Radí český právník JUDr. Jaroslav Horký

Dnes začínáme sérii článků, kdy jsme se zeptali na několik základních otázek českého právníka, pokud byste se chtěli přestěhovat z Kanady do České republiky.

Jestliže se chce někdo přestěhovat z Kanady zpět do ČR, jak začít? Pronajmout si byt a hledat další možnosti? Koupit nemovitost? Jak vypadá trh s nemovitostmi? V kterém ročním období se přestěhovat? Kam se přestěhovat? Praha? Poblíž Prahy třeba Černošice, Kutná Hora, Kolín? Karlovy Vary? Hradec Králové, Liberec, České Budějovice? Morava?

Pokud se chcete natrvalo přestěhovat do Čech nebo na Slovensko, samozřejmě doporučuji si vybrat oblast, ke které máte osobní vztah. Pokud máte v té oblasti příbuzné, ke kterým máte kladný vztah, jenom dobře. V případě, že jste dlouhou dobu nepobýval(a)  zde  u nás, doporučoval bych si tu nejprve žít nanečisto. Pronajmout si byt, dům a následně tu strávit minimálně jedno celé roční období. Jestli nemáte vyhraněné místo, kde chcete strávit  zbytek života, doporučuji trochu posuzovat danou lokalitu dle vašich zájmů a životních potřeb. Někdo preferuje přírodu, jiný zase město. Z těchto požadavků je nutno vycházet a následně vybrat místo nejlépe vyhovující vašim představám. Já osobně doporučuji oblasti, kde je dobrá infastruktura a dostupná lékařská péče. V hodnocení města a obcí nejlépe vycházejí města a obce v okolí Prahy a dále v jižních Čechách. Je nutné vždy řádně posoudit veškeré aspekty vašeho rozhodnutí. Doporučuji se poradit vždy s odborníkem, který Vaše požadavky posoudí a doporučí vám nejvhodnější lokalitu, s ohledem na Vaše požadavky.

Zdravotní pojištění? Důchodce, který pobírá český důchod má pojištění zajištěné, ale ten, kdo nepobírá český důchod, kolik ho takové pojištění stojí a jak postupovat?

Zdravotní pojištění na území České republiky je povinna platit osoba, která zde má trvalý pobyt. Výše  platby měsíčně na rok 2018 pro osoby bez zdanitelných příjmů činí 1803 Kč. V případě osob ze zdanitelným příjmem bude tato částka vypočítána z těchto příjmů. V příslušné zdravotní pojišťovně vám dle vašich příjmů vypočtou i zálohy na nemocenské pojištění. Za příjem se považují také důchody z jiných zemí. Každý případ se musí však posoudit individuálně.

Je dobré nechat si trvalý pobyt v Kanadě nebo si vyřídit občanský průkaz, a tím mít trvalý pobyt v ČR? Pak ztrácí Kanaďan nárok na pojištění v Ontariu OHIP?

Doporučuji mít občanský průkaz pokud se zde budete zdržovat déle než tři měsíce v roce. V případě, že se rozhodnete natrvalo přemístit do Čech, není nutno být trvale hlášen v obou zemích. Pokud jde o ztrátu pojištění v Ontariu OHIP. To je nutné posoudit s odborníkem v Kanadě. Na webových stránkách: https://settlement.org lze najít odpověď ohledně pojištění v Kanadě.

Řidičský průkaz? Je zapotřebí znovu udělat zkoušky nebo se může jezdit s kanadským řidičákem, jak dlouho?

Jelikož Kanada  přistoupila k Úmluvám o silničním provozu (Ženeva 1949, Vídeň 1968)  stačí se na příslušném odboru dopravy prokázat platným řidičským průkazem a doložit trvalý pobyt na území České republiky. Následně Vám bude umožněno nechat si vystavit řidičský průkaz zde.  Pokud jste ve věku 65 - 68 let budete muset také  doložit i lékařské potvrzení o Vašem zdravotním stavu. Následně je nutno lékařské potvrzení  dokládat každé dva roky po dovršení věku 68 let.

Musí ten, kdo se přestěhoval do ČR vyplňovat české daňové přiznání, kanadské daňové přiznání nebo obojí?

Daňovým rezidentem se  stává  osoba která se  zdržuje na území České republiky déle než 180 dnů v daňové období. Pokud taková  osoba splňuje tuto podmínku a  má pouze příjmy ze zahraničí, je povinna  podávat daňová přiznání z daně z příjmu i v České republice. Současně s ohledem na smlouvu o zabránění dvojího zdanění lze uplatnit jako náklad daň uhrazenou v druhém státě, tj. Kanadě. Jsou ovšem příjmy, které zde budete danit vždy i když nebudete daňovým rezidentem v ČR. To jsou příjmy, například z pronájmu nemovitostí, autorských práv,  které zde vlastníte apod.

abe

***