Pozdrav velvyslance ČR v Kanadě

Vážení čtenáři, milí krajané,

dovoluji si Vám popřát klidné a radostné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce 2019.

V letošním roce jsme společně oslavili některá důležitá česká a československá výročí: 100 let od vzniku Československa, 50 let od Pražského jara, 25 let samostatné České republiky a také 20 let od úspěchu českého hokejového týmu na olympiádě v Naganu. V Torontu proběhla významná mezinárodní konference k těmto událostem a děkuji prof. Robertovi Austinovi z Torontské univerzity, kterému se na ni podařilo přilákat řadu zajímavých osobností. Poděkování si zaslouží i všichni sponzoři této události, zejména pak The Cvachovec Foundation.

V příštím roce si opět připomeneme několik významných dat úzce souvisejících s naší bezpečností a prosperitou. Oslavíme již 20 let členství v NATO, v alianci, do které Česká republika vstoupila 12. března 1999, a 15 let členství v Evropské Unii, jejímž členem jsme od 1. května 2004. Bude to ale i rok oslav listopadových událostí v roce 1989, kdy Česká republika získala zpátky svobodu a již 30 let se jí daří postupně rozvíjet demokratické principy státu a rok, kdy se znovu hluboce zamyslíme nad tragickou událostí z 19. ledna 1969 – kdy Jan Palach obětoval svůj život ve jménu demokracie. 

Rád bych na závěr zmínil ještě jedno důležité datum. Je to den 17. prosince 1619, kdy se v Praze narodil Ruprecht Falcký jako mladší syn krále Fridricha Falckého a Alžběty Stuartovny. V příštím roce si tedy připomeneme výročí 400 let od jeho narození. Řada z Vás jistě četla dnes již ikonickou knihu od Josefa „Pepíčka“ Čermáka: „It all started with Prince Rupert“, která tuto osobnost s českými kořeny krátce zmiňuje. Ruprecht Falcký byl spoluzakladatelem Hudson´s Bay Company a byl i jejím prvním guvernérem v letech 1670 až 1682. Ačkoliv nikdy Kanadu nenavštívil, a společnost řídil z Londýna, je po jeho osobnosti pojmenované přístavní město v Britské Kolumbii.

Těším se na další setkání s Vámi všemi v roce 2019.

Pavel Hrnčíř, Velvyslanec České republiky v Kanadě

***