Tři světlá podzimní výročí

Kdyby nebylo covidu – 19, tak tento podzim nezačal špatně. Počasí bylo pěkné a dostal jsem i pěkný e-mail, který vlastně byl starý přesně 82 let. Poslala mi jej známá z Prahy a na rozdíl od braku, který mi chodí každý den je to něco, co dává naději i když to nebylo napsané v nadějnou dobu a bylo to uveřejněno 25. 9. 1938 v Lidových novinách. Autorem je Karel Čapek:

Modlitba za pravdu

„Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají. Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce? Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše. Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem. Zbavit svět lži je víc než odzbrojení.

Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova: Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru.

Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv. Bože, vrať světu pravdu!“

Tři podzimní výročí: 28. září, 28. října a 17. listopadu – Svatý Václav, vznik Československé republiky a pád komunismu. Nedá se přesně určit datum Václavovy smrti. Většinou je uváděn rok 935, ale do šedesátých let minulého století se uváděl rok 929. Také popis vraždy knížete Václava se různí. Boleslav pozval svého bratra Václava na hostinu při příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiána k sobě do (Staré) Boleslavi. Druhý den ráno, ještě před rozedněním, se Václav vydal na ranní pobožnost. Potkal cestou zpátky Boleslava a řekl mu: „Včera jsi nám pěkně posloužil, Bůh ti to oplať.“ Boleslav odpověděl: „A dnes ti chci takhle posloužit!“ a udeřil ho mečem do hlavy. Způsobil mu jen menší zranění, ale Václav mu vytrhl meč, odhodil ho, protože nechtěl prolít krev svého bratra. Boleslavovi družiníci poté Václava zabili. Podobně to alespoň vypráví legendy, např. i  latinsky psaná, označovaná podle začátku textu Crescente fide christiana. První staroslověnská legenda popisuje vraždu podrobněji: V noci po hostině se spiklenci uradili s Boleslavem ve dvorci jednoho z nich, Hněvsy. Po ranním střetu obou bratrů, který se měl odehrát v bráně, přispěchal nejdřív Tuža a ťal Václava do paže. Václav se utíkal schovat do kostela. U dveří chrámu, které byly nejspíš zavřené, jej Tira a Česta ubili a Hněvsa probodl mečem. Kněz Krastěj tělo přikryl, pak jej Drahomíra odnesla do knězova domu, ošetřila a odnesla do chrámu. Pobožnost nechal vykonat Boleslav, povolal k tomu kněze Pavla (zřejmě hlavní pražský kněz již od časů Ludmily). Těžko je dnes zjistit, co je legenda a co je historická pravda. Každopádně je kníže Václav symbolem nenásilí.   Svatý Václav je prvním svatořečeným českého původu, příslušníkem první dynastie panovníků – rodu Přemyslovců, symbolem české státnosti a patronem České země. Je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. (wiki)

Svatý Václav a hlavně legenda o jeho smrti jsou symbolem nenásilí, přestože je velice často  zobrazován na koni jako bojovník.

Druhý podzimní svátek 28. říjen je výročím vzniku Československého státu z roku 1918. Jak píše Karel Čapek Tomáš Garrigue Masaryk kladl důraz na pravdu. Prokázal to několikrát během svého života, ať již to bylo v boji o rukopisy, při obhajobě Hilsnera nebo během první světové války v Petrohradě, kdy ho nechtěli vpustit do hotelu a v ulicích se střílelo. Tehdy se ho vrátný zeptal: „Jste našim hostem?“ A Masaryk říká: „Nechtěl jsem lhát…“ Nenamlouvejme si, že Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Čapek byli pacifisti. To je známé v diskusích mezi Lvem Nikolajevičem Tolstým a u Karla Čapka v jeho hře Matka, zatímco v Bílé nemoci se přece jen spíše přiklání k pacifismu. Naše doba by dávala asi více za pravdu Čapkovu dr. Gallenovi.

Třetí svátek je 17. listopadu a opět je to oslava nenásilného vítězství bezmocných nad mocnými v roce 1989.

V naivním opojení jsme doufali, že se jedná o definitivní vítězství pravdy. Jenže po třiceti jedna letech jsme opět na začátku. Pravda jaksi zdevalvovala. Donald Trump, který se nestydí lhát několikrát za den má velkou šanci stát se po druhé prezidentem a ANO Andreje Babiše dominuje komunální politice v České republice. V ČR i ve Spojených státech je před volbami a někteří politici postavili lež jako základ svého předvolebního boje.

Nedělejme si iluzi, že druhá strana má pravdu, ale důležité je, že nemá lež a propagandu jako prostředek k dosažení moci.

Modlitba za pravdu Karla Čapka neříká: „My máme pravdu,“ ale žádá nás, abychom se nedali ovládnout lží, abychom nehlasovali pro lež a pokud nemáme možnost hlasovat a tak lži dát svůj hlas, abychom ke lži nedali ani souhlas. Svatý Václav, Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel jsou tři osobnosti, které jsou spojeny s 28. zářím, 28. říjnem a 17. listopadem. Tři světlá výročí a o černých datech v historii je na straně 6. 

Aleš Březina

***