Vánoční loučení

Dostáváte do rukou historicky poslední tištěné vydání Satellitu. Pokud jej skutečně dostanete, bude to, jak již bylo řečeno 600. vydání. Zakončíme tím 30. ročník a bude to 40 let, co jsem začal pracovat jako novinář. Čili celkem mám na svědomí přes 800 vydání Nového domova a Satellitu. Pravda, někdy jsem si pomohl nějakým tím dvojčíslem, ale v podstatě jsem ani jednou nevynechal.

Vlastně jsem začínal ještě v samizdatu. První noviny, zřejmě již nedochované vznikly pravděpodobně v pražské restauraci Koruna v Černé ulici v polovině sedmdesátých let. Projekt vymyslel Mejla Hlavsa od Plastiků a v trojčlenné redakční radě, kromě mne a Mejly, byla i další postava andrgroundu Ota Alfréd Michl. Noviny s názvem Hlas Disidenta si daly za úkol zabývat se politikou, kulturou a kanadským hokejem, ačkoliv v tehdejší době byly z NHL v československých sdělovacích prostředcích pouze suché výsledky a občas nějaký odborný článek v časopisu Gól.

My jsme si sháněli informace každý po svém. Něco z Radio Canada International, jindy jsme si vypůjčili filmy z kanadského velvyslanectví a tak se do každého čísla volil All Stars Team NHL. Hlavsův projekt spočíval v tom, že se vytisknou čtyři kopie. Jedna pro každého z nás a čtvrtá, že bude pro jeho tchána Jiřího Němce. Hlavička této unikátní tiskoviny se nápadně podobala jiné  tehdy zakázaného časopisu Hostu do domu. Mejla, který bydlel v Jéčku, jak se říkalo bytu u Němců v Ječné ulici pouze seběhl těsně před příchodem Jiřího Němce dolů a vložil číslo do schránky a pak pozoroval reakce ideologa a patrona druhé kultury. Jiří Němec zakýval hlavou, nahlédl do prvního vydání a pochválil, jak se ta samizdatová literatura rozjíždí. Padlo sice podezření na mne, kvůli kanadskému hokeji a tak jsem dostal varování, abychom to dělali opatrně. Po několika dnech při policejní razii byla všechna vydání Hlasu disidenta zabavena, ale STB se nikdy nepodařilo zjistit, kdo a jaké spiknutí bylo za tímto projektem. Nastala marná honba STB na zakázanou literaturu. Zděšení způsobilo to, že vlastně nevěděli v jakém nákladu vychází a jakým způsobem toto podhoubí zlikvidovat.

Takže, když jsem v září 1981 nastupoval v redakci Nového domova, jsem již nějakou tu zkušenost měl. Nevím, jestli se dochovalo nějaké číslo čtrnáctideníku MMI z té doby, ale mělo to svým způsobem charakter samizdatu, což se mi podařilo ještě zopakovat o pár let později v roce 1985, když jsme dostali první počítač a první tiskárnu. Pochopitelně tisk této tiskárna nevypadal, tak jako skutečný novinový tisk. Písmena nebyla celá, navíc chyběla česká abeceda a v češtině se stávalo, že některé písmeno bylo na obrazovce pouze jednou, ale v tisku se objevilo dvakrát, některá zase chyběla. Jelikož tehdy bylo embargo na češtinu, musel jsem si všechna písmena s háčky a čárkami navrhnout. Byl to dosti složitý experiment a stalo se, že Jiřímu Traxlerovi došla trpělivost a noviny odhlásil. Přesto do Vánoc roku 1985 krajanské organizace koupily za deset tisíc dolarů laserovou tiskárnu, která byla v Kampeličce na Spadina Ave. Takže se noviny zase podobaly novinám.

Nejprve se natiskla horní polovina stránky a pak spodní polovina stránky. Obě části musely na sebe navazovat. Jedna polovina se tiskla zhruba tři čtvrtě hodiny, čili natištění jedněch novin trvalo asi dvanáct hodin a to jsem vozil jednotlivé stránky na kole na floppy disku jako kočka koťata od svého počítače na Ossingtonu do tiskárny v kanceláři ve Sdružení. Někdy se stalo, že jsem to za noc nestačil a ráno již přišla sekretářka Sdružení paní Klimešová a potřebovala počítač. Nastala pravá nefalšovaná bitka o počítač a tiskárnu.

