba si najmout profesně zdatnou osobu (např. advokáta) který Vám celou záležitost osvětlí a pomůže Vám se zajištěním občanství pro Vaše blízké.

3/ V restituci jsem obdržel majetek V Čechách. Doposud jsem se o vše staral sám. Zdravotní důvody mně však nedovolují nadále vše řešit, a to s ohledem na dnešní krizovou situaci ve světě. Co mám dělat?

Mnoho lidí jako Vy je ve stejné situaci. Dříve trávili část roku v Čechách, část roku tam kde jsou doma. Bohužel dnes se vše komplikuje. Dovolil bych si Vám doporučit, obraťte se na své známe a blízké ve Vašem okolí. Možná mají stejnou zkušenost jako Vy. Mohou Vám doporučit profesně zdatnou osobu, advokáta, daňového poradce, kteří Vám mohou být nápomocni. Pokud nikdo ve Vašem okolí takový není, kontaktujte nás. Doporučíme Vám osobu, která by Vám mohla ve Vaší věci být nápomocna.

 

Maria Gabánková

***