Rozloučení se Sváťou Karáskem

V sobotu 23. ledna 2021 se konala v evangelickém kostele sv. Salvátora v Praze oslava života básníka undegroundu, faráře a kazatele Svatopluka Karáska.Zde můžete vidět celou událost.

Portrét Sváti Karáska od Marie Gabánkové, který byl na výstavě

v LOOP GALLERY

v Torontu v roce 2016