Lednová Nokturna

Nokturna v novém roce začala v Torontu s triem William Shookhoff (vlevo), John Holland a Danielle Dudycha a bylo skutečně co poslouchat. Nejprve došlo k vystřídání všech tří umělců při hudbě Zelenky, Smetany a Dvořáka a jak mne kdysi Antonín Kubálek poučil, na koncertech se většinou začíná nejstarším skladatelem a končí nejmladším. Následovala skladatelka, která byla  přítelkyní Bohuslava Martinů a první část skončila u Petra Ebena a písní z Těšínska. V říjnu minulého roku jsme si připomněli desáté výročí od Ebenova úmrtí. V úvodu druhé části večera zazněla hudba Sergeje Rachmaninoffa a Wolfganga Amadea Mozarta, konkrétně z opery Don Giovani. V závěru byla opět česká hudba. Z méně známé opery Antonína Dvořáka Tvrdé palice to byly arie Řeřichy a Lenky. Následoval úryvek z Blodkovy jednoaktové opery V studni, ke které napsal libreto Karel Sabina. Blodek zemřel v 39 letech 1. května 1874. Překvapením byl přídavek z Jakobína, kdy zpívali za doprovodu Shookhoffova klavíru oba pěvci.

Další koncert bude 11. března 2018, kdy uvidíme opět v kostele u sv. Václava Duo Ventapane.

abe

***