Jenže přišel listopad 1989 a já se rozhodl jet do Československa. Vedení MMI mělo jiný názor a mělo pocit, že by si vlastenci doma udělali nedobrý dojem o exilu a tak jsme se rozešli. Pořídil jsem svoji vlastní laserovou tiskárnu, která byla lepší a levnější, svůj vlastní počítač a na první vydání vlastních novin jsem použil kreditní kartu. To bylo v dubnu roku 1991. Přemýšlel jsem, jaký název novinám dát, aby to znělo stejně česky i anglicky a napadl mě název Satellite. Jenže v té době již byl jeden Satellite v Torontu zaregistrován. Jednalo se o program satelitního televizního vysílání. Bylo nutné tento název upřesnit a jelikož Toronto bylo známé jako area 1-416 objevilo se toto číslo v názvu. Tehdy v době rozkvětu novin, jsem si naivně myslel, že budou vycházet další místní vydání jako je tomu třeba o některých deníků v Česku. Ze začátku se jednalo o osmistránkový měsíčník. Bylo zapotřebí vybrat peníze za inzeráty, zaplatit kreditní kartu a udělat další číslo. Po určité době začalo chodit i předplatné. Nejhorší, pokud se pamatuji to bylo druhým rokem. Pak se situace přece jen zlepšila a mohli jsme přejít na dvanáctistránkový čtrnáctideník. V tu dobu rovněž pronikala NHL do Československa a díky tomu, že jsme měli už dva byť pomalé modemy. Jeden v Torontu a druhý v Praze, mohli jsme si posílat bleskově výsledky a Honza Hrabina je pak posílal zákazníkům faxem. Problém byl v tom, že telefonní linky byly po osmé hodině ráno již značně obsazené a bylo těžké se k zákazníkům prozvonit. Přesto tato doba byla ekonomickým rozkvětem novin. Jenže přišla hokejová stávka a po ní se rozběhl internet a fax se stal něčím nepotřebným.

Rozvoj techniky nešel zastavit. Výhodou bylo, že se objevila koncem devadesátých let digitální fotografie, ale v internetu byla silná konkurence. Na podzim roku 2001 jsme začali vycházet digitálně, mohli jsme posílat noviny do tiskárny v digitální podobě, ale také začalo ubývat čtenářů. Začaly mizet i československé krajanské noviny. Ať již to byl Hospodář v Texasu, Americké listy v New Yorku a nakonec zanikl i konkurenční Nový domov. Bylo na čase připravit i čtenáře Satellitu, že papírové noviny jednou skončí.

Je konec roku, blíží se Vánoce a jako každým rokem vám přejeme vše nejlepší nejen do roku příštího, ale i do let příštích. V lednu bychom chtěli vydávat Satellite v elektronické formě. V tomto roce jsme si díky epidemii vyzkoušeli deník, týdeník i měsíčník. Zdá se, že měsíčník je optimální formou. Naleznete ho vždy na stránkách zpravy.ca nebo spravy.ca. Budeme pokračovat pokud to půjde i v našich sportovních přílohách fotbal.zpravy.ca nebo futbol.spravy.ca. Občas přineseme i zpravodajství z hokeje hokej.zpravy.ca a pokud se ještě dostanu někdy do Air Canada Centre, tak bude zpravodajství i z NHL. Kruh se uzavřel - nezapomeňme, že Hlas Disidenta to měl jako jedno z hlavních témat.

Internetový Satellite bude za dobrovolné předplatné. V dnešním čísle naleznete obálku, kde můžete přispět na toto digitální vydávání novin v příštím roce. Jestliže nemáte počítač, pošlete nám adresu a my vám zkusíme noviny jednou za čas vytisknout.

Chtěl bych na závěr poděkovat vám všem, kteří jste naše noviny podporovali. Devadesát procent předplatitelů nemá žádný dluh, děkujeme všem, kteří inzerovali v našich novinách, všem těm, kteří po dobu třiceti let do Satellitu přispívali a také korektorkám, které neúnavně opravovaly, co se dalo.

I přes covid - 19 vám přejeme Veselé Vánoce a rok 2021, pokud možno bez virů všeho druhu!

Jak řekl ve své promluvě minulou neděli Tomáš Halík: Advent je napětí mezi tím, co tu už je a mezi tím, co tu ještě není!

Aleš Březina

***