Zemřel Vladimír Laštůvka


V lednu 1977, krátce po zveřejnění dokumentu Charta 77, vysílal Hlas Ameriky zprávu, že v severních Čechách byli zadrženi Aleš Macháček a Vladimír Laštůvka. Později dostal Aleš Macháček tři a půl roku. Vladimíru Laštůvkovi byl trest snížen na dva a půl roku. Tehdy jsem netušil, že se s oběma brzy setkám na Borech. Zatímco s Macháčkem jsem byl na stejném úseku po celou dobu pobytu na Borech, s Laštůvkou jsem strávil kratší čas na zvláštním oddělení neboli na díře, takže jsme měli možnost přece jen něco probrat. Vylíčil mi, že ho nezatkli v severních Čechách, ale v Praze. I jeho zatčení bylo tehdy kuriózní. Vstoupil do baráku a za ním vběhl nějaký muž a prohlásil, že na ulici porazil starší ženu, aby to objasnil. Objasňoval to dalších třicet měsíců a nejednalo se o starší ženu, ale o Československou socialistickou republiku, kterou neporazil, ale pouze podvracel. Vystudoval jadernou fyziku na ČVUT, ale v oboru působil pouze do svého zatčení v lednu 1977. Po návratu z kriminálu pracoval manuálně v severních Čechách. V únoru 1990 se stal poslancem ČNR.

Opětovně se do parlamentní politiky vrátil ve volbách v roce 1996, kdy byl zvolen do poslanecké sněmovny za ČSSD (volební obvod Severočeský kraj). Mandát obhájil ve volbách v roce 1998 a volbách v roce 2002. Ve sněmovně setrval do voleb v roce 2006. V letech 1996–1998 byl členem sněmovního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. V letech 1996–2006 zasedal v zahraničním výboru sněmovny (z toho v letech 2002–2006 jako jeho předseda). V letech 1998–2002 byl členem výboru organizačního a místopředsedou výboru pro evropskou integraci, v němž jako řadový člen zasedal v letech 2002–2004.

Aleš Březina

***