Dvě výstavy Vladimíra Kabelíka

Před padesáti léty 21. srpna 1968 sovětské tanky přijely do Prahy. Znamenalo to konec nadějím pro
mnohé umělce v Československu. Jedním z pamětníků toho dne je Vladimír Kabelík, který byl tehdy mladým studentem v Praze. Tvrdí, že ho tato skutečnost velice ovlivnila v pozdějším životě, kdy se rozhodl studovat dokumentární film. Letos v létě k tomuto výročí připravil dvě výstavy. První začne v Toronto’s Stephen Bulger Gallery (1356 Dundas St. W., Toronto) 18. srpna 2018 a má název Limping Forward, Looking Back (viz str. 2).
Druhá One Life – Two Cities v Sheridan College’s Creative Campus Galleries (Hazel McCallion Campus, 4226 Duke of York Blvd. Mississauga) zahájí 27. srpna 2018 a potrvá až do 14. prosince 2018. Obě výstavy ukazují Vladimírovu práci před jeho emigrací do Kanady v roce 1982 a po ní. Kanadský kurátor Stephen
Bulger říká: „Kabelíkovy fotografie z Prahy jsou reflexí politické situace, která by neměla být zapomenuta a zpřitomňují nám i naši minulost. Autor fotografií k tomu dodává: „Je to pravda, šedivé fotografie z Prahy po roce 1968 jsou osobním vyjádřením ve skutečnosti šedivosti mysli po naší porážce, mnohem víc než osobní statečnosti a začínajících politických aktivit.“

rl

***