67. Kongres Českého a Slovenského

sdružení v Kanadě

5. - 7. července 2019, Toronto, Ontario

Novotel Toronto North York Hotel

3 Park Home Avenue, Toronto, ON, M2N 6L3

Tel. 416-733-2929, Fax 416-733-1743

www.novotelnorthyork.com,

Email: reservations@novotelnorthyork.ca

PROGRAM

Pátek, 5. července

Pro ty, kteří přijedou autem:

vyjet z Highway 401 na Yonge St. North, jet asi 1.4 km na sever a pak zatočit doleva na 3 Park Home Ave. Je vyjednán denní parking pro účastníky v hotelu za $5.00 (včetně daně) – účtováno na „Bill master – Host parking“ (zaplatí se B. Sherriffové, jednatelce Výkonného výboru). Parking přes noc je $17.00.

Pro ty, kteří přijedou metrem (subway):

vystoupit z metra na trase od jihu na sever na stanici North York Centre, do hotelu asi 200 metrů, kam se dá také jít přímo z metra podchodem.

Ubytování:

zajištěno pro delegáty-účastníky, kteří si musí rezervovat pokoj v hotelu za $179 do konce května, jinak je cena $219, pod svým jménem, rezervace ref. # 1392109. Ubytování je velmi pěkné, king postele široké, takže je možné pro ty, kteří jsou manželé nebo přátelé a dohodnout se na jedné posteli.

Doporučujeme se podívat na webovou stránku hotelu. Hotel má také bazén a posilovnu.

Stravování:

V ceně hotelu není snídaně a tak si účastníci zajistí snídaně a obědy buď v hotelu nebo v mnoha možnostech v North York Centru nebo okolí. V ceně banketu je koktejl nápoj a večeře ve formě bufetu (údajně bohatší výběr, než servírovaná večeře) za šedesát dolarů, včetně hudby k tanci. Platbu $60.00 účastníci zaplatí poštou s přihláškou jednatelce Výkonného výboru. Ostatní nápoje si každý může zakoupit v baru v předsálí banketové místnosti.

Neformální setkání s delegáty a účastníky:

Od 18 hodin v Jack Astor´s Bar and Grill at 5051 Yonge St. (asi 300 metrů od hotelu).


Sobota, 6. července

Kongresová jednání ČSSK, Johnson Room, Novotel hotel:

8:00 - 9:00  Snídaně, registrace

9:00 Zahájení 67. kongresu ČSSK:

Přivítání a představení čestných hostů, delegátů a účastníků kongresu: Miloš Šuchma, předseda ČSSK

Ustanovení zapisovatele

Pozdrav kongresu: Markéta Slepčíková, předsedkyně torontské pobočky

Zdravice hostů a zástupců jiných organizací

Zápis z minulého kongresu – připomínky, opravy, schválení

Volby komisí: ověřovací, rezoluční, volební

Nedokončené záležitosti

Přestávka

Zprávy předsedy ČSSK, místopředsedů, jednatele, pokladníka

Zpráva revizora

Zprávy poboček

Zpráva ověřovací komise

Schválení všech zpráv

Oběd 12:00 - 13:00

Nominační komise – návrhy na nové členy Výkonného výboru

Volby předsedy, místopředsedů a dalších členů Výkonného výboru ČSSK na další období

Nový předseda se ujme vedení zasedání

Stanovení členských příspěvků na další dva roky

Stanovení příštího 68. kongresu v roce 2021

Další návrhy, diskuse

Zakončení odpoledního jednání 16:00

Banket, Gibson Room, Novotel hotel 18:00 - 01:00:

18:00 - 18:30: Koktejl

18:30 - projevy:

Markéta Slepčíková, předsedkyně torontského výboru ČSSK a moderátorka: přivítání hostů; 

Miloš Šuchma, předseda ČSSK: představení Výkonného výboru ČSSK a vzpomínka na 80. výročí založení ČSSK;

Pavel Hrnčíř, velvyslanec České republiky;

Ivan Počuch, Generální konzul, Toronto;

Předání Masarykových cen;

19:30 - 01:00 slavnostní večeře a tanec.

Neděle, 7. července:

9:00 – 12:00 Zahájení jednání nově zvoleným předsedou

Rozprava a přijetí rezolucí

Diskuse a zakončení kongresu


PŘIHLÁŠKA na 67. kongres ČSSK v Torontě


Jméno a příjmení:__________________________________Pobočka:_____________


Zaškrtněte svojí účast na kongresu:

Neformální setkání v pátek 5. července od 18:00 v Jack Astor´s Bar and Grill

at 5051 Yonge St. (asi 300 metrů od hotelu):___________

Kongresová jednání, sobota 6. července 9:00 – 16:00,

Johson Room, Novotel hotel:___________

Banket, sobota 6. července 18:00 – 01:00, Gibson Room, Novotel hotel.

Přiložte vedle přihlášky také šek na $60.00 za osobu jednatelce

Výkonného výboru, vypsaný na CSAC, Toronto Branch:__________

Kongresová jednání, neděle 7. července 9:00 – 12:00,

Johnson Room, Novotel hotel:__________

Přihlášky a šeky pošlete do konce května 2019 na adresu:


Barbara Sherriff; 13-1812 Burnhamthorpe Rd. E.; Mississauga, ON, L4X 0A3

Email: barbara_sherriff@rogers.com