Fotografie

Dušan Hanák: Hľadanie človeka v globalizovanom svete

V rozsiahlom cykle 152 farebných a čiernobielych fotografií z rokov 2007 - 2017 prináša významný slovenský filmový režisér a scenárista prof. Dušan Hanák (1938) humánne a empatické dokumentárne svedectvo o
ľuďoch žijúcich na okraji spoločnosti v globalizovanom svete. Výtvarne pôsobivé dokumentárne snímky z Angoly, Ruska, Indie a Nepálu, Ekvádora a Peru, ale aj zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Bulharska, Francúzska, Nemecka a Talianska zobrazujú rôznorodosť a charakter obyčajných ľudí v ich autentických prostrediach. Úvodnú štúdiu napísala historička umenia, teoretička a kurátorka Katarína Rusnáková.

***

Poznámka redakce: Režisér Dušan Hanák používal fotografii i ve svých filmech z počátku sedmdesátých let, kdy ve filmu Obrazy starého sveta jsou snímky Martina Martinčeka. Fotografie použil rovněž v televizním filmu Deň radosti.

Knihu Hľadanie človeka v globalizovaném svete, která je někdy označovaná jako Obrazy nového sveta, představil koncem května v Brně a lze ji zakoupit na stránkách vydavatelství Slovart. (abe)

***