Na dotazy odpovídá český právník Jaroslav Horký

Máme dům V Čechách. V domě jsou nebytové prostory. Nájemce  provozovatel optiky chce slevu na nájmu i když neměl zavřeno. V druhém prostoru byla zavřena restaurace, ale vařila a prodávala přes internet. Oba nájemci chtějí slevu  na nájmu co si o tom myslíte?

 Osobně bych slevu doporučoval. Pandemie drasticky ovlivnila jakoukoliv obchodní činnost. Krom internetového obchodu. V prvém případě do obchodů (kromě) potravin) nikdo nechodil a nechodí ani dnes. Poptávka je daleko menší. U restaurace je to obdobné. Sice se mohlo prodávat s donáškou, avšak tržby ve většině případů klesly o 70%. Proto doporučuji se domluvit s nájemci na slevě. To po dobu omezení v době pandemie a možné i pár měsíců po ní. Než se situace zlepší.

 ***

Nájemník  v bytě mi nechce platit  nájemné v Čechách. Z důvodu koronavirové situace  Co mohu dělat?

Podle zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů koronaviru na nájemce prostor sloužících k uspokojení bytové potřeby, je  pouze odložena možnost dát nájemci výpověď z bytu z důvodu neplacení nájmu  bytu. Úroky z prodlení nájemci však nájemci nabíhají dál. Povinnost uhradit dlužné  nájemné, které se stalo splatným v rozhodné době (od 12. března do 31. července 2020) má nájemce do 31.12.2020. Pokud tak neučiní, je povinen byt neodkladně do jednoho měsíce odezvat pronajímateli do jednoho měsíce. Tj. do konce ledna. Dle mého názoru však to bude muset být dlužná  částka odpovídající výši třech nájmů. Tak jak je uvedeno v občanském zákoníku.

Povinností  nájemce je  doložit   pronajímateli absenci příjmů z titulu pandemie, pokud  tak nájemce neúčinní,  neprodleně a bez zbytečného odkladu ochranné opatření se na něj nevztahovat nebude. Ochrany se musí nájemce výslovně dovolat.

Pokud Vám vše nájemce doloží, nezbývá Vám doufat ,že vše do konce roku řádně uhradí .

 ***

Nájemci skončila smlouva a nechce se vystěhovat. Odvolává se na  pandemii, neboť si prý nemohl najít náhradní byt. Je možné ho vystěhovat?

 Pokud  se nájemce  skutečně dostal do tíživé situace, byl bych shovívavý. Na druhou stranu musel nájemce  vědět, že mu nájem končí a tak mohl předpokládat, že bude muset odejít. V současnosti kdy již skončil nouzový stav nic nebrání tomu aby se vystěhoval. Pokud tak neúčinní, doporučuji prostřednictvím svého právního zástupce podat žalobu na vyklizení předmětného bytu. V současnosti není problém najít přiměřený nájemní byt.

***