Contact

E-mail: gabankova@paintinggallery.net


Websites: paintinggallery.ca

                paintinggallery.net

February 6, 2021

Welcome to the website

Vítejte na stránce

www.paintinggallery.ca


Constellations  - Collage & Mini Installation - 2021

Konstelace - koláže  a mini instalce - 2021

Far away - So close

Daleko - A přesto blízko

Greeting Card painted by Catherine Beaudette

Novoroční pozdrav zhotovený Catherine Beaudette

When we look close at Christ

Když pohlédneme ke Kristu