Stěhování během podivného léta

13. srpna 2020 skončil svou diplomatickou misi dosavadní generální konzul v Torontu pan Ivan Počuch. Podíváme-li se na toto datum do historie filmu, zjistíme, že ve stejný den, ale v roce 1899 se narodil Alfred Hitchcock. Autor mnoha hororů a kriminálních zápletek. Doufejme, že stěhování pana konzula, které připadá na toto datum, bylo bez hororu a v klidu.

V Torontu jsme měli vlastně štěstí na pracovníky konzulátu. Vždy se jednalo o osobnosti a každý z nich byl trochu jinak zajímavý. Krátce po svém příchodu do Toronta navštívil Ivan Počuch nevelkou výstavu mé manželky Marie Gabánkové v budově CBC. Za jeho vedení se uskutečnila ve spolupráci s dr. Milošem Krajným řada koncertů, ale o co hlavně projevoval zájem, byl film. Ať již to byl Torontský mezinárodní filmový festival, Filmový festival EU nebo a tam byl jeho hlavní zájem festival českého filmu Czech that Film. Škoda, že letos to bylo pouze přes internet, ale přesto se uskutečnil. Vždy jako třešnička na dortu se objevila některá z osobností filmového světa v Torontu a diváci měli možnosti s ní diskutovat. Navíc my od novin jsme měli možnost s touto osobností udělat interview. A tak jsem si v roce 2018 mohl popovídat s herečkou Terezkou Voříškovou, která hrála hodnou maminku ve filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Myslím si, že to byl šťastný nápad. Nejen pro nás v Torontu, ale i pro samotnou herečku.

Pokud to bylo možné, došlo před Vánocemi na konzulátu k setkání pracovníků s krajany, tentokrát by se mohlo uskutečnit toto setkání při rozlúčce s generálním konzulem, ale vir covid – 19, nám to jaksi nedovolil a tak alespoň touto cestou přejeme Ivanu Počuchovi a jeho rodině vše nejlepší v jeho novém působišti, stejný elán a zájem o věci kulturní a duchovní, jako měl doposud.

S díky!

Aleš Březina a Maria Gabánková

***

Rozloučení generálního konsula Ivana Počucha

Vážení a milí krajané,

Čas je nezastavitelný. Před pár dny jsem odeslal své svršky na cestu domů a uvědomil si, že mi zbývá již pouze pár dnů svého působení v Kanadě. Jako vždy se podivuji nad tím, jak mohou čtyři roky tak rychle uplynout. Jako vždy se sluší za tou dobou poohlédnout.

Odjíždím v situaci, kdy se společenské a ekonomické aktivity pouze pomalu a s řadou omezujících opatření oživují, v situaci, kdy Vám všem tak nemohu poděkovat osobně za celou řadu krásných zážitků a momentů, které jsme spolu prožívali a za všechnu obětavou a časově i finančně náročnou práci, kterou vkládáte do života svých krajanských organizací.  Alespoň touto cestou tak chci adresovat slova díků všem představitelům, členům, podporovatelům či jinak aktivním krajanům všech krajanských organizací rozesetých od východu až na západ této velké země.

Při všech setkáních a rozhovorech jsme s manželkou Martinou doslova hltali Vaše životní příběhy, které byly pro nás obrovským poučením a také povzbuzením. Vždy nás fascinovala Vaše touha a síla překonávat překážky, abyste mohli žít svobodný život. K rodné zemi, která se k Vám nebo k Vašim předchůdcům v období totality zachovala mnohokráte krutě, jste si i tady v daleké Kanadě udrželi pozitivní vztah. To se projevuje i dnes po třiceti letech od pádu totality, kdy se stále snažíte uchovat český jazyk, kulturu, tradice a povědomí o rodné zemi v různých koutech Kanady. Máte naše obrovské uznání za všechnu energii, čas a nemalé finanční prostředky, které do tohoto procesu vkládáte. Je skvělé, že česká komunita slaví společně Vánoce a Velikonoce, hraje divadlo, často i se známými českými herci, udržuje tradice a ducha Sokola, vydává české noviny a má svou komunitní televizi, pořádá skvělé koncerty klasické, jazzové nebo bluesové hudby, organizuje si výuku češtiny v českých školách a připravuje řadu hodnotných akcí ve spolupráci s Centrem pro evropská, euroasijská a ruská studia na torontské univerzitě.

Prožili jsme spolu řadu krásných chvil na koncertech, přednáškách, divadelních či filmových představeních, které jste organizovali Vy anebo které postupně přinášel Generální konzulát v Torontu. Společně jsme si během mého působení v Torontu připomněli a uctili i řadu významných výročí svázaných s českou historií. Doufám, že doba virusu tyto aktivity naruší jenom dočasně a Vy všichni i můj nástupce budete pokračovat ve vyšlapané cestičce.

