Půjdem spolu do Betléma

Nepůjdeme spolu ani do Izraele, vůbec se nebudeme potulovat po západním břehu Jordánu a neuvidíme ani kousek Mrtvého moře, ale i tak spolu půjdeme také dost daleko za betlémem a to za betlémem, ne tak všelijakým. Dojdeme daleko, až na československé pomezí do oblasti podhůří Bílých Karpat, Javorníků a Vizovických vrchů do malé obce, Horní Lideč.  Historicky je oblast spojena s odbojem za II. světové války. Do školy ve zdejší obci Lačnově chodil Josef Valčík, jeden z atentátníků na říšského protektora Heydricha a osada Vařákovy paseky zaplatila za podporu partyzánů vypálením a popravami. Ovšem my zde můžeme také vnímat jiné kouzlo a to téměř betlémské – je to totiž i kraj žítkovských bohyní s jejich pradávnými osudovými kouzly, je to kraj léčivých bylinek a pověstí.

„Půjdem spolu do Betléma, duj-daj,duj-daj,duj-daj-dá, Ježíšku panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku panáčku, já tě budu kolíbat …. „

A v takovémto místě si můžeme prohlídnout unikátní betlém, což jsem osobně provedla. Betlémská scéna je umístěna na ploše 170 metrů čtverečních, z toho betlém samotný na 50 čtverečních metrech. Betlém má 230 figur včetně 75 pohyblivých a více než 100 vyřezávaných objektů, vše z lipového dřeva. Výjimečnost betlému je dána i tím, že do jeho tělesa je zabudovaná filmová produkce s příběhem poutníka jako průvodcem československými dějinami. Návštěvníkovi tak přibližuje nejzajímavější historické momenty, události, zvyky a stará původní řemesla tak, jak se v průběhu staletí vyvíjel zdejší život, jak žili a tvořili lidé v krajině mezi řekami Moravou a Váhem, na hřebenech i v údolích Beskyd, strmých Javorníků nebo Hostýnských vrchů, unikátních Bílých Karpat i stále panenských Strážovských vrchů. V průběhu filmové produkce jsou osvětlována místa, o kterých se právě hovoří a podmanivá hudba dotváří tu pravou atmosféru spojenou s narozením Ježíška. A tak se zde dá prožít hluboký niterní zážitek, čímž je betlém v Horní Lidči jedinečný.

„Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy. O tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko….“

Betlém po dobu více než jednoho roku vyřezávalo čtrnáct řezbářů z Čech, Moravy i Slovenska. Zmiňovaných 100 objektů, dotvářejících pohled na historii je vybráno jako zajímavá turistická nebo i poutní místa. Takže v objektech si můžeme prohlídnout třeba Svatý Hostýn, Velehrad, Skalku u Trenčína, Buchlovský, Broumovský a Trenčínský hrad, zámek v  Bojnicích, rodný dům L. Štúra v Úhrovicích, a dozvíme se, že se ve stejném domě narodil i A. Dubček. V betlémské scenerii jsou použity i modely některých historických objektů z Horní Lidče a stejně tak i blízké přírodní pozoruhodnosti, kterými jsou skaliska Čertovy skály u sousední obce Lidečko.

Svatá rodina je vyřezaná téměř do metrové velikostí a tvoří v celé betlémské koncepci solitérní skupinu, která se svou velikostí odlišuje od ostatních figur. Při podrobné prohlídce betlému jsem s překvapením konstatovala, že nikde nesvítí betlémská hvězda anebo jsem ji neviděla, že celá scenérie neupřednostňuje žádný z klimatizačních betlémských projevů, čili nikde tam není sníh, ale ani žádné horko, sucho a vzrostlé palmy. Sedlák tam kosí pole,
kovář cosi ková, na pastvinách je dobytek, pekař peče chleba a další řemesla. K mému překvapení je

„Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se….“

tam jen docela málo pohyblivých figur, které nesou nějaké dary Ježíškovi, na což jsem místního průvodce upozornila a ten po malém odmlčení, mi dal za pravdu. „Ano, moc mu toho opravdu nepřinášejí,“ řekl váhavě. Také jsem tam nikde neobjevila tolik proslulé figury tří králů, ale také jsem je nemusela najít. Betlém se dál už nerozrůstá, výjimkou jsou pouze dvě nové postavy slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a některá místa spojená s jejich putováním.

„Vstávajte pastieri, berte sa hor, aká to novina, dajte pozor. Idte a nájdete Krála Králov, Ježíška malého, Pána Pánov…..“

I přes mou, až asi zbytečně provedenou závěrečnou kritiku, jsem před betlémem stála dlouho v úžasu, je opravdu zcela odlišný od všech těch, které jsem až dosud viděla. Na Ježíškovi je vidět, že se asi rád narodil v Bílých Karpatech.

„Nesem vám noviny, poslouchejte – z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte …“

Jana Fafejtová – Praha

***