Vítejte na webových stránkách

Marie Gabánkové

 

current exhibition

současná výstava

 

Neodcházení

Not Leaving

 

 

presented by / pořádá

Slezskoostravská galerie

Těšínská 35

Slezská Ostrava, Czech Republic

Tel.: (+42) 599 410 426

 

 

od 23. října do 23. listopadu 2014

October 23 - November 23, 2014

 

Výstava je pod záštitou kanadského velvyslanectví v Praze

Under the patronage of the Canadian Embassy in Prague

 

 

Zahájení 23. října 2014 v 17 hodin

Opening October 23, 2014 at 5 pm

 

Jako host promluvil teolog, básník a malíř Pavel Rejchrt

Opening remarks by Pavel Rejchrt

 

Vernisáž 23. října 2014 – Opening Reception October 23, 2014

 

Fotodokumentace z výstavyPhotodocumentation from the exhibition

 

Zvukový záznam – Audio recording (MP3)

 

 

Czechmate - Vzájemný výslech (Václav Havel & Dominik Duka) - 2012

Czechmate - Joint Interrogation (Václav Havel & Dominik Duka) -2012

 

 

 

Narozena 18. 7. 1951 v Ostravě. Vyrůstala v rodině výtvarných umělců Antonie Laníkové-Gabánkové a Jozefa Gabánka, kteří vystudovali AVU v Praze. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 celá rodina, včetně bratra Jana, odešla do Kanady.

Studium figurální kresby, malby a grafiky: LŠU v Ostravě, University of British Columbia, Vancouver; Montreal School of Art and Design, Vancouver School of Art, Art Students League of New York.

Působila jako profesorka od roku 1990 do letošního června na Ontario College of Art and Design University v Torontu, kde učila figurální kresbu, malbu a portrét. Vedle toho, že je zakládajícím členem galerie Loop v Torontu, Maria působí v uměleckých porotách, v panelových diskusích, na konferencích a ve filmové a divadelní tvorbě.

Vystavuje od roku 1980 v Kanadě a ve světě. Poslední samostatná výstava byla v Torontu v galerii Loop v únoru 2012, kde vystavuje pravidelně od roku 2000. Dále vystavovala v Bratislavě v roce 2001, Galerie Michalský dvor; v Praze kolektivní výstava ART Canada 5, Výstavní síň Novoměstské radnice 2005; a samostatně v Galerii Na Hradě v Hradci Králové, 2011.

Portrétovala přední světové osobnosti: spisovatele Josefa Škvoreckého, Zdenu Salivarovou, básníka Karla Kryla, skladatele Oskara Morawtze, klavíristu Antonína Kubálka, krasobruslařky Áju Vrzáňovou a Miladu Kubíkovou a hokejistu Miroslava Fryčera. Mezi jiným pravidelně dělá portréty pro Canadian Agricultural Hall of Fame.

 

K výstavě

Neodcházení reprezentuje části několika sérií, které spojuje téma lidského těla jako poetické metafory. Pozorování lidské postavy a hledání způsobů jak ji výtvarně zpracovat jsou zde podstatou tvůrčího procesu. Jde o cestu poznávání reality nebo sdělení pravdy vnímané skutečnosti. Vizuální vnější podoba se pojí s vnitřní oblastí citu, ducha a myšlenky. Zabývá se duchovním výrazem a otázkou víry v Boha.

Název Neodcházení naznačuje, že i když se fyzicky vzdálíme, část našeho bytí setrvává. Zůstává nadále v srdcích lidí, v práci, která po nás zůstává, v umění, ve vědeckých objevech, ve všem, co lidé vytvořili a tvoří. Zůstává také v místech, která jsou nám blízká a když se do nich vrátíme, najdeme tam něco z nás.

V sérii Slepá hádanka navazující na podobenství z Lukášova Evangelia 6,39 (Zdali může slepý slepého vésti? Zdaž oba do jámy neupadnou?), se postavy těch, kteří vedou i těch, kteří jsou vedeni pohybují bez cíle, klopýtají a propadají se bílým slepým prostorem a tápou po smyslu a naději.

V jedné části Podobenství těla je výchozím bodem kreseb a obrazů Gabánkové právě podobenství o slepci. K jeho interpretaci používá odkazy na neklid ve společnosti způsobený globální hospodářskou a politickou nejistotou, korupcí a zmatkem, aby tak navodila současnou paralelu biblického zobrazení.

Gabánková, kterou přitahuje znepokojující vyobrazení a tajemný význam obrazu Pietra Bruegela (1524-1569) s názvem Podobenství o slepci, „vstoupila“ do Bruegelova výtvarného myšlení tím, že namalovala části jeho obrazu a umístila je do vizuálního dialogu s fragmenty událostí dnešní doby. A pátrá po tom, jak budou rezonovat a proměňovat se.

Další část výstavy představuje výběr ze série La Specola. Jde o obrazy, které Gabánková vytvořila na základě studií voskových modelů lidské anatomie v podivuhodné sbírce muzea La Specola na univerzitě ve Florencii.

Úžas nad anatomickou složitostí lidského těla slouží v těchto obrazech jako poetická metafora pro zobrazení duchovní stránky lidské bytosti.

Série Memento Mori (2011-2012) otevírá širší pohled na život a otázku nesmrtelnosti. Tyto práce jsou věnovány památce mého otce Jozefa Gabánka, Václava Havla a Josefa Škvoreckého. Ženské postavy oscilují mezi bolestí smutku a nadějí, životem a smrtí. Jejich vnitřní záhada a napětí vyvolávají záblesk naděje, světlo, které rozežene temnotu. Inspirací k těmto obrazům byly opakované studijní návštěvy barokního komplexu v Kuksu, kde se nacházejí sochy Neřestí a Ctností Matyáše Brauna.

„Ve spojitosti s předcházející tvorbou mě zajímá, jak Boží tajemství může pronikat do úplně obyčejných každodenních úkazů (Pascal Quignard). Jak postava Maří Magdaleny, se svými vášněmi, protiklady a meditací, je přítomná v každé ženě. Jak přemýšlíme v současné společnosti o skutečnosti a tajemství života a smrti.

---