Malá říjnová demokratická evoluce?

Bolševický puč 7. listopadu 1917, který byl kdysi označován jako VŘSR, vlastně nebyl ani velký, nebyl říjnový, protože byl v listopadu, což nám ve škole vysvětlili, nebyl socialistický, protože nastolil jen jinou formu feudalismu, když svrhl socialistického politika Alexandra Kerenského, od jehož smrti uplynulo letos padesát let. Jelikož se nic nezměnilo nebo přesněji řečeno se vše změnilo k horšímmu, tak se nejednalo ani o revoluci.

Jenže totalita bere na sebe různé podoby. Lenin nastolil totalitu socialistickou, kterou ve své obludnosti dovedl k dokonalosti Josef Visarionovič Čugašvili neboli Stalin. Otázkou je, jestli můžeme vůbec nějakou revolucí, pokud není sametová, dosáhnout nějaké pozitivní změny. Španělský filosof José Ortega y Gasset v jedné své eseji má úvahu o tom, že v Latinské Americe jsou revoluce každým rokem, ale nikdy se nic nezmění.

Říjen 2020 je tedy ve znamení evoluce nebo spíš voleb. Ve stínu pandemie proběhly počátkem října senátní a krajské volby v České republice. Nejlépe si vedla Strana starostové a nezávislí, která získala osm křesel. Na druhé místě skončila KDU-ČSL, která má tři křesla, ODS dvě, Senátor 21 rovněž dvě. ANO a Piráti po jednom křesle. Ostatní místa připadla koalicím.

Nečekané bylo vítězství Mgr. Adély Šípové v Kladně. Z jejího životopisu jsem vybral: Mgr. Adéla Šípová  se narodila v roce 1980 ve Vlašimi. Dětství prožila v Praze, odkud pochází část její rodiny. Rok 1992 strávila u své tety a strýce v Sydney, kam chodila do veřejné školy. Byla to pro ní obrovská životní zkušenost, která ji naučila být vnímavá k odlišnostem různých jazyků, národů a kultur a umět je respektovat, dokonce se jimi
nechat obohatit. Ve dvanácti letech se s rodiči a bratrem přestěhovali na statek v malé obci Dolany na Kladensku. Na Kladně vystudovala gymnázium. Po maturitě se vdala a přestěhovala za svým manželem o pár kilometrů dál, do Doks, kde s pěti dětmi bydlí dosud.

Po narození první dcery zahájila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích vstoupila do advokacie, nejdříve jako advokátní koncipientka u JUDr. Josefa Holuba, kladenského advokáta, a po advokátních zkouškách jako trvale spolupracující advokátka ve velkých advokátních kancelářích v Praze. Nyní je opět samostatnou advokátkou. Má zkušenosti se všemi právními oblastmi, včetně obhajoby v trestním řízení. Nejvíce ji vždy zajímaly kauzy běžných občanů. Svět velkých korporací ji naopak k srdci nikdy nepřirostl, protože je pro ni příliš odosobněný.

Záleží ji na budoucnosti naší země. Například na tom, aby se demokracie u nás nejen udržela, ale dokonce ještě prohlubovala. Věří schopnostem společnosti neustále nacházet nová východiska. Nemá ráda ustrnutí v mrtvém bodě a proto vždycky byla dost aktivní ve společenském životě.

Založila několik neziskových organizací a iniciovala poměrně dost občanských či kulturních aktivit. Věří tomu, že civilizovaný stát se pozná podle toho, do jaké míry mu záleží na nejslabším ze svých členů a nakolik dokáže uspokojovat oprávněné potřeby všech bez rozdílu. A k tomu je třeba zapojit se do veřejného dění. Vede k tomu se svým manželem i své děti a doufá, že se jim to daří.

V poslední době se aktivně zapojuje do diskuse ohledně sociálních témat, problematiky životního prostředí a transparentního hospodaření státu. Preferuje podporu běžných občanů před investičními pobídkami zahraničním subjektům, předběžnou opatrnost při rozhodování o zásazích do krajiny před ukvapenými megalomanskými projekty např. v energetice, maximální otevřenost úřadů při hospodaření s prostředky od daňových poplatníků před snahou zvýhodňovat vybrané společnosti při zadávání veřejných zakázek. Ve vyšší participaci občanů na informovanosti a tím pádem i kontrole úředníků vidí správný směr, kterým bychom se měli ubírat.

Svůj volný čas tráví se svou rodinou a přáteli, nejlépe na kole a v přírodě. Je vášnivá cyklistka, protože kolo je pro ni součástí jejího životního stylu. A ráda poznává vše nové a inspirující.

V krajských volbách pak získalo nejvíce hlasů ANO 22 %, na druhém místě skončili Piráti, kteří získali 12 %, následuje ODS 7 %, SPD 6 % STAN 6 %, KDU-ČSL 5 % a KSČ 4,8 %…

abe

***