Za Valériou Tóthovou

„Vážená rodina a priatelia Valiky, so smútkom vás informujeme o úmrtí našej milovanej Márie Valérie Tóth, ktorá sa pobrala do večnosti 5. apríla 2019 o 13.30 hod. Chceme Vás uistiť, že Valika nás opustila pokojne, obklopená jej bezprostrednou rodinou. Nie je možné doceniť, aký pozitívny vplyv mala na všetkých nás. Milovala svoju rodinu a priateľov, bola dynamickým človekom, vytvárala pokoj, porozumenie a toleranciu k ľudskosti. Zajedno aj prispievala do mnohých našich životov svojou úžasnou láskou a nadovšetko bola skalou pre jej milého manžela Dušana, celých 57 rokov.“

Touto smutnou správou oslovil reverend Dušan Tóth s najbližšou rodinou svojich priateľov, známych a všetky spriaznené duše v prostredí Slovákov v Toronte, Kanade, ale aj všade tam, kde si Valiku pre jej prívetivosť, vľúdnosť a úprimnú snahu pomáhať a zároveň aj šíriť v ďalekej cudzine lásku ku všetkému slovenskému, obľúbili a opätovali pozornosťou jej ľudské cnosti.

Jedným z najosobnejších a najčerstvejších projektov, do ktorých sa Valika ponorila, bol anglický preklad Horúce leto 68, najpredávanejšieho románu slovenského autora Viliama Klimáčka. Tento román zaznamenáva životy skupiny slovenských prisťahovalcov do Kanady, z ktorých jedna - Erika, bola citlivo maskovaná Valika, po tom, ako sa usadili v novej vlasti. Plánujeme vytvoriť video verziu oslavy jej večného života pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť osobne pohrebu.

Dovolíme si citovať z úvodu reportáže z aktu ocenenia manželov Valérie a Dušana Tóthovcov Cenou Európskej únie umení:

Nebýva veru všednou udalosťou, keď si náš krajan, zaradivší sa medzi „emigrantov – šesťdesiatosmičkárov“ túžiac pred polstoročím po vzdušnej slobode prejavu, kyslíku voľných myšlienok a usporiadaní svojho časosveta, akceptujúc vôľu i prozreteľnosť Božiu, riadiac sa kánonom Písma, vyvolí za svoj ľudský i intelektuálny domov novú vlasť, navracal sa na rodnú hrudu s ambíciou žať prestížne úcty a ocenenia. Nuž ale, ušľachtilosť ducha a pokorná služba slovu, kumštu, múzam, a – to predovšetkým – človeku, privádza v tom najlepšom človeka k pokušeniu konať dobro v takom rozmere, ktorý, súc neostávajúc nepovšimnutý, vystaví si kredibilitou až samé právo na potlesk. Ten sa v stredu 27. mája 2015 dostal v preplnenej obradnej sieni Zichyho paláca v Bratislave manželskej dvojici Slovákov žijúcich v zahraničí – Valérii a Dušanovi Tóthovcom.“

Slováci v zahraničí (zkráceno)

***