Maria (Majka) Hanušová

V Oakvillu zemřela 5. prosince 2017 ve věku 95 let paní Maria Hanušová. O patnáct let přežila svého manžela Jiřího a nyní bude chybět synům Jirkovi a Ottovi a také vnukovi Doanovi a dalším členům rodiny.

Narodila se v Praze v roce 1922, ale vyrůstala v Rakovníku v rodině podnikatele Otty. Její dědeček František Otta založil v roce 1875 velkopodnik s mýdlem a pracími prostředky, který po něm převzali Majčin otec a dva bratři. Továrna byla zabrána nejprve za druhé světové války nacisty a znárodněna československým komunistickým režimem. Tato skutečnost v ní však nezanechala pocit hořkosti, ale vždy projev
ovala velkorysost a továrna stále existuje, ale pod jiným majitelem a je v provozu již 142 let.

Po skončení války byla Maria v Beskydech, kdy se při lyžařském kurzu seznámila se svým pozdějším manželem Jiřím a v roce 1947 se na stejném místě i vzali. Počátkem roku 1948 začal Jiří pracovat v Amsterodamu. Hanušovi tam chtěli zůstat jen několik roků. Tato doba se však protáhla na dlouhých 42 let, kdy se mohli vrátit do Československa.

V Amsterodamu se jim narodil v roce 1951 syn Jiří Jr. A poté co emigrovali do Kanady i druhý syn Otta v Cornwallu. Přestěhovali se do Montrealu, kde Jiří pracoval v papírenském podniku a když děti začaly chodit do školy Maria začala učit tělocvik v rekreačním centru Town Mount Royal. Byla aktivní i v místní kulturní scéně, navštěvovala koncerty a opery a v naší komunitě organizovala výroční večeře a taneční zábavy.

V roce 1977 se Jiří a Majka přestěhovali do Oakvillu, kde pokračovali v kulturní činnosti, častokrát spolu s Mariinou sestrou Dášou Rydlovou. Mimo to pracovala v knihovně a byla aktivní členkou dámského spolku v St. John‘s United Church. Rovněž byla vynikající kuchařkou a poskytovala pohostinství mnoha přátelům a návštěvníkům Kanady. Milovala cestování a vždy měla radost, když mohla poznat zajímavé lidi z jiných zemí. Byla elegantní dámou, která se dokázala pěkně oblékat.

Vzpomínka na její život se bude konat v  St. John‘s United Church 262 Randall Street, Oakville v pátek 15. prosince 2017 ve 13 hodin. Po vzpomínce bude pohoštění.  Místo květin můžete dát dar Oakville Hospital Foundation. Kondolovat můžete rovněž prostřednictvím webové stránky www.koprivataylor.com.

-jh

***