Informace o způsobu hlasování na zastupitelských

nebo konzulárních úřadech České republiky při volbě prezidenta České republiky (2018),

která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Hlasování při volbě prezidenta České republiky mimo území České republiky probíhá na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem.

Volba prezidenta České republiky mimo území České republiky se koná ve dvou dnech, kterými jsou čtvrtek 11. ledna 2018 a pátek 12. ledna 2018, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě v zahraničí, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí nebo v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného zastupitelského nebo konzulárního úřadu a hlasovací lístky.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.  

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se volby zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky, tj. ve dnech 26. a 27. ledna 2018 a v těch místech v zahraničí, kde nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, již ve dnech 25. a 26. ledna 2018.

Kandidáti

Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve volební místnosti.

Odbor všeobecné správy, oddělení voleb, 28. srpna 2017

***

Prezidentští kandidáti

Jiří Drahoš

Je vysokoškolský profesor, jenž po osmi letech v pozici předsedy Akademie věd ČR, 28. března 2017, potvrdil svou kandidaturu na prezidenta ČR.[40] V polovině srpna 2017 ohlásil, že se mu podařilo nasbírat potřebný počet podpisů. Ministerstvo vnitra České republiky provedlo dne 24. listopadu 2017 registraci kandidátní listiny a uznalo 141234 platných podpisů občanů České republiky..

Pavel Fischer

Bývalý velvyslanec ve Francii a Monaku a poradce prezidenta Václava Havla ohlásil svou kandidaturu 5. října 2017. 27. října 2017 odevzdal svou kandidaturu na ministerstvu vnitra s podpisy 17 senátorů. Ministerstvo vnitra České republiky provedlo dne 24. listopadu 2017 registraci kandidátní listiny s podporou 17 senátorů.

Petr Hannig

Kandidaturu na prezidenta České republiky oznámil v červenci 2017 s tím, že chce navazovat na politiku Miloše Zemana. Podpořila jej i strana Národní demokracie. Původně se pokoušel svoji kandidaturu podložit podpisy občanů, nakonec ale dne 25. října 2017 odevzdal na ministerstvo vnitra 20 poslaneckých podpisů, přitom využil podpisy jak odcházejících, tak i nově zvolených zákonodárců. Ministerstvo vnitra České republiky provedlo dne 24. listopadu 2017 registraci kandidátní listiny s podporou 26 poslanců.

Marek Hilšer

Lékař a občanský aktivista. Kandidaturu vyhlásil 27. července 2016. Hilšer nesehnal dostatek podpisů od občanů. Kandidaturu nakonec na ministerstvo vnitra odevzdal 2. listopadu 2017 s podpisy 11 senátorů. Ministerstvo vnitra České republiky provedlo dne 24. listopadu 2017 registraci kandidátní listiny s podporou 11 senátorů.

Michal Horáček

Textař, producent, bývalý spolumajitel sázkové kanceláře Fortuna a miliardář. Svou kandidaturu oficiálně oznámil 3. listopadu 2016, rovněž oznámil, že si bude volební kampaň financovat sám. Začátkem května 2017 ohlásil, že už se mu podařilo nasbírat potřebný počet podpisů. Kandidaturu se zhruba 86 tisíci podpisy občanů odevzdal na ministerstvo vnitra 1. listopadu 2017. Ministerstvo vnitra České republiky provedlo dne 24. listopadu 2017 registraci kandidátní listiny a uznalo 86 940 platných podpisů občanů České republiky.

Jiří Hynek

Jiří Hynek je oficiálním kandidátem Realistů na pozici prezidenta. 17. října 2017 oznámil, že se mu podařilo získat podporu 22 poslanců z pěti politických stran. Ministerstvo vnitra České republiky provedlo dne 24. listopadu 2017 registraci kandidátní listiny s podporou 29 poslanců.

Vratislav Kulhánek

Manažer, který působil hlavně v automobilovém průmyslu a bývalý předseda Českého svazu ledního hokeje, oznámil v říjnu 2017 podporu 23 poslanců v kandidatuře na prezidenta Ministerstvo vnitra České republiky provedlo dne 24. listopadu 2017 registraci kandidátní listiny s podporou 24 poslanců.

Mirek Topolánek

Bývalý předseda vlády a někdejší šéf ODS Mirek Topolánek oznámil 6. listopadu 2017, že sehnal potřebných 10 podpisů od senátorů a zúčastní se tak prezidentských voleb 2018. S úmyslem kandidovat přišel nečekaně na poslední chvíli. Před oznámením své kandidatury působil v soukromém sektoru, zejména na manažerských pozicích v energetice. Ministerstvo vnitra České republiky provedlo dne 24. listopadu 2017 registraci kandidátní listiny s podporou minimálního počtu 10 senátorů.

Miloš Zeman

Zákon druhé po sobě jdoucí volební období současnému prezidentovi Miloši Zemanovi umožňuje. Zmínil se, že on sám by si přál za nástupce Pavla Rychetského. Zeman svou kandidaturu oznámil 9. března 2017 ve Španělském sále na každoročním setkání svých příznivců. Počátkem srpna 2017 jeho manželka Ivana Zemanová oznámila dostatečný počet nasbíraných podpisů pro kandidaturu. Zeman je po Vratislavu Kulhánkovi druhým nejstarším kandidátem, v době prezidentských voleb mu bude 74 let. Média v této souvislosti zmiňují spekulace o prezidentově zdravotním stavu a jeho způsobilosti pro případný výkon druhého mandátu. Ministerstvo vnitra České republiky provedlo dne 24. listopadu 2017 registraci Zemanovy kandidátní listiny a uznalo 103 817 platných podpisů občanů České republiky.

Wikipedie

***

Jak se volilo v Kanadě

Při posledních volbách do parlamentu ČR se volilo i na dvou místech v Kanadě.

V Ottawě, kde volilo 45 voličů byly tyto výsledky: TOP 09 a Česká pirátská strana 22 %,, KDU-ČSL 13 %, ODS 9 %, ČSSD, Starostové a nezávislí, Zelení a SPD 7 %, ANO 4 %, Strana svobodných občanů  2 %.

V Torontu volilo 81 voličů: TOP 09 27 %,  Česká pirátská strana 17 %, ODS a KDU-ČSL 11 %, SPD 10 %, Zelení a ANO 6 %, Starostové a nezávislí 5 %, Realisté 4 % a ČSSD 3 %.

***