Zemřela Hana Pelnářová

Ve věku 97 let zemřela v sobotu 28. března 2020 paní Hana Pelnářová. Narodila se 10. července 1922 v Kostelci na Hané. Hana a Přemysl měli dvě děti, Tomáše a Ivanu, oba úspěšně působící v USA, kde rovněž působí Tomášovy děti, psycholožka Michele a vnuk Matthew.

***

Zdeněk Jičínský

26. února 1929 Ostřešany – 9. dubna 2020

Byl českým právníkem, politikem a publicistou, autorem řady odborných knih, statí a učebnic,  Byl místopředsedou sněmovního ústavněprávního výboru a předsedou Stálé komise pro otázky Ústavy ČR. Ač byl nejstarším poslancem, patřil k těm nejaktivnějším. Věnoval se zejména ústavněprávním problémům, byl znám mj. kritikou Senátu, příležitostně některých rozhodnutí Ústavního soudu, zákonů usilujících o vyrovnání s minulostí (lustrační zákony, zákon o zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů apod.) a prosazováním prvků přímé demokracie. Ve volbách roku 2010 již ze zdravotních důvodů nekandidoval. (wiki)

***

Nenápadný východniar, který rozbouřil českou justici

V sobotu 9. 5 2020 zemřel ve věku nedožitých 81 let Ladislav Koreň z Vysoké nad Uhom (okres Michalovce). Pamětníci si vzpomenou, jak na přelomu tisíciletí tento mírný, nenápadný a laskavý důchodce rozbouřil českou justici.

Vše začalo v roce 1959, kdy tehdy dvacetiletý Koreň pro své náboženské vyznání svědka Jehovova odepřel vojenskou službu, za což ho Vojenský obvodový soud v Pardubicích poslal na 10 měsíců do vězení.

Koreň se po roce 1989 snažil dosáhnout zrušení rozsudku cestou stížnosti pro porušení zákona, ale vedoucí prokurátor hlavní vojenské prokuratury mjr. JUDr. Jaroslav Fenyk (dnes soudce Ústavního soudu ČR) jeho podnět 5. 10. 1993 odmítl s tím, že „uložený trest sice byl přísný, avšak nelze jej považovat za zřejmě nepřiměřený“.

Nejvyšší soud ČR nato 4. 3. 1999 Koreně zprostil obžaloby, ale nález vyvolal mezi některými soudci Nejvyššího soudu ČR velkou nevoli, takže se tam v té době vytvořily dvě frakce: Jedna, která soudila podle Koreňova nálezu, a druhá, která nález neuznávala, a obdobné stížnosti pro porušení zákona zamítala.

Spor se nakonec dramaticky vyhrotil 17. 10. 2002 v kauze Vladimíra Waise, kdy velký senát Nejvyššího soudu ČR poměrem hlasů 5:4 rozhodl, že právo na odepření vojenské služby tehdy neexistovalo. Toto rozhodnutí ale bylo zrušeno 26. 3. 2003 plenárním nálezem Ústavního soudu ČR, který prohlásil, že nejde jen o svobodu náboženství, ale že zde existuje ještě vyšší právo – právo jednat v souladu se svým svědomím.

***

Zdena Tominová

Zdena Tominová vystudovala filozofii a sociologii na filozofické fakultě v Praze, které zakončila v roce 1968. Podle Lidových novin studovala také herectví. Poté pracovala v Pražské informační službě jako tlumočnice z ruštiny, angličtiny, němčiny a francouzštiny. Jako studentka publikovala různé povídky a eseje. Mluvčí Charty 77 se stala v náročném čase na jaře 1979, kdy byli zatčení členové a členky Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), jako druhá žena po Martě Kubišové. Státní bezpečnost se ji v tomto období snažila umlčet. V noci 5. června 1979 byla přepadena a zbita, když se vracela domů, a musela být s otřesem mozku ošetřena v nemocnici.

V Británii pracovala pro BBC, napsala dva úspěšné romány. Po celou dobu exilu aktivně podporovala přátele v disentu v ČSSR. Její životní osud Zdena Tominová zemřela 24. května 2020 ve věku 79 let v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Wiki

***