S řadou z Vás mne i Martinu pojí i krásné chvíle strávené mimo oficiální akce či program na Vašich „cottages“, ať už to bylo na Lake Muskooka, Lake Simcoe v Blue Mountains anebo dokonce v Banffu. S některými jsme lyžovali, s některými jsme se koupali, s některými jsme jezdili na vodním skútru nebo člunu, taky jsme grilovali, hráli tenis nebo jezdili na kolech. Taky jsem potkal dva grizzly, které jsem si fotil a filmoval poměrně nablízko. Jako správní Češi v cizině, že, ti nikdy nezahálejí a stále něco objevují i s jistým rizikem.

Byly i smutné chvíle. Velice mne zasáhlo úmrtí George Bradyho. Měl jsem však to štěstí, že předtím jsem s ním mohl strávit celou řadu krásných momentů.

Odjíždíme, ale Toronto a kanadští krajané zůstanou navždy v těch našich nejhezčích vzpomínkách. A taky máme důvod se vracet – syn Sedrik tady po studiu na Munk School/University of Toronto zůstává. Věřím rovněž, že se s řadou z Vás taky uvidíme v Praze.  Kontakty na mne máte, popřípadě budou na konzulátu. Byl jsem jmenován ředitelem Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí a od 17.8. budu tuto funkci zastávat.

Do budoucna Vám přeji pevné zdraví, hodně síly a zdaru ve všem, co podnikáte a co vás baví. Jsem velice hrdý na to, že máme v tak významné a velké zemi tak skvělou českou komunitu, tak skvělé lidi.

V úctě,

Ivan Počuch

***

Úvodní slovo nového generálního konzula České republiky v Torontu, Petra Buriánka

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé!

Dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozdravil jménem svým i jménem všech kolegů na Generálním konzulátu v Torontu. Do hlavního města provincie Ontario jsem přicestoval 8. září 2020, ale hned po příletu jsem se musel odebrat do 14 denní karantény. Není to jednoduché začínat misi v novém místě tím, že trávíte dva týdny v izolaci, ale mám pro toto opatření plné pochopení. Naštěstí dnes je mnoho způsobů, jak komunikovat a jak sledovat události a jak se postupně zapojit do činnosti a dění na konzulátu i v místě působení. Přesto se již nemohu dočkat dne, kdy karanténa skončí, a já se konečně plně zapojím do práce a také se osobně setkám s řadou z Vás.

Hlavním úkolem Generálního konzulátu České Republiky v Torontu je bezpochyby mnohovrstevnatý rozvoj vztahů mezi oběma našimi státy, ochrana a prosazování zájmů České republiky a jejich občanů ve všech kanadských provinciích, které jsou v působnosti našeho konzulátu. Jedná se tedy nejen o běžnou konzulární agendu, ale též o ekonomickou, vědeckou, kulturní a obecně veřejnou diplomacii, o navazování co nejtěsnějších kontaktů mezi firmami, školami, kulturními a dalšími institucemi našich zemí.

Jsem přesvědčen a rád bych o to též požádal, že mimořádnou roli v našem úsilí může a také sehrává naše početná, úspěšná a aktivní krajanská komunita v Kanadě a zde v Torontu. Těším se na brzká setkání, na vzájemnou spolupráci, výměnu názorů a hledání cest, jak se ještě lépe pochopit, porozumět si, abychom společně využili ten nesmírný potenciál, který nám pomůže i nadále co nejlépe rozvíjet vztahy mezi Kanadou a Českou republikou. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem našim krajanům i všem našim občanům, kteří zde v Torontu a v Kanadě toho učinili tolik dobrého a prospěšného pro Českou republiku, pro Kanadu, pro naše vzájemné vztahy. Upřímně se též těším na spolupráci s našimi honorárními konzuláty v Calgary a Winnipegu, které jsou pro naše úsilí a práci tak velikou a významnou oporou, stejně jako na spolupráci a brzké setkání s našimi kolegy a kolegyněmi z českého velvyslanectví v Ottawě.

Budu velmi rád, když se budete na náš generální konzulát obracet s důvěrou a vědomím, že naši snahou je co nejrychleji a nejkompetentněji odpovědět na všechny Vaše dotazy a poskytnout Vám potřebnou pomoc a podporu. Budu rád, když budete vnímat generální konzulát jako instituci, která Vám je blízká a otevřená.

Těším se na osobní setkání s mnohými z Vás i na naši spolupráci ku prospěchu vzájemných vztahů České republiky a Kanady. Srdečně,

Petr Buriánek, generální konzul

***