Zdravice velvyslance Pavla Hrnčíře

před odletem z Kanady

Vážení a milí krajané,

dovoluji si Vás oslovit prostřednictvím této zdravice krátce před ukončením své mise zde v Kanadě. V průběhu čtyř let jsem se s Vámi setkával při různých příležitostech, ať již to byly kulturní akce, které jste pořádali, nebo diskuse ve Vašich klubových prostorách. Poznal jsem desítky Vašich osudů a musím se přiznat, že ačkoliv osobně patřím ke generaci, která měla to štěstí, že se poměrně v mladém věku dočkala nové demokratické České republiky, cítil jsem se v průběhu svého působení v roli představitele státu, který po komunistickém převratu v r. 1948 až do Sametové revoluce v r. 1989 deprimoval a vyháněl intelektuální elity z vlastní země, historicky zodpovědný za příkoří, které Vám způsobil komunistický režim. Myslím si, Česká republika stále ještě zůstává Vaším dlužníkem a jsem rád, že si to uvědomuje zvýšenou pozorností vůči Vašim spolkům, ať již formou peněžitých darů, díky kterým můžete organizovat četné kulturní akce, nebo řadou individuálních ocenění, které český stát udělil významným osobnostem z Vašich řad.

Tak jako Vaše životy hluboce ovlivnil pobyt v zemi, která Vás přijala za vlastní, tak i můj čtyřletý pobyt v Kanadě zcela jistě zanechá výrazné stopy v mojí mysli. Budou to myšlenky na širokou nekonečnou krajinu plnou nádherných lesů a jezer, na divoká východní i západní pobřeží, na houževnatost a vřelost kanadských občanů, ke kterým už patříte i Vy, na autentickou národní hrdost, kterou my v České republice stále ještě trochu hledáme, a na schopnost přijímat a obohacovat se osudy statisíců nových přistěhovalců, kteří se podobně jako Vy podílejí na otevřené a multikulturní atmosféře Kanady.

Již dnes vím, že první pocit, který na mě čeká po návratu do vlasti, bude touha znovu se vrátit do Vaší přátelské země, potkat se s Vámi a vzpomínat u sklenky javorového likéru na příběhy, které jsme zde společně prožívali.

Děkuji z celého srdce za všechna setkání s Vámi a za Vaši pomoc při hledání cenných kontaktů, které mi umožnily posunout česko-kanadské vztahy na vyšší úroveň.

Pavel Hrnčíř, velvyslanec

V Ottawě dne 18. června 2019