Výstava v Praze  v kostele u sv. Martina ve zdi

Exhibition in Prague at the Saint Martin in the Wall Church

Martinská 8, Praha 1

 


TĚLO A SLOVO

BODY AND WORD


Maria Gabánková


Od 1. 5. do 31. 5. 2019

May 1 -  31, 2019


Otevřeno denně mimo neděli 15-17 hodin


Open daily except Sunday

3:00 - 5:00 pmProhlídka s komentářem

při Noci kostelů

24. 5. 2019, 19 - 19:45 hod.Guided tour

Night of Churches

May 24, 2019

7:00 - 7:45 p.m.


www.paintinggallery.ca

e-mail: gabankova@paintinggallery.net

martinvezdi@e-cirkev.cz