Váhání

Střetnutí s minulostí

Identifikační argument

Střetnutí s budoucností

Tápání

Slepí vedou slepé II.

Pokání, naděje, víra

Autoportrét mezi Bruegelovými slepci

Slepí vedou slepé III.

Lehkomyslnost se mění v naději

Lstivost a virtuální realita

Slepí vedou slepé I.

Zoufalství