Sto let od založení Československa

v literatuře a hudbě

O další v seriálu programů k 100. výročí založení Československa se postaral Klub Martina Rázusa spolu s herci Nového divadla v Torontu. Z hudby se Colegium musicum (Jolana Bienek, Pavol Breiner a Andrej Pevný) věnovalo hlavně Dvořákovi a Suchoňovi. Svátkem je, když farář Ladislav Kozák vezme fujaru a něco zahraje z lidového folkloru. Doplnily jej zpěvem lidových písní Láska, Bože, láska a Zelení hájové Lenka Nováková, Soňa Pevná Na kamenečku seděla, Lenka Lichtenbergová rovněž zazpívala oblíbenou píseň Jana Masaryka Ach synku, synku.  Dále Soňa Pevná  připomenula slavné Slováky a fotografa Karla Plicku. Pamětník Josef Čermák se vrátil třemi vzpomínkami k Tomáši Garrigue Masarykovi: Vzpomenul na jedno setkání v dětství, na jeho pohřeb a na návštěvu u jeho hrobu v roce 1968.

Katarína Kozáková přiblížila vznik Československé republiky a podíl Milana Rastislava Štefánika. Kromě Lenky Novákové recitovali básně herci z Nového divadla Dáša Beláčiková a Bohdan Zatovkaňuk. Z poezie to byly básně Jaroslava Seiferta, Pavla Orszaga Hviezdoslava a Ivana Kraska.  Bohdan Zatovkaňuk připomněl i Čapkovu hru Hordubal. V příběhu z roku 1933 se Juraj Hordubal vrací z Ameriky na Podkarpatskou Rus. Má představy o věrné ženě Polaně a milující dceři Haifě, ale vše je jinak. Hordubal je nežádoucí a manželka se správcem Štěpánem Manyou ho zabijí. V druhém díle je vyšetřování a třetí část je pohled soudu na celou událost. Bylo dobré, že se alespoň touto připomínkou vzpomnělo, že Podkarpatská Rus byla kdysi také součástí Československa.

abe

***