Nehádžme perly sviniam!

Píše sa vraj kdesi v Biblii. Múdry odkaz ktoréhosi z Apoštolov. Aleš sa však tejto múdrej rady vôbec nedržal. Jednoducho verí v ľudí. Keď som emigroval do Kanady mal som naivné ilúzie o emigrantoch. Obdivoval som ich odvahu spáliť za sebou všetky mosty a väzby v starej vlasti. Vytriezvel som pomerne rýchlo spoznávajúc československú komunitu v Toronte. Bol to pre mňa celkom šok, keď som sa stretával s elitou krajanov združených vo všakovakých organizáciách, spolkoch či cirkviach. Mnohí z týchto ľudí sa mi videli ako nie celkom mentálne vyvinutí. Usúdil som, že chyba je asi vo mne. Potom som spoznal Aleša, ktorý v tom období redigoval dvojtýždenník Nový domov. A prišiel pád socializmu v ČSSR. Aleš sa vybral do Prahy, napriek ostrému nesúhlasu MMI (vydavateľ Nového domova). A tak pred takmer tridsatimi rokmi začal vydávať svoje noviny. Aby komentoval krajanské dianie a informoval o kultúrno spoločenských udalostiach v Toronte a inde v Kanade. A aby nastavil zrkadlo komunite. Ani krivé ani láskavé. Jednoducho zrkadlo, čo sa nie vždy stretlo s pochopením slaboduchých jedincov ba aj celých kolektívov. Aleš to vydržal celých 30 rokov. Teraz konči a ja som hrdý nato, že ho poznám a mám ho rád. A svine z nadpisu naďalej nič nechápu a spokojne si krochkajú.

Ivan Znášik

***

Poznámka: Citovaný výrok se nachází v Evangeliu podle Matouše v Kázání na hoře (kap. 7, v. 6) a zní v kralickém překladu: Nedávejte svatého psům, aniž mecte perel svých před svině, aťby snad nepotlačily je nohama svýma a obrátíce se neroztrhaly vás…  Ivanův příspěvek je zajímavý, ale trochu mne připomíná jednoho torontského faráře od sv. Václava z druhé poloviny osmdesátých let, který v kázání těžce kritizoval farníky, kteří nechodili na Služby Boží. Bohužel to však říkal těm, kteří seděli v lavicích, zatímco absentéři chyběli a tak se o jeho kritice nedozvěděli. A tak nevím, jestli se Ivanova kritická slova dostanou k těm, kteří spokojeně chrochtají a nic nechápou, ale co kdyby, pak by platilo jiné slovenské pořekadlo: Trafená hus zagága…

Aleš Březina

***