Televizní advent s Piem XIII.

Většinou se konec církevního roku a začátek roku nového neslaví. Ve sdělovacích prostředcích se o tom nemluví. V rozhlase se to odbude prvními adventními bohoslužbami. Letos to bylo poněkud jiné. Televizní diváci v Čechách dostali malý dárek - seriál od italského režiséra Paolo Sorrentina Mladý papež. Sorrentino se narodil v Neapoli 31. května 1970. V roce 2013 natočil film Velká nádhera, který získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Letos byl na Torontském filmovém festivalu film Loro inspirovaný životem novinového magnáta a politika Silvia Berlusconiho v letech 2006 až 2009. Tentokrát první program České televize připravil před Vánocemi seriál Mladý papež. Spolu se Sorrentinem se na desetidílném seriálu podíleli scénářem Stefano Rulli, Tony Grisoni a Umberto Contarello. V hlavní roli jsou Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando, Javier Cámara a další.

Po papeži Františkovi se díky intrikám ve Vatikánu stane papežem mladý Američan Lenny Bellardo. Ačkoliv všichni očekávají, že to bude lehce manipulovatelná loutka, papež je nepředvídatelný a sebejistý. Prvním šokujícím krokem je, že si vezme jméno Pius XIII. V souboji dvou kardinálů italského Voiella a amerického Spencera, zvítězí Američan. Jako svou sekretářku si bere svoji adoptivní matku, řádovou sestru Mary. Rozhodne se nastolit tvrdou katolickou morálku, s níž kontrastuje jeho osobní vzhled a že se objevuje pravidelně s cigaretou v ruce. Zároveň, když vidí utrpení mladého páru, který nemůže mít děti, neposílá tento pár k lékaři, ale modlí se za něj, až dojde k zázraku a manželům se narodí dítě, které pojmenují po něm Pius. Zároveň odolá intrikám,  který kardinálové pro něj připravili s touto mladou ženou. Nejde mu o sex, ale o zázračné početí. Sám pocítil rozpad rodiny, když ho rodiče opustili a dali ho na vychování do kláštera k sestře Mary. Jeho největší touhou je setkat se s rodiči. V okamžiku, kdy však k němu dovedou fiktivní rodiče, odmítne je a nechá ty šejdíře vyhnat z domu.

Přinutí svého přítele kardinála Dussoliera, aby uplatňoval striktní sexuální požadavky na kněze. Mají být odmítnuti homosexuálové a ti, kteří nedodržují celibát. Když jeden z adeptů spáchá sebevraždu, Dussolier odejde z Vatikánu, vrátí se do civilu a odjede do Hondurasu, kde je zavražděn.

K překvapení všech se papež vydá do Afriky, kde odhalí podvody církevní celebrity sestry Antonie. Netrestá ji, ale modlí se za ní v dešti u benzinového čerpadla. Modlitba je zvláštním způsobem vyslyšena a Antonia nemůže pokračovat ve svém povolání. Devátá část seriálu se odehrává v New Yorku, kde kardinál Guttierezz chce neúspěšně přinutit děti, které byly sexuálně zneužívány mocným arcibiskupem Kurtwellem, aby proti němu svědčily. Jedna z obětí mu vysvětluje, že on odejde, ale s ním, že se to potáhne celý život. Kurtwell vyhrožuje, že bude skandalizovat papeže, ale ani bulvární noviny jeho obvinění nepřijmou. Lennyho milostné dopisy z mládí jsou naopak v době plné skandálů hodnoceny pozitivně. Vracejí světu něco, co mu chybí – čistá láska. Kurtwell, který se dostaví do Vatikánu, tvrdí, že sám byl obětí sexuálního obtěžování v dětství. Lenny ho trestá, aby si vybral místo, kde chce skončit a místo luxusního důchodu v New Yorku, musí odejít do nejstudenějšího místa na Aljašce.

Závěr celého seriálu nekončí kupodivu v Římě, ale v Benátkách. Pius XIII. odmítne jet na Vánoce do Guatemaly, kde na něho čekají děti blahoslavené Juany, ale objeví se na balkonu baziliky sv. Marka. S odkazem na svatou Juanu opakuje otázky dnešního světa, které ji kladou děti: „Kdo je Bůh? Jsme mrtví nebo živí? Jsme unavení nebo silní? Jsme zdraví či nemocní? Jsme dobří nebo špatní? Máme ještě čas nebo již čas vypršel? Jsme mladí nebo staří? Jsme čistí nebo špinaví? Jsme hloupí nebo moudří? Jsme pravdiví nebo falešní? Jsme bohatí nebo chudí? Jsme králové nebo služebníci? Jsme dobří nebo krásní? Je nám teplo nebo zima? Jsme šťastní nebo slepí? Jsme zklamaní či plní radosti? Jsme ztracení nebo nalezení? Chováme se jako muži nebo jako ženy?“ „To je jedno!“ odvětila požehnaná Juana a když umírala, dodala na pokraji se slzami v očích: „Bůh se nenechává spatřit! Bůh nekřičí, Bůh nešeptá, Bůh neplká, Bůh nás neutěšuje…“ A všechny děti se ptaly: „Kdo je Bůh?“ A Juana odvětila: „Bůh se usmívá! A pak teprve ji všichni pochopili!“ A nakonec před svou smrtí poprosí Pius XIII. o úsměv a dodá: „Jednoho dne zemřu a konečně vás budu moci všechny obejmout! Ano, udělám to!“

Řada existenciálních otázek, které si kladou jak duchovní, filosofové, řidiči náklaďáků, tak opilci u barů. Klademe si je všichni. Krásný seriál. Po dlouhé době něco, kdy se hovoří o základních otázkách lidského bytí. Jak by řekl biskup Václav Malý, jedná se tu o to podstatné a přesto mně něco chybělo.

Chybělo mi tam evangelium. Příběh o narození Ježíše Krista, kdy myšlenka neposkvrněného početí (evangelista Lukáš) současně se Slovem, které je učiněné tělem (evangelista Jan) symbolizuje skutečnost, že jsou věci, které jsou čisté od počátku. Chybělo mi Kázání na hoře (evangelista Matouš) o blahoslavenství všech ponížených. Zvěst o ukřižování, kdy se říká, že za svoje skutky máme ručit i svou existencí a symbol vzkříšení vyjadřující, že toto vše má smysl. Nějak mi to u fiktivního papeže Pia XIII. chybělo ale chtěl bych, aby absenci evangelia jste o Vánocích nepociťovali vy.

Aleš Březina

***