Contact

E-mail: gabankova@paintinggallery.net


Websites: paintinggallery.ca

                paintinggallery.net

Welcome to the website

Vítejte na stránce

www.paintinggallery.ca


Confrontation  - Collage  - 2021

Konfrontace - koláž - 2021

Possible understanding

Možné porozumění

Collected Self

Nalezení sebevědomí

Scattered Self

Nejisté sebevědomí

Solitude

Samota

Dialogue - Isle of Words

Dialog - Ostrov slov

Myths of division

Prameny rozdělení