Rozhovor s právníkem Jaroslavem Horkým

Pane doktore, známe se ji delší dobu, začal Nový rok  2021 a tak bych si dovolil vznést pár otázek na Vaši osobu.

1/ Jak Coronavirová pandemie ovlivnila Vaší práci s ohledem na skutečnost nemožnosti cestovat?

Velice. Jak je Vám známo naše advokátní a realitní kancelář zastupuje krajany z celého světa. Byl jsem zvyklý za krajany cestovat, řešit jejich problémy osobně a tato možnost nám byla značně omezena. Setkání na různých krajanských akcích bylo přínosem. Osobní jednání dokáže klienta s advokátem více sblížit, než
komunikace na dálku.


2/ Lze vidět i nějaká pozitiva na této situaci?

Současná situace, však přinesla i určitá pozitiva. Více se začala využívat elektronická komunikace mezi partnery a klienty naší kanceláře z celého světa. Tato komunikace napomohla předávání informací v době  kdy se na poštu nedá dostatečně spolehnout a urychlila také mnohá rozhodnutí ze strany našich klientů. To ať formou videokonferencí, či emailové komunikace. Mnoho našich partnerů a klientů, a to ze stran starších kolegů odmítalo přejít na tuto formu komunikace. Tato situace je však donutila se posunout jiným směrem. Klienti odkládali svá rozhodnutí na pozdější dobu, popřípadě na osobní návštěvu v České republice. Avšak takto vzniklá situace naše klienty naučila také jednat rychleji a spoléhat se nejen na sebe, ale i více  na odborníky kteří jsou za mořem.


3/ Co Vaši klienti, neubylo jich?

Musím říci, že v této těžké době to je naopak. S ohledem na dnešní situaci, kdy není možno vše řešit osobně a oni se naučili více využívat našich služeb. To jak realitních tak právních.


4 /Co je současnosti nejvíce ze strany klientů poptáváno? Správa domů a prodej majetku, kteří krajané vlastní, a dále řešení dědických záležitostí do budoucna. V mnoha případech dochází již k převodu majetku za života klientů na jejich budoucí dědice. Taktéž je zájem o zajištění občanství České republiky pro své blízké, kteří se narodili v jiné zemi, neboť situace je dnes příznivější k těmto osobám. Dále se na nás více a více obracejí krajané se zájmem dožít v České republice. Organizujeme jim veškeré záležitosti s tím spojené.

5/ Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům?

Hlavně pevné zdraví, pohodu a více času na sebe a na své blízké v tomto roce. Vzájemná úcta, ohleduplnost a víra v lepší časy nám může pomoci překonat toto neveselé